[ad_1]

Hành: Mộc

Loại: Phù tinh

Đặc Tính: Chăm chỉ, cẩn thận, cần cù, nuôi nấng, duy trì

Phụ Tinh. Sao thứ 12 trong 12 sao thuộc vòng sao Trường Sinh theo thứ tự: Trường Sinh, Mộc Dục, Quan Đới, Lâm Quan, Đế Vượng, Suy, Bệnh, Tử, Mộ, Tuyệt, Thai, Dưỡng.

Ý Nghĩa Dưỡng Ở Cung Mệnh

Sao Dưỡng ở Mệnh là người có tính tình chăm chỉ, cẩn thận, cần cù, có tên riêng, tên đặc biệt, tên cúng cơm, biệt danh, biệt hiệu, có sự thay đổi tên họ.

Ý Nghĩa Dưỡng Ở Cung Phúc Đức

  • Làm con nuôi họ khác.
  • Lập con nuôi, đỡ đầu cho người khác.

Ý Nghĩa Dưỡng Ở Cung Tử Tức

  • Có con nuôi hoặc có cho con nhờ người khác nuôi hộ.
  • Có con đỡ đầu hay có khi nuôi con riêng của chồng, vợ.

Ý Nghĩa Dưỡng Ở Cung Huynh Đệ

  • Có anh em kết nghĩa.
  • Có anh chị em nuôi hay dị bào.

Sao Dưỡng Khi Vào Các Hạn

  • Nếu gặp các sao bệnh tật nặng có nghĩa đau phải nằm nhà thương.
  • Đau yếu lâu khỏi nếu Hạn rơi vào cung Tật.

Nguồn: tuvi.vn

[ad_2]