[ad_1]

Hành: Hỏa 

Loại: Ác Tinh 

Đặc Tính: Cô độc, khó tánh, ngăn nắp, giữ của lâu bền 

Ý Nghĩa Đẩu Quân Ở Cung Mệnh Tính Tình

Đẩu Quân có nghĩa là nghiêm nghị, chặt chẽ, khắc kỷ. Người có Đẩu Quân thủ Mệnh thường cô độc, ít bạn do sự khó tính hoặc câu chấp. Về điểm này, Đẩu Quân giống đặc tính của Cô Thần, Quả Tú. Nếu gặp sát tinh thì gian xảo, quỉ quyệt.

Công Danh Tài Lộc

Đẩu Quân chủ sự gìn giữ của cải lâu bền. Do đó, sao này rất đắc dụng ở cung Tài, Điền và biểu tượng cho sự cầm của, giữ của.

Ý Nghĩa Đẩu Quân Ở Cung Quan Lộc

Thường làm việc cố định, ít dời chỗ, làm chỗ nào rất lâu. Duy trì được chức vụ, quyền hành. Tuy nhiên, vì Đẩu Quân là sao cô độc nên đóng ở Quan sẽ ít được người giúp việc.

Ý Nghĩa Đẩu Quân Ở Cung Thiên Di Hay Nô Bộc

Ít bạn, không thích giao thiệp với bạn bè. 

Ý Nghĩa Đẩu Quân Ở Cung Tử Tức 

Đẩu Quân là sao hiếm muộn, chủ sự chậm con, hiếm con, giống như sao Lộc Tồn, Cô Thần, Quả Tú, Phi Liêm… 

Ý Nghĩa Đẩu Quân Ở Cung Phu Thê 

Nói chung, sao Đẩu Quân ở cung Phu Thê thì cô đơn, ít được người bạn đời hiểu biết. Tuy nhiên, chúng ta cần phân biệt hai trường hợp: Gặp nhiều sao tốt đẹp: Vợ chồng hòa thuận. Gặp nhiều sao xấu: Thường bị hình khắc, tai ương hoặc ít ra là cô độc, bị bỏ quên (như vợ cả có chồng ngoại tình). 

Ý Nghĩa Đẩu Quân Ở Cung Tài Bạch 

Có khả năng giữ của, hà tiện, tiêu xài kỹ.. Đẩu Quân Khi Vào Các Hạn Hạn có sao Đẩu Quân, Kình Dương, Thiên Hình, là hạn bị hình thương, bị cưa cắt hay bị mổ xẻ. 

Nguồn: tuvi.vn

[ad_2]