[ad_1]

Địa võng (Thổ) 

1. Ý nghĩa của địa võng:

    –  Đây là một ám tinh, có nghĩa:

    – hiểm ác ngầm

    – gây rắc rối, ngăn trở mọi công việc

    – chủ sự bắt bớ, giam cầm

    Người có Địa Võng thủ Mệnh, Thân bụng dạ khó lường, tính nết tráo trở, hiểm ác ngầm, hay hại kẻ khác mà nạn nhân không biết được.


2. Ý nghĩa của địa võng và một số sao khác:

 – Võng, Linh Đà, Liêm Tham: bị bắt giữ, xử tử

 – Võng và các sao giải: làm giảm bớt hay tan biến đặc tính xấu của Địa Võng. Các sao giải này là Tuần, Triệt, Tử Vi, Hóa Khoa, Thiên Giải, Giải Thần.

 – Địa Võng, Trực Phù: làm tăng thêm ác tính của đương số.
Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

[ad_2]