[ad_1]

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) của ông Ngô Chí Dũng đã mua Công ty Chứng khoán ASC và đổi tên thành VPBank Securities trong bối cảnh thị trường chứng khoán đang trở thành một kênh đầu tư được quan tâm rộng rãi.

Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC vừa họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, trong đó có nội dung nổi bật là thống nhất thông qua việc đổi tên công ty thành Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBank Securities).

Ngay từ đầu năm 2022, HĐQT VPBank đã công bố nghị quyết về việc đầu tư mua, nhận chuyển nhượng cổ phần phổ thông tại Chứng khoán ASC. Theo đó, VPBank nhận chuyển nhượng 26,186 triệu cổ phần từ ASC, tương đương 97,42% vốn công ty chứng khoán này từ các cổ đông hiện hữu. Sau giao dịch, VPBank sẽ trở thành công ty mẹ, chi phối hoạt động của ASC. Tại thời điểm dầu năm, Chứng khoán ASC có vốn điều lệ 268,8 tỷ đồng, tương đương 26,8 triệu cổ phần phổ thông.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, cùng với việc tuyên bố đổi tên thành công ty VPBank Securities, Chứng khoán ASC cho biết sẽ tiến hành chào bán hơn 865 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá thấp nhất là 10.000 đồng. Nếu chào bán thành công, vốn điều lệ của công ty chứng khoán này sẽ tăng gấp 33 lần từ gần 269 tỷ đồng lên mức 8.920 tỷ đồng.

Động thái của ông lớn ngân hàng VPBank diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán đang sôi động và trở thành kênh đầu tư thu hút sự quan tâm của rất nhiều nhà đầu tư.

[ad_2]