[ad_1]

Hành: Kim 

Loại: Quý Tinh 

Đặc Tính: Bằng sắc, ấn tín, quý hiển 

Tên gọi tắt thường gặp: Thai 

Phụ Tinh. Thuộc sao bộ đôi Thai Phụ và Phong Cáo. Gọi tắt là bộ Thai Cáo. 

Ý Nghĩa Thai Phụ Ở Cung Mệnh 

– Thai Phụ ở Mệnh là người có danh chức, học hành tốt, có sự đỗ đạt cao, thăng tiến về công danh, có bằng cấp, huy chương, bằng khen. 

– Lợi ích cho việc thi cử, cầu danh vì sao này chủ về bằng sắc, huy chương, công danh. 

Ý Nghĩa Thai Phụ Ở Cung Quan Lộc 

– Phong Cáo, Thai Phụ đi chung mới đủ mạnh, và nhất định là đi cùng với cát tinh càng khác. 

– Phong Cáo, Thai Phụ, Xương Khúc, Khoa Quyền hay. Phong Cáo, Thai Phụ, Âm Dương sáng sủa hoặc. 

– Phong Cáo Thai Phụ, Tướng Ấn: Rất quí hiển, được trọng dụng, có huy chương, tưởng lục. 

Ý Nghĩa Thai Phụ Ở Cung Điền Trạch 

– Phong Cáo, Ấn, Thai Phụ: Được ban cấp điền sản ăn lộc, hay khẩn hoang. 

– Thai Phụ Khi Vào Các Hạn Cũng có nghĩa như đắc tài, đắc danh, được tiếng khen, có huy chương. 

Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet

[ad_2]