[ad_1]

Trong chương trình thăm, làm việc tại Đà Nẵng, chiều 26/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tình hình, kết quả phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị thành phố Đà Nẵng từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc - Ảnh: VGP Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc – Ảnh: VGP

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương phát biểu làm rõ những tiềm năng, thế mạnh; tình hình, kết quả phát triển kinh tế-xã hội của Đà Nẵng; cho ý kiến đối với các đề xuất, kiến nghị của thành phố; đề xuất các giải pháp để Đà Nẵng phát triển nhanh và bền vững.

Các đại biểu ấn tượng với khát vọng phát triển, sự năng động, sáng tạo, những nỗ lực và kết quả cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh của thành phố trong nhiều năm qua.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực và những kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Đà Nẵng đã đạt được, đặc biệt là dịch vụ, du lịch phục hồi rất nhanh, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước, nhất là trong phòng chống, kiểm soát dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội.

“Đà Nẵng có nhiều tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh mà ít địa phương nào trên cả nước có được: Là thành phố trực thuộc Trung ương, có vị trí chiến lược quan trọng về địa chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, văn hóa”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Thủ tướng, Đà Nẵng đã vươn lên rất mạnh mẽ trong những năm qua sau khi chia tách khỏi tỉnh Quảng Nam, thành phố đã và đang “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể”. Đó chính là điểm mạnh nhất của Đà Nẵng. Đà Nẵng được nhiều người coi là “thành phố đáng sống”, thành phố “đáng đầu tư”.

Ông nhấn mạnh Đà Nẵng được Trung ương rất quan tâm, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 43-NQ về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; cùng với TP.HCM và Hà Nội, Đà Nẵng được thực hiện thí điểm chính quyền đô thị.

Bên cạnh những kết quả mà Đà Nẵng đã đạt được, Thủ tướng và các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và khó khăn, thách thức đối với Đà Nẵng. 

Theo đó, quy mô kinh tế chỉ chiếm 1,5% so với cả nước, thu ngân sách chỉ chiếm 1,45%, tốc độ phát triển kinh tế chưa tương xứng với lợi thế, tiềm năng, chưa thực sự bứt phá; tốc độ phục hồi nông nghiệp và công nghiệp còn chậm. 

Giải ngân vốn đầu tư công còn hạn chế. Vai trò đầu tàu, hạt nhân phát triển, liên kết, hợp tác của khu vực miền Trung – Tây Nguyên…, vấn đề bảo vệ môi trường cần cố gắng hơn. An ninh trật tự còn tiềm ẩn những vấn đề phức tạp. 

Nhiều cán bộ có biểu hiện e ngại, sợ sai, không dám làm, dám chịu trách nhiệm. Diện tích đất tự nhiên của Đà Nẵng hạn chế về không gian phát triển.

7 NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng đánh giá cao và cơ bản đồng ý các định hướng, mục tiêu, tầm nhìn mà thành phố đề ra; đồng thời đề nghị lưu ý một số nội dung quan trọng về quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo điều hành.

Trước hết, phải xác định khó khăn, thách thức nhiều hơn là thời cơ và thuận lợi, mỗi cán bộ, cơ quan phải xác định nhiệm vụ của mình còn rất nặng nề, không chủ quan, không thỏa mãn với những kết quả đã đạt được, đặc biệt khắc phục hậu quả, tác động rất lớn của dịch Covid-19 với Đà Nẵng.

Thứ hai, phát huy mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường, đi lên từ bàn tay, khối óc, khung trời, cửa biển của mình, tiếp tục “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành cái có thể”; lấy nội lực là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, ngoại lực là quan trọng, đột phá, thường xuyên, tận dụng hiệu quả mọi tiềm năng khác biệt, lợi thế so sánh, cơ hội nổi trội, vươn lên mạnh mẽ bằng sức mạnh nội sinh, không trông chờ, ỷ lại, góp phần xây dựng nền kinh tế đất nước độc lập, tự chủ ngày càng cao gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Thứ ba, phải quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ với Đà Nẵng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII; trong quá trình thực hiện, phải luôn bám sát đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong đó phải nắm chắc, thực hiện nghiêm 5 nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng.

Thứ tư, bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo; chú trọng sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm hay, bài học quý, cách làm hiệu quả để tiếp tục phát huy, nhân rộng, tạo sức lan tỏa cao, đồng thời khắc phục bằng được các tồn tại, hạn chế, yếu kém.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh VGPTổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong phát biểu tại buổi làm việc – Ảnh VGP

Thứ năm, suy nghĩ phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, phấn đấu đạt kết quả cao nhất, thực hiện thành công nhiệm vụ năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021-2025.

Thứ sáu, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với phân bổ nguồn lực hợp lý, nâng cao năng lực cán bộ thực thi và tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; có biện pháp kiểm tra, giám sát hiệu quả việc triển khai của từng cấp. 

Thứ bảy, tiếp tục coi trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Xây dựng hệ thống cơ quan hành chính đoàn kết, thống nhất cao, liêm chính, dân chủ, hành động, hiệu quả, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, trong sạch, tận tụy, vì nhân dân phục vụ. Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

KỊP THỜI THÁO GỠ CÁC ĐIỂM NGHẼN PHÁT TRIỂN

Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng đề nghị Đà Nẵng tiếp tục triển khai hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội. Trong đó, vaccine là yếu tố quyết định trong phòng chống dịch, phải thần tốc hơn nữa tiêm chủng vaccine an toàn, khoa học, hiệu quả, theo mục tiêu Chính phủ đã đề ra và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Thủ tướng cũng yêu cầu thành phố tiếp tục đẩy mạnh việc đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế theo quy định, bảo đảm việc khám chữa bệnh cho nhân dân trên tinh thần sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Đà Nẵng làm tốt công tác quy hoạch, tạo không gian phát triển mới, thúc đẩy phát triển toàn diện. Đà Nẵng đã xác định 3 trụ cột phát triển (du lịch, kinh tế tri thức và trung tâm dịch vụ chất lượng cao), Thủ tướng đề nghị thành phố xác định thêm trụ cột phát triển văn hóa ngang tầm với phát triển kinh tế, chính trị, gắn với phát triển du lịch, tiến tới phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí.

Thành phố cần đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ, hiện đại, tập trung cho các dự án, công trình trọng điểm; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng với các dự án cao tốc đi qua Đà Nẵng; triển khai hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Thủ tướng lưu ý thực hiện kịp thời, hiệu quả các kết luận thanh tra, điều tra và thi hành các bản án về kinh tế, hành chính, tinh thần là không hợp thức hóa cái sai và phải tìm cơ chế chính sách để tháo gỡ, với cách tiếp cận mới, tư duy mới, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển.

Thủ tướng đề nghị Đà Nẵng xác định thêm trụ cột phát triển văn hóa ngang tầm với phát triển kinh tế, chính trị, gắn với phát triển du lịch, tiến tới phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí.Thủ tướng đề nghị Đà Nẵng xác định thêm trụ cột phát triển văn hóa ngang tầm với phát triển kinh tế, chính trị, gắn với phát triển du lịch, tiến tới phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí.

Về nguồn lực, Thủ tướng lưu ý xây dựng cơ chế, chính sách để tăng cường hợp tác công tư, tập trung vào 3 khâu đột phá chiến lược là phát triển hạ tầng, đào tạo nhân lực và cải cách hành chính.

Thủ tướng cho rằng Đà Nẵng cần thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng dựa vào đổi mới sáng tạo, tăng năng suất, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến, đặc biệt những lĩnh vực có tiềm năng lớn như logistics, kinh tế biển, dịch vụ tài chính, công nghiệp công nghệ cao, du lịch, y tế, giáo dục, công nghệ thông tin… Chú trọng hợp tác, liên kết phát triển vùng thực chất, hiệu quả.

Đà Nẵng phải tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời thu hút, trọng dụng nhân tài trong và ngoài nước; triển khai hiệu quả công tác an sinh xã hội, bảo đảm phúc lợi xã hội.

Cùng với đó, thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh – quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh hợp tác, hội nhập quốc tế; tận dụng có hiệu quả cơ hội do các FTA mang lại; tham gia kết nối sâu vào các chuỗi giá trị khu vực và quốc tế.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của Đà Nẵng, trên cơ sở các ý kiến của lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và khảo sát, nghiên cứu thực tế, Thủ tướng Chính phủ nêu rõ nguyên tắc phải tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, với cách tiếp cận mới, tư duy mới để tìm được giải pháp cho các kiến nghị khi cơ chế, chính sách không còn phù hợp hoặc cần quy định, chính sách mới.

Ngoài các vấn đề cụ thể, nhiều kiến nghị của Đà Nẵng đã được đề cập trong các cơ chế, chính sách đang được xây dựng. Thủ tướng giao các bộ, ngành tiếp tục xử lý, nghiên cứu, tiếp thu các đề xuất, kiến nghị của Đà Nẵng và các địa phương trong quá trình xây dựng, hoàn thiện chính sách, những vấn đề vượt thẩm quyền thì trình Chính phủ và cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Với đề xuất công nhận thêm các khu công nghệ thông tin tập trung trên địa bàn, Thủ tướng giao UBND thành phố Đà Nẵng, Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai các thủ tục, các bộ, ngành hướng dẫn Đà Nẵng, khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần cơ chế, chính sách phải thúc đẩy, tạo điều kiện cho phát triển và phát triển công nghệ số phải kiểm soát được để bảo đảm phát triển lành mạnh, đúng hướng, hiệu quả. 

Về việc đầu tư phát triển cảng biển Liên Chiểu, Thủ tướng nhất trí chủ trương giao thành phố Đà Nẵng là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc chủ đầu tư tùy theo hình thức thực hiện để triển khai khẩn trương, dứt điểm, tạo động lực phát triển mới cho địa phương và cả vùng.

Nguồn: https://vneconomy.vn/thu-tuong-yeu-cau-da-nang-tim-bang-duoc-giai-phap-thao-go-diem-nghen-phat-trien.htm

[ad_2]