THÔNG BÁO

KẾT QUẢ TIẾP NHẬN ĐỢT 03 HỒ SƠ ĐĂNG KÝ MUA, THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI

Dự án: Xây dựng nhà ở xã hội để bán, cho thuê

Tòa nhà: CT5, CT6

Địa điểm: Ô đất N04-Khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội

Công ty Cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí là chủ đầu tư dự án Xây dựng nhà ở xã hội để bán, cho thuê tại ô đất N04 – Khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội với quy mô 342 căn hộ.

Ngày 25/8/2015, Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 129/CV-THHHDK ngày 24/8/2015 về việc công bố kết quả tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội Đợt 03 Dự án Xây dựng nhà ở xã hội để bán, cho thuê tại tòa nhà CT5, CT6 thuộc ô đất N04 – Khu đô thị mới Tứ Hiệp.

Thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 08/2014/TT-BXD ngày 23/05/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và  Điều 7 Quyết định số 34/2010/QĐ/TT-BXD ngày 16/08/2010 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị, Sở Xây dựng xin thông báo:

+ Tổng số căn hộ mở bán Đợt 03: 76 căn hộ (đã bổ sung 01 căn hộ của khách hàng Đợt 01 không tiếp tục thực hiện hợp đồng)

+ Số lượng hồ sơ đủ điều kiện đăng ký mua nhà ở xã hội tại Dự án: 79 hồ sơ     

+ Số lượng hồ sơ được quyền mua căn hộ: 76 hồ sơ  (Danh sách tại phụ lục 1 file đính kèm)

+ Giá bán tạm tính: 12.800.000 VND/m2 (bao gồm VAT và 2% phí bảo trì)