[ad_1]

Sắp ban hành 04 Nghị định ảnh hưởng đến thị trường bất động sản

Sắp ban hành 04 Nghị định ảnh hưởng đến thị trường bất động sản (Hình từ Internet)

Ngày 11/3/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 33/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Sắp ban hành 04 Nghị định ảnh hưởng đến thị trường bất động sản

Theo đó, nhằm tháo gỡ những hạn chế, vướng mắc liên quan đến triển khai thực hiện đầu tư xây dựng, kinh doanh, chuyển nhượng dự án bất động sản, phù hợp hơn với tình hình thực tiễn và đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, Chính phủ chỉ đạo khẩn trương sửa đổi, bổ sung các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật, trong đó tập trung:

– Hoàn thiện và ban hành “Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng” nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến thực hiện dự án bất động sản; phù hợp hơn với tình hình thực tiễn và đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

– Hoàn thiện và ban hành “Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai” để giải quyết tháo gỡ các khó khăn vướng mắc liên quan đến thủ tục về đất đai, định giá đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu đối với bất động sản không phải nhà ở (bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng, văn phòng…).

– Nghiên cứu xây dựng và ban hành “Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư”.

Ngoài ra còn nghiên cứu xây dựng và ban hành “Nghị định quy định về quy trình, trình tự, thủ tục triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị” để các địa phương thực hiện thuận lợi và thống nhất.

Đồng thời, các  địa phương cần ban hành ngay các quy định, hướng dẫn, giải pháp tháo gỡ đối với các vướng mắc thuộc thẩm quyền quyết định; các vướng mắc thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Khẩn trương hoàn thiện Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu nhà ở xã hội

Tại Nghị quyết 33/NQ-CP năm 2023, để tháo gỡ ngay một số khó khăn, vướng mắc cụ thể trong phát triển nhà ở xã hội, tăng nguồn cung phù hợp với nhu cầu, khả năng của người có nhu nhập thấp có nhu cầu cao về nhà ở có thể tiếp cận, Chính phủ chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện, ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”

Để hỗ trợ nguồn vốn cho phát triển nhà ở xã hội, đề xuất triển khai Chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng để cho chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân vay với lãi suất thấp hơn khoảng từ 1,5-2% so với lãi suất cho vay trung dài hạn VND bình quân của các ngân hàng thương mại nhà nước (bao gồm Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank) trên thị trường trong từng thời kỳ và các ngân hàng thương mại ngoài nhà nước có đủ điều kiện với từng gói tín dụng cụ thể.

Đồng thời trong lúc chờ Quốc hội thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi), Chính phủ sẽ xây dựng, trình đề nghị Quốc hội xem xét, ban hành “Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội”, trong đó đặc biệt quan tâm đến những nội dung vướng mắc lớn trong thời gian qua như sau:

(1) Về giao đất để đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội;

(2) Về quy hoạch, bố trí quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội;

(3) Về lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội;

(4) Về quyền lợi và ưu đãi chủ đầu tư;

(5) Về xác định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội;

(6) Về đối tượng và điều kiện được thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội…

Xem thêm tại Nghị quyết 33/NQ-CP ngày 11/3/2023.

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/thoi-su-phap-luat/bat-dong-san/46960/sap-ban-hanh-04-nghi-dinh-anh-huong-den-thi-truong-bat-dong-san

[ad_2]