Thông báo

Kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuê nhà ở xã hội (đợt 2) dự án Khu nhà ở xã hội Ecohome 2 tại ô đất B15-CT3 Khu vực Bắc Cổ Nhuế Chèm, phường Đông Ngạc, Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 258/2015/TĐ-B1 ngày 02/10/2015 của Công ty cổ phần Thương mại Thủ đô về việc kế hoạch hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ thuê nhà ở xã hội đợt 2 – dự án Ecohome 2 tại khu vực Bắc Cổ Nhuế Chèm, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Sở Xây dựng xin thông báo kế hoạch hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ thuê nhà ở xã hội Ecohome 2 như sau:

1.      Tên Dự án: Dự án Khu nhà ở xã hội Ecohome 2.

2.      Chủ đầu tư: Công ty CP đầu tư và Thương mại Thủ Đô.

3.      Địa chỉ liên lạc: số 58 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

4.     Địa điểm xây dựng: Tại ô đất B15-CT3 tại Khu vực Bắc Cổ Nhuế – Chèm thuộc phường Đông Ngạc và Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

5.     Dự kiến tiến độ xây dựng dự án: Dự án khởi công Quý II năm 2015 và đưa vào sử dụng Quý I năm 2016.

6.      Số lượng căn hộ: 114 căn hộ,

7.     Đối tượng thuê: Áp dụng cho các đối tượng đủ điều kiện được bố trí thuê nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật.

8.      Kế hoạch hướng dẫn:

– Thời gian: Từ ngày 6 tháng 10 năm 2015 đến hết ngày 15/10/2015

+ Sáng: 8h30’ đến 1 lh30’ (Riêng thứ bảy: từ 8h30’ đến 1 lh30’)

+ Chiều: lh30’ đến 4h30’

    – Địa chỉ hướng dẫn: Phòng tiếp nhận hồ sơ nhà ở xã hội. Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư và thương mại Thủ đô – 58 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

    – Điện thoại liên hệ (hotline): 0964.608.586/0964.393.922

    – Thời gian ký hợp đồng thuê dự kiến: tháng 12/2015

9. Thông tin được đăng tải:

–          Báo Hà Nội mới,

–          Website của Chủ đầu tư www.thudoinvest.com.vn,

–          Website của Sở Xây đựng Hà Nội www.soxavdung.hanoi.gov.vn.