[ad_1]

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 975-CV/TU ngày 09/5/2022, UBND tỉnh Quảng Nam vừa chỉ đạo rà soát các dự án treo, dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh.

Quảng Nam 'lệnh' tổng rà soát các dự án treo, chậm tiến độ

Quảng Nam vừa thống nhất gia hạn tiến độ dự án Hoi An Golden Sea tại TP. Hội An của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Sao.

Ngày 16/5/2022, ông Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ký Công văn số 3032/UBND-KTTH về việc rà soát các dự án treo, dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng; Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành tổng rà soát các dự án treo, dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh (kể cả các Khu, Cụm công nghiệp) tính đến thời điểm 30/4/2022.

Qua đó phân loại, đề xuất hướng xử lý các dự án (nếu có); dự thảo báo cáo của UBND tỉnh trước ngày 01/7/2022 để tổ chức họp góp ý hoàn chỉnh tham mưu Ban cán sự đảng UBND tỉnh ký trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo trước ngày 30/7/2022.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các Sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm phối hợp cung cấp các thông tin, tài liệu theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Trước đó vào năm 2021, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định về việc thanh tra đất đai đối với 26 dự án đầu tư có dấu hiệu chậm tiến độ sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Sau khi tổ chức thanh tra, tính đến thời điểm hiện nay UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã ban hành nhiều văn bản kết luận thanh tra.

Theo đó, có nhiều dự án đã được gia hạn tiến độ tiếp tục triển khai thực hiện. Đơn cử như, Khu du lịch sinh thái biển cao cấp tại thị xã Điện Bàn (Công ty Cổ phần MBLAND Tonkin); Khu du lịch tại xã Điện Dương, thị xã Điện Bàn (Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Phú Hải); Dự án HoiAn Golden Sea tại TP. Hội An (Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Sao).

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/quang-nam-lenh-tong-ra-soat-cac-du-an-treo-cham-tien-do-109761.html

[ad_2]