[ad_1]

UBND TP.HCM vừa có báo cáo số liệu kiểm kê và đánh giá tổng thể thực trạng, hiệu quả trong công tác quản lý quỹ nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước.

Ảnh minh họa

Theo đó, nhà ở, đất ở phục vụ tái định cư TP có 11.370 nhà, đất (trong đó 9.173 căn hộ và 2.197 nền đất) chưa sử dụng tại 161 dự án. Với số nhà và đất chưa sử dụng này, năm 2021, thành phố đã xác định chủ trương theo ba hướng.

Thứ nhất, phân bổ cho quận, huyện để phục vụ tái định cư cho các dự án chỉnh trang đô thị, công ích là 3.426 căn hộ và nền đất (2.396 căn và 1.030 nền). Thứ hai, bán đấu giá 5.063 căn hộ và nền đất (5.022 căn và 41 nền).

Thứ ba, dự phòng 2.881 căn hộ và nền đất (1.755 căn và 1.126 nền) để phục vụ di dời các trường hợp khẩn cấp, bất khả kháng như cháy nổ, sạt lở bờ sông, kênh rạch, di dời người dân sống trong các chung cư hư hỏng nặng, nguy hiểm, có nguy cơ sụp đổ, các dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng cần thiết theo quy định.

Theo UBND TP, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thành phố đã có chủ trương sử dụng 5.402 căn hộ trong tổng thể 9.173 căn hộ để thành lập các bệnh viện dã chiến thu dung điều trị cho bệnh nhân COVID-19.

Ngoài ra, nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước thành phố có 7.921 căn nhà và 9.683 hộ do các Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận, huyện và Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TP quản lý, giữ hộ.

Sở Xây dựng TP đang thực hiện công tác chuyển giao quỹ nhà này cho Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng tiếp nhận, quản lý vận hành.

Về nhà ở xã hội, thành phố đang có 721 căn hộ thuộc bảy chung cư. Đối với nhà ở xã hội vốn ngoài ngân sách, tổng lượt đối tượng được mua, cho thuê nhà ở xã hội gửi Sở Xây dựng là 516, đối tượng thực tế được Sở Xây dựng duyệt là 495. Tổng số căn hộ nhà ở xã hội để bán và cho thuê là 402/464 căn hộ nhà ở xã hội (bán 313 căn, cho thuê 89 căn).

Đối với nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước thành phố đã giải quyết thuê, thuê mua 152/252 căn hộ.

TP.HCM cũng có 12.950 địa chỉ đất, nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất do cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng thuộc đối tượng thực hiện sắp xếp lại, xử lý theo Nghị định số 167/2017.

Trong số nhà, đất đó, TP đã kê khai và phê duyệt phương án 10.685 địa chỉ nhà, đất; chưa kê khai 2.265 địa chỉ nhà, đất.

TP cũng có đất thuộc diện Nhà nước trực tiếp quản lý (đất trồng, đất dôi dư sau bồi thường giải tỏa của các dự án) nhưng chưa kê khai, xác lập quản lý Nhà nước của 18/24 UBND quận – huyện là 2.380 nhà, đất.

[ad_2]