[ad_1]

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có ý kiến chỉ đạo kiểm tra, xử lý các đối tượng có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân dưới hình thức cò mồi, môi giới bất động sản.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường công tác tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp nhằm nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân khi tham gia các giao dịch về bất động sản trên địa bàn.

Lâm Đồng ‘’lệnh’’ xử lý nghiêm đối tượng lợi dụng cò mồi, môi giới bất động sản để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Ảnh minh họa

Trong đó, chú trọng tuyên truyền về các vụ việc, phương thức, thủ đoạn, các đối tượng thường sử dụng; cảnh báo người dân chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới hình thức cò mồi, môi giới bất động sản.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Lâm Đồng còn yêu cầu tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, nắm bắt tình hình; kết hợp vận động Nhân dân tham gia tố giác tội phạm, khi phát hiện các hành vi có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới hình thức cò mồi, môi giới bất động sản, kịp thời báo cơ quan chức năng để có biện pháp ngăn chặn, xử lý để không xảy ra các vụ việc gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Đặc biệt, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã yêu cầu khẩn trương củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm đối với các vụ việc, đối tượng có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới hình thức cò mồi, môi giới bất động sản trên địa bàn đã được phát hiện trong thời gian qua theo đúng quy định của pháp luật để răn đe, phòng ngừa các hành vi vi phạm xảy ra trên địa bàn.

[ad_2]