[ad_1]

Trong đó có dự án nhà ở khu dân cư Bàu Ốc Hạ giai đoạn 1 thuộc xã Cẩm Hà, thành phố Hội An, với phạm vi sử dụng đất dự án khoảng 11,3 ha…

Ảnh minh họa. Ảnh minh họa.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam vừa có thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện các dự án khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tỉnh Quảng Nam kêu gọi đầu tư vào dự án nhà ở khu dân cư Bàu Ốc Hạ giai đoạn 1 thuộc xã Cẩm Hà, thành phố Hội An với phạm vi sử dụng đất dự án khoảng 11,3 ha. Mục tiêu của dự án là đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu dân cư hoàn chỉnh theo quy hoạch chi tiết (1/500) được phê duyệt, đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực; phát triển nhà ở theo quy hoạch chi tiết xây dựng, thiết kế đô thị (nếu có), thiết kế nhà ở.

Ngoài ra, tại huyện Duy Xuyên, Quảng Nam cũng đang triển khai mời đầu tư khu dân cư Tây Khương, thị trấn Nam Phước và xã Duy Phước; phạm vi sử dụng đất dự án là khoảng 3,5 ha. Mục tiêu dự án là đầu tư hình thành khu dân cư có không gian sống hiện đại và tiện nghi; kết nối đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật với khu vực hiện hữu nhằm phát triển, cải tạo, chỉnh trang đô thị Nam Phước theo định hướng Chương trình phát triển đô thị đã được UBND tỉnh phê duyệt, góp phần xây dựng đô thị loại IV thị trấn Nam Phước trong tương lai.

Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam kêu gọi đầu tư khu dân cư trung tâm hành chính Điện Phước, xã Điện Phước. Phạm vi sử dụng đất dự án là khoảng 13,78ha và Khu đô thị Điện Thắng Nam giai đoạn 1 tại các xã Điện Thắng Nam và Điện Thắng Trung có hạm vi sử dụng đất dự án là khoảng 9,45ha…

Tất cả các dự án đô thị và khu dân cư này đều được tỉnh lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật về đấu thầu. Nhà đầu tư trúng đấu thầu dự án tự bỏ vốn đầu tư và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư theo quy định hiện hành.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam, hồ sơ đăng ký thực hiện dự án do nhà đầu tư chuẩn bị phải bao gồm: văn bản đăng ký thực hiện dự án, các biểu mẫu và các tài liệu có liên quan theo quy định. Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm danh mục dự án đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia…

Công tác đấu thầu tại Quảng Nam còn xuất hiện những trường hợp sai phạm (Ảnh minh họa).Công tác đấu thầu tại Quảng Nam còn xuất hiện những trường hợp sai phạm
(Ảnh minh họa).

Được biết thời gian gần đây ở một số địa phương thuộc tỉnh Quảng Nam đã xuất hiện những trường hợp sai phạm, tồn tại trong đấu thầu như, đưa các tiêu chí, yêu cầu không cần thiết hoặc quá mức cần thiết, không phù hợp với quy mô, tính chất gói thầu vào hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu, tạo sự cạnh tranh không bình đẳng, vi phạm các quy định của pháp luật về đấu thầu.

Mặt khác việc đánh giá, thẩm định kết quả đấu thầu chưa tuân thủ theo đúng hồ sơ mời thầu, việc làm rõ hồ sơ dự thầu chưa chặt chẽ, chưa đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng trong đấu thầu.

Một số đơn vị dự thầu không trung thực trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu chứng minh năng lực hoặc có biểu hiện thông đồng, cố tình không cung cấp hồ sơ, tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm của đơn vị mình để chủ đầu tư, bên mời thầu đánh giá, thẩm định không đạt, phải lựa chọn đơn vị dự thầu còn lại trúng thầu.

Một số đơn vị dự thầu tham dự cùng lúc nhiều gói thầu nhưng tại địa phương có gói thầu tổ chức đấu thầu, chủ đầu tư, bên mời thầu chưa có thông tin để xem xét việc huy động nhân sự, thiết bị của đơn vị dự thầu, dẫn đến việc lựa chọn nhà thầu không đáp ứng được năng lực thực hiện gói thầu.

Để chấn chỉnh kịp thời các sai phạm này, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các đơn vị liên quan chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác đấu thầu theo đúng các quy định của pháp luật; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi này.

[ad_2]