[ad_1]

Địa phương sẽ được phân cấp hoặc uỷ quyền chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng trên cơ sở đã được quy hoạch sang mục đích khác, gồm: đất ở đô thị, đất du lịch sinh thái, đất thương mại dịch vụ…

Đất đai vẫn là "điểm nóng" tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Đất đai vẫn là “điểm nóng” tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

UBND tỉnh Kiên Giang vừa có báo cáo số 156 về tình hình kinh tế xã – hội 4 tháng đầu năm 2022 và các kiến nghị đối với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Trong đó, UBND tỉnh Kiên Giang kiến nghị Quốc hội xem xét phân cấp cho UBND cấp huyện xác định giá đất để tính bồi thường cho các dự án đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Đồng thời, giao UBND cấp tỉnh hậu kiểm tra, giám sát việc thực hiện của UBND cấp huyện;

Phân cấp cho địa phương được quyết định chuyển mục đích sử dụng đất rừng, đất lúa (thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ) đối với diện tích đất rừng, đất lúa đã được quy hoạch sang mục đích đất khác theo các quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với các diện tích đất đang là đất rừng, đất lúa nhưng đã được quy hoạch sang mục đích khác, gồm: đất ở đô thị, đất du lịch sinh thái, đất thương mại dịch vụ… phải trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, cho phép chuyển mục đích (đất lúa từ 10ha trở lên; đất rừng từ 20ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trở lên; rừng đặc dụng dưới 50ha; rừng phòng hộ đầu nguồn, phòng hộ biên giới từ 20-50ha; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay và rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển từ 20ha đến dưới 500ha; rừng sản xuất từ 50ha đến dưới 1.000ha…).

Các trường hợp đó, theo các quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã quy hoạch sang mục đích khác. Nhưng do hiện trạng sử dụng là đất lúa, đất rừng nên theo quy định nêu trên, UBND tỉnh phải lập hồ sơ và trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương cho phép chuyển mục đích. Trong khi trước đó, việc lập, thẩm định các quy hoạch này đều đã lấy ý kiến thống nhất các bộ, ngành có liên quan.

Do vậy, UBND tỉnh Kiên Giang kiến nghị, để giảm bớt thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho địa phương triển khai nhanh các dự án theo quy hoạch được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, kính trình Trung ương phân cấp hoặc ủy quyền cho địa phương (Hội đồng nhân dân tỉnh) xem xét, quyết định việc chuyển mục đích đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ và chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện các dự án sau khi chuyển mục đích đúng quy định pháp luật và quy hoạch đã được phê duyệt.

Ngoài ra, Chính phủ chấp thuận để tỉnh Kiên Giang xây dựng, ban hành hệ số điều chỉnh giá đất theo hàng năm, phù hợp với tình hình thực tiễn của riêng của TP. Phú Quốc, phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường trong điều kiện bình thường thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh để áp dụng xác định giá đất cụ thể cho các dự án đầu tư trên địa bàn TP. Phú Quốc.

Mặt khác, Kiên Giang kiến nghị Chính phủ xem xét sửa đổi điều kiện nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa theo hướng mở rộng, cho phép tổ chức kinh tế được nhận chuyển nhượng đất trồng lúa; hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được nhận chuyển nhượng.

Bỏ hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp; Cần luật hóa, bổ sung quy định khung pháp lý cụ thể cho vấn đề lấn biển, như: về hình thức giao đất, cho thuê đất từ hoạt động lấn biển, giá đất lấn biển…

Kiến nghị Trung ương phân cấp cho cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh thẩm định đối với dự án nhóm A được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh;

Sớm chủ trương cho thí điểm tách dự án giải phóng mặt bằng thành dự án riêng.

 

Xử lý triệt để các trường hợp vi phạm đất rừng tại Phú Quốc

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành (bìa phải) khảo sát thực địa các vị trí vi phạm đất rừng tại TP. Phú Quốc - Ảnh: KG.  Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành (bìa phải) khảo sát thực địa các vị trí vi phạm đất rừng tại TP. Phú Quốc – Ảnh: KG.  

Đây là nội dung trong chuyến công tác do ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang dẫn đầu đến khảo sát một số dự án, các vị trí vi phạm đất rừng tại TP. Phú Quốc vào sáng ngày 23/5/2022.

Qua buổi khảo sát thực địa tại Cảng hành khách Quốc tế Dương Đông; công trình đường Cửa Cạn- Gành Dầu (tuyến tránh) nối trục Bắc – Nam của đảo Phú Quốc; nghĩa trang Liệt sĩ và các vị trí vi phạm đất rừng… Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu các ngành chức năng của tỉnh phối hợp huy động lực lượng xử lý nghiêm, triệt để các trường hợp vi phạm, bao, chiếm đất rừng để trả lại diện tích đất rừng.

Các sở, ban, ngành, UBND TP. Phú Quốc phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư các dự án đang thực hiện, nguồn vốn, các hạn mục đang thực hiện, khâu giải phóng mặt bằng để sớm hoàn thành và đưa vào hoạt động các dự án trong thời gian tới.

#box1653383343614{background-color:#74af79}

Nguồn: https://vneconomy.vn/kien-giang-kien-nghi-duoc-quyet-dinh-chuyen-muc-dich-dat-lua-dat-rung.htm

[ad_2]