[ad_1]

Ngày 14/4/2022, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank, mã chứng khoán: LPB) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu.

LienVietPostBank sắp phát hành 265 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng, chưa bằng một nửa thị giá

LPB dự kiến phát hành 265 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 100:21,395, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền và cứ 100.000 quyền được mua 21.395 cổ phiếu mới. Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu, chưa bằng 1/2 thị giá hiện tại của cổ phiếu LPB.

Chốt phiên 31/3/2022, cổ phiếu LPB đứng ở mức giá 21.650 đồng/cổ phiếu.

Số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được gộp sổ và sẽ do HĐQT lựa chọn, quyết định phân phối cho các nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc chào bán.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 14/4 đến ngày 4/5, quyền mua được chuyển nhượng 1 lần.

Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 14/4 đến ngày 6/5/2022.

Liên quan đến cổ phiếu LPB của LienVietPostBank, trong tháng 2 vừa qua, cổ đông lớn VNPost đã chào bán hơn 122 triệu cp LPB theo phương thức bán đấu giá nhưng khối lượng đăng ký mua rất thấp. Chỉ có 7 nhà đầu tư cá nhân đăng ký mua 800 cổ phiếu.

Trước đó, VNPost thông báo bán đấu giá gần 122,2 triệu cổ phiếu LPB, tương đương 10,15% vốn LienVietPostBank với giá khởi điểm là 28.930 đồng/cp, cao hơn nhiều so với thị giá.

Năm 2021, LienVietPostBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 3.639 tỷ đồng, tăng 50% so với mức thực hiện năm 2020.

Tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản của LienVietPostBank gia tăng thêm hơn 19% lên mức 289.194 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi của khách hàng đạt 180.273 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,3%. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 208.954 tỷ đồng, tăng 18%.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/lienvietpostbank-sap-phat-hanh-265-trieu-co-phieu-voi-gia-10000-dong-chua-bang-mot-nua-thi-gia-108073.html

[ad_2]