[ad_1]

 

Tử vi thứ 2 ngày 23/5/2022 của 12 con giáp: Tý minh mẫn, Dần hòa nhập

 

Con so may man hom nay 23/5/2022 theo nam sinh
Con số may mắn hôm nay, con số may mắn theo 12 con giáp, số đẹp ngày 23/5/2022 theo tuổi của bạn 
 

1. Số may mắn thứ 2 cho tuổi Tý

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1984

Giáp Tý

 Kim

Nam

7

33

46 81

Nữ

8

65

38 75

1996

Bính Tý

Thủy

Nam

4

50

02 86

Nữ

2

76

75 84

1948
2008

Mậu Tý

Hỏa

Nam

7
1

01
81

85
81
79
78

Nữ

8
5

27
11

66
46
97
31

1960

Canh Tý

Thổ

Nam

4

89

75 35

Nữ

2 94 83 33

1972

Nhâm Tý

Mộc

Nam

1

04

84 74
Nữ 5 24 04 99

Tử vi hôm nay 23/5/2022 tuổi Tý có điểm gì nổi bật:
 • Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim): Quyết tâm thực hiện mục tiêu của mình.
 • Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Khẳng định được vị thế trong tập thể.
 • Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Đưa ra đường lối phát triển đúng đắn.
 • Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Nhận được sự kính phục của mọi người.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Sắp xếp công việc để thực hiện phù hợp.

2. Con số phát tài ngày hôm nay cho tuổi Sửu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1985 

Ất Sửu  Kim 

Nam

6

63 71 75

Nữ

9

86 33 86

1997 

Đinh Sửu  Thủy 

Nam

3

59 63 98

Nữ

3 41 36 64

1949
2009

Kỷ Sửu  Hỏa 

Nam

6
9
33
63
77
83
73
79

Nữ

9
6

97
14
58
84
35
00

1961 

Tân Sửu  Thổ 

Nam

3

87 13 29

Nữ

3 40 83 76

1973 

Quý Sửu  Mộc 

Nam

9

28 47 24

Nữ

6

04 46 90
Tử vi hôm nay 23/5/2022 tuổi Sửu có điểm gì nổi bật:
 • Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
 • Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Tìm ra hướng đi mới trong công việc
 • Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Nên nhanh chóng bắt tay kí kết hợp đồng.
 • Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Không muốn đáp ứng yêu cầu của nửa kia.
 • Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Mối quan hệ với người nhà trở nên lạnh nhạt.

3. Số cát lành ngày mới cho tuổi Dần

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1974 

Giáp Dần  Thủy  Nam   8 13 05 05
Nữ  7 84 48 88

1986 

Bính Dần  Hỏa  Nam   5 59 39 19
Nữ   1 37 65 08

1998 

Mậu Dần  Thổ  Nam   2 43 20 23
Nữ   4 87 52 76

1950
  2010 

Canh Dần  Mộc  Nam  5
8
56
30
68
12
73
24
Nữ 1
7
50
87
94
54
87
77

1962 

Nhâm Dần  Kim  Nam  2 09 57 20
Nữ  4 55 38 26
Tử vi hôm nay 23/5/2022 tuổi Dần có điểm gì nổi bật:
 • Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh.
 • Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Công việc tiến hành suôn sẻ, thuận lợi.
 • Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Là người vợ, người chồng mẫu mực.
 • Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Quan tâm chăm sóc các thành viên trong nhà.
 • Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Không nên tiến hành các việc trọng đại.

4. Con số đại phát ngày 23/5/2022 cho tuổi Mão

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1975 

Ất Mão  Thủy Nam   7 35 63 94
Nữ  8 66 46 78

 1987 

Đinh Mão  Hỏa Nam  4 07 87 56
Nữ 2 50 62 47

 1939 
    1999

Kỷ Mão  Thổ Nam   7
1
47
63
81
81
07
50
Nữ 8
5
69
28
35
95
15
61

 1951 

Tân Mão  Mộc Nam  4 78 37 77
Nữ  2 68 80 50

 1963

Quý Mão   Kim Nam  1 54 76 87
Nữ  5 07 87 05
Tử vi hôm nay 23/5/2022 tuổi Mão có điểm gì nổi bật:
 • Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Công việc khó có thể tiến triển thuận lợi.
 • Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Hãy trao đổi với người có kinh nghiệm.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Nên kiểm điểm lại bản thân mình.
 • Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Các thành viên trong gia đình yêu thương và quan tâm nhau
 • Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Nhận được sự ủng hộ của người nhà.

5. Con số may mắn hôm nay 23/5/2022 cho tuổi Thìn

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1964 

 Giáp Thìn  Hỏa Nam  9 76 52 06
Nữ  6 86 67 44

1976 

 Bính Thìn  Thổ Nam  6 90 84 93
Nữ  9 92 81 44

1988

Mậu Thìn   Mộc Nam  3 59 38 05
Nữ  3 67 47 98

 1940
 2000

Canh Thìn  Kim  Nam  6
9
28
86
95
10
48
29
Nữ 9
6
74
07
66
98
76
61

 1952

 Nhâm Thìn Thủy  Nam  3 24 04 76
Nữ 3 99 84 93
Tử vi hôm nay 23/5/2022 tuổi Thìn có điểm gì nổi bật:
 • Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Đi đến đâu cũng được giúp đỡ.
 • Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Các dự án phát triển thuận lợi.
 • Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Hãy luôn giữ thái độ khiêm tốn học hỏi.
 • Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Chớ nên hành xử một cách vô lý.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Hãy dành thời gian kiểm điểm bản thân.

6. Số đẹp ngày mới cho tuổi Tị

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1965 

 Ất Tị  Hỏa Nam  8 79 27 42
Nữ  7 93 81 22

1977 

Đinh Tị   Thổ Nam  5 75 11 60
Nữ  1 81 76 44

1989 

Kỷ Tị  Mộc Nam  2 35 67 91
Nữ 4 09 82 35

1941
  2001 

Tân Tị    Kim Nam  5
8
96
89
83
95
49
87
Nữ   1
 7
42
82
70
88
04
87

 1953

Quý Tị   Thủy Nam   2 44 29 92
Nữ  4 99 44 47
Tử vi hôm nay 23/5/2022 tuổi Tị có điểm gì nổi bật:
 • Tử vi tuổi Ất Tị (Hỏa): Cẩn thận kẻ tiểu nhân xuất hiện.
 • Tử vi tuổi Đinh Tị (Thổ): Không nên vội tin theo lời người lạ.
 • Tử vi tuổi Kỷ Tị (Mộc): Chớ có cái nhìn tiêu cực về tình cảm.
 • Tử vi tuổi Tân Tị (Kim): Hãy cho người khác quan tâm tới mình.
 • Tử vi tuổi Quý Tị (Thủy): Nên xuất hành theo các hướng hoàng đạo.

7. Con số may mắn hôm nay của tuổi Ngọ

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1954

 Giáp Ngọ Kim  Nam   1 83 83 52
Nữ   5 63 74 14

1966 

 Bính Ngọ Thủy  Nam   7 08 86 74
Nữ   8 52 09 66

 1978

 Mậu Ngọ  Hỏa Nam   4 29 85 72
Nữ  2 47 93 61

 1990

 Canh Ngọ  Thổ Nam   1 92 92 55
Nữ   5 32 79 86

1942
 2002 

 Nhâm Ngọ  Mộc Nam  4
7
00
35
57
50
84
93
Nữ 2
 8 
05
69
70
22
88
17
Tử vi hôm nay 23/5/2022 tuổi Ngọ có điểm gì nổi bật:
 • Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Nên giữ mình tỉnh táo, tránh rơi vào bẫy của kẻ xấu.
 • Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Không nhận được sự giúp đỡ của người khác.
 • Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Hãy dành thời gian nhìn lại chính mình.
 • Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Dễ vướng vào những rắc rối khó lường.
 • Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Mối quan hệ gia đình ngày càng căng thẳng.

8. Số vượng tài cho tuổi Mùi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1955 

 Ất Mùi  Kim Nam 9 24 90 28
Nữ  6 58 94 02

 1967

 Đinh Mùi  Thủy Nam  6 78 47 56
Nữ  9 12 26 27

1979 

Kỷ Mùi  Hỏa  Nam  3 99 79 09
Nữ  3 87 21 39

 1991

Tân Mùi  Thổ Nam 9 30 85 86
Nữ  6 94 33 05

 1943
 2003

Quý Mùi  Mộc  Nam  3
6
32
87
90
83
30
31
Nữ  3
9
53
08
32
67
94
22
Tử vi hôm nay 23/5/2022 tuổi Mùi có điểm gì nổi bật:
 • Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Cẩn thận kẻ tiểu nhân giở trò hãm hại.
 • Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Khó tránh khỏi xui xẻo trong hôm nay.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Không nên vội vàng bắt chước người nhà.
 • Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Hãy chủ động hơn trong chuyện tình cảm.
 • Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Hãy thành thật với cảm xúc của mình.

9. Số may mắn đón lộc cho tuổi Thân

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1956 

 Bính Thân  Hỏa Nam  8 46 70 07
Nữ  7 02 98 25

1968 

 Mậu Thân Thổ  Nam 5 27 55 47
Nữ  1 00 67 02

 1980

Canh Thân  Mộc  Nam 2 51 02 60
Nữ  4 07 85 82

 1992

 Nhâm Thân Kim  Nam  8 42 77 83
Nữ  7 65 89 78

 1944
 2004

Giáp Thân  Thủy  Nam  2
5
37
53
71
25
26
66
Nữ  4
1
19
77
99
92
95
82
Tử vi hôm nay 23/5/2022 tuổi Thân có điểm gì nổi bật:
 • Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Trân trọng và yêu thương nửa kia của mình.
 • Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Nhận được khoản tiền xứng đáng với công sức.
 • Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Tin tưởng vào bản thân và cố gắng hơn nữa.
 • Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Có cơ hội phát tài nhờ vào may mắn.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Hãy có cách chi tiêu hợp lý.

10. Con số lộc lá ngày hôm nay cho tuổi Dậu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1957 

Đinh Dậu  Hỏa  Nam  7 87 73 42
Nữ  8 83 63 33

1969

 Kỷ Dậu Thổ Nam  4 17 35 55
Nữ  82 67 45

1981

Tân Dậu  Mộc  Nam  33 62 84
Nữ 5 85 00 56

1993 

Quý Dậu  Kim  Nam  7 47 46 83
Nữ 8 33 69 79

 1945
 2005

 Ất Dậu  Thủy Nam  1
4
21
68
91
99
26
28
Nữ  5
2
89
95
78
53
64
38
Tử vi hôm nay 23/5/2022 tuổi Dậu có điểm gì nổi bật:
 • Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Không nên khoe khoang sự giàu có của mình.
 • Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Cẩn thận khi đưa ra quyết định đầu tư, kinh doanh.
 • Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Hãy học hỏi kinh nghiệm của người khác.
 • Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Chú ý giữ gìn sức khỏe.
 • Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Dễ rơi vào cảnh hao tài tốn của.

11. Số cát lành ngày mới cho tuổi Tuất

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1946
 2006

 Bính Tuất Thổ  Nam  9 87 62 63
Nữ  6 88 52 96

 1958

 Mậu Tuất Mộc  Nam  6 75 39 24
Nữ  9 09 55 32

1970 

Canh Tuất   Kim Nam  3 15 58 53
Nữ  3 90 24 65

 1982

 Nhâm Tuất Thủy  Nam  9 83 97 49
Nữ 6 74 28 74

 1994

 Giáp Tuất  Hỏa Nam  9
3
25
81
45
68
68
76
Nữ 6
3
87
46
87
07
50
05
Tử vi hôm nay 23/5/2022 tuổi Tuất có điểm gì nổi bật:
 • Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Nhận được khoản tiền đều đặn.
 • Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Không nên vội vàng hài lòng với thực tại.
 • Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Hãy là người dẫn đầu xu hướng.
 • Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Dần khẳng định được chỗ đứng trên thị trường.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Hãy tìm cách giải quyết mâu thuẫn gia đình.

12. Con số rinh lộc cho tuổi Hợi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1995

Ất Hợi   Hỏa Nam   5 33 61 23
Nữ  1 44 98 63

1959 

 Kỷ Hợi Mộc  Nam  5 99 99 90
Nữ  1 26 43 63

 1971

Tân Hợi  Kim  Nam  2 93 56 78
Nữ 4 60 93 03

1983 

Quý Hợi  Thủy  Nam  8 63 55 39
Nữ 7 09 70 80

1947
2007 

Đinh Hợi   Thổ Nam  8
2
76
30
97
43
39
32
Nữ  7
4
50
18
74
63
r4
01
Tử vi hôm nay 23/5/2022 tuổi Hợi có điểm gì nổi bật:
 • Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Sẵn sàng bắt tay vào mọi công việc.
 • Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Có cơ hội khẳng định bản thân.
 • Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Nhận được sự nâng đỡ của quý nhân.
 • Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Đừng chần chừ khi đứng trước các cơ hội.
 • Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Chú ý giữ gìn sức khỏe của bản thân.

* Cơ sở tìm ra con số may mắn hôm nay 23/5/2022 theo tuổi:

 
Xét về triết học phương Đông, vạn vật trong vũ trụ đều phát sinh từ ngũ hành, chứa trong nó 5 hành tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Vì thế, ngũ hành được ứng dụng rộng rãi trong đời sống con người, việc tìm ra con số may mắn của mỗi người cũng không ngoại lệ.
 
Theo đó, việc xác định con số may mắn theo 12 con giáp (đủ Lục thập hoa giáp) dựa trên những cơ sở sau:
 
– Ngũ hành
– Thiên can
– Địa chi
– Quái số
 
Đón xem CON SỐ MAY MẮN NGÀY 24/5/2022 THEO NĂM SINH được cập nhật lúc 17h trên Lịch Ngày Tốt!
facebook twitter

[ad_2]