[ad_1]

Tập đoàn T&T muốn đầu tư vào dự án mà FLC đã nộp hồ sơ đề xuất đầu tư

Ngày 05/04/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản phản hồi đối với đề xuất đầu tư vào huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đông của CTCP Tập đoàn T&T. 

Theo đó, đối với dự án Khu đô thị Nam sông Đa Nhim – Khu 1 (quy mô diện tích 153ha), Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cho biết, ngày 28/03/2022, Công ty cổ phần Tập đoàn FLC nộp hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Nam sông Đa Nhim tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng.

Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành, địa phương thẩm định hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định.

Trường hợp Tập đoàn T&T có nhu cầu nộp hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư, đề nghị Công ty nộp hồ sơ về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 18/04/2022.

Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ xem xét hồ sơ của T&T khi hồ sơ đề xuất dự án đầu tư của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC không đáp ứng các điều kiện quy định.

Tập đoàn T&T muốn đầu tư vào dự án mà FLC đã nộp hồ sơ đề xuất đầu tư

Sông Đa Nhim – Hồ Đại Ninh Đức Trọng, Lâm Đồng

Trường hợp Công ty không nộp hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư, sau khi UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Nam sông Đa Nhim, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thông báo rộng rãi trên mạng đấu thầu quốc gia và sẽ thông tin đến Công ty để tham gia đăng ký thực hiện dự án và tiến hành đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Ngoài ra, đối với các dự án khác mà Tập đoàn T&T muốn đầu tư như Khu đô thị mới phía Bắc dự án Nam sông Đa Nhim, Khu đô thị mới phía Nam dự án Nam sông Đa Nhim (Khu 2), và Khu đô thị mới phía Nam dự án Nam sông Đa Nhim (Khu 3), Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cho biết, hiện nay, huyện Đức Trọng đang tổ chức lập quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị mới Liên Nghĩa và Khu đô thị mới tại xã Phú Hội. Do đó, chưa có cơ sở xem xét về đề xuất của Công ty.

Sau khi quy hoạch được phê duyệt, Sở đề nghị Tập đoàn T&T lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư cho từng dự án theo quy định.

Đông Tư

Nguồn: https://vietstock.vn/2022/04/tap-doan-tt-muon-dau-tu-vao-du-an-ma-flc-da-nop-ho-so-de-xuat-dau-tu-737-950844.htm

[ad_2]