[ad_1]

Dự án Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam (nạo vét sông Trường Giang và xây dựng 6 cây cầu qua sông), vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư.

Nóng tại Quảng Nam: Dự án nạo vét sông Trường Giang chính thức được Thủ tướng Chính phủ duyệt chủ trương đầu tưSông Trường Giang đoạn chảy qua huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Ông Phạm Bình Minh – Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ vừa ký Quyết định số 396/QĐ-TTg về chủ trương đầu tư dự án ‘Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam’, vay vốn WB.

Theo đó, dự án có quy mô đầu tư gồm nạo vét sông Trường Giang với tổng chiều dài tuyến luồng khoảng 60km, từ Ngã ba An Lạc (Cửa Đại) đến Cửa Lở (vịnh An Hòa); quy mô luồng đường thủy chuẩn tắc sông cấp IV với chiều rộng luồng B=30m, chiều sâu luồng H=2,3m,…

Bên cạnh đó, dự án sẽ đầu tư xây dựng mới 6 cầu vượt sông Trường Giang: cầu Bình Dương, cầu Hưng Mỹ, cầu Bình Nam, cầu Tỉnh Thủy, cầu Tam Thanh (QL40B) và cầu Tam Tiến (trên tuyến N5); các cầu đáp ứng khổ tĩnh không thông thuyền sông cấp IV (BxH=30×6,0m). Xây dựng đường hai đầu cầu kết nối vào các trục đường chính ở hai phía đầu cầu.

Nóng tại Quảng Nam: Dự án nạo vét sông Trường Giang chính thức được Thủ tướng Chính phủ duyệt chủ trương đầu tưQuảng Nam sẽ đầu tư xây dựng 6 cây cầu bắc qua sông Trường Giang

Dự án có tổng vốn đầu tư 2.748,61 tỷ đồng, từ vốn vay WB 1.832,1 tỷ đồng và nguồn vốn đối ứng 916,51 tỷ đồng.

Dự án thuộc nhóm A, thời gian thực hiện từ năm 2022 đến năm 2027. Địa điểm thực hiện dự án gồm các huyện Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành và thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Mục tiêu đầu tư của dự án nhằm tăng cường kết nối, loại bỏ các trở ngại về cơ sở hạ tầng của các khu kinh tế trọng điểm ven biển, cũng như các khu dân cư và các khu du lịch ven biển, tạo ra một hệ thống giao thông thông suốt đồng bộ góp phần phát triển kinh tế xã hội

Đồng thời, dự án sẽ cải tạo hệ thống giao thông thủy nội địa, tăng cường tiêu thoát lũ lưu vực sông Trường Giang, phục vụ dân sinh, du lịch và phát triển kinh tế khu vực; giảm nhẹ sự ô nhiễm và suy suy thoái môi trường do thiên nhiên và con người tác động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế trong khu vực ảnh hưởng dự án,…

Quảng Nam khởi động triển khai dự án nạo vét sông Trường Giang

Ngày 1/4/2022, ông Nguyễn Hồng Quang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ký Công văn số 1932/UBND-KTTH về việc chủ trương đầu tư Dự án “Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam”.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 396/QĐ-TTg ngày 29/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư Dự án “Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam”, vay vốn Ngân hàng Thế giới, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, ngành căn cứ Quyết định số 396/QĐ-TTg ngày 29/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện và tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định.

UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, triển khai các thủ tục tiếp theo theo đúng quy định; tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn đối ứng thực hiện dự án đảm bảo đúng tiến độ.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/nong-tai-quang-nam-du-an-nao-vet-song-truong-giang-chinh-thuc-duoc-thu-tuong-chinh-phu-duyet-chu-truong-dau-tu-108174.html

[ad_2]