[ad_1]

UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất chủ trương chấm dứt hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với Dự án Khu biệt thự Quốc Anh.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có thông báo kết luận liên quan đến quá trình triển khai Dự án Khu biệt thự Quốc Anh của Công ty TNHH Quốc Anh NT.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân thống nhất chủ trương chấm dứt hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án này.

Ông Tuân giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư theo quy định.

Chủ tịch Khánh Hòa cũng giao UBND TP.Nha Trang, xã Phước Đồng có trách nhiệm thực hiện công tác quản lý đất đai, xây dựng công trình tại khu vực Dự án Khu biệt thự Quốc Anh.

Trước đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư vừa báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa về quá trình thực hiện Dự án Khu biệt thự Quốc Anh (xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Cụ thể, Dự án Khu biệt thự Quốc Anh được cấp Giấy chứng nhận đầu tư năm 2014, đến nay đã 7 năm nhưng nhà đầu tư vẫn chưa hoàn thành các thủ tục đầu tư (giao đất, đánh giá tác động môi trường, giấy phép xây dựng…)

Qua ý kiến của các sở, ngành thì Dự án Khu biệt thự Quốc Anh tại xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang đã hết tiến độ thực hiện dự án. Dự án chưa đồng bộ về quy hoạch và bị phản ánh bởi đơn thư của các hộ dân gây bức xúc và của cử tri do dự án kéo dài, không triển khai.

“Do vậy, căn cứ quy định của pháp luật thì Dự án Khu biệt thự Quốc Anh đủ điều kiện chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư”, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa nêu quan điểm và cho biết, sau khi có ý kiến chấp thuận của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiến hành quy trình chấm dứt hoạt động dự án theo quy định pháp luật về đầu tư.

Về Nghị quyết số 13 (ngày 10/12/2014) của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan chuyên môn rà soát, đánh giá việc Dự án Khu biệt thự Quốc Anh và các dự án khác nằm trong danh mục các dự án thu hồi đất chuyển tiếp theo Điều 99, Nghị định số 43 (ngày 15/5/2014) của Chính phủ để đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Như Báo Đầu tư đã phản ánh, các quy hoạch tại vị trí thực hiện Dự án Khu biệt thự Quốc Anh (Khánh Hòa) không có sự đồng nhất. Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, theo Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Nha Trang đến 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1396 (ngày 25/9/2021), phạm vi thực hiện dự án được xác định là đất đồi núi (khoảng 51,72 ha) và mặt nước biển (khoảng 15,50 ha).

Căn cứ vào Đồ án Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị vịnh Nha Trang tỷ lệ 1/2000, được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại 2466 (ngày 8/9/2011) thì khu vực thực hiện Dự án Khu biệt thự Quốc Anh gồm các lô đất ký hiệu A21 (quy hoạch công viên rừng); A22, A23, A25 (quy hoạch rừng phòng hộ); A24 (quy hoạch đất du lịch sinh thái và đồi núi).

Nhưng tại Quyết định số 1440 (ngày 15/5/2019) của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt kết quả rà soát, chuyển loại rừng tỉnh Khánh Hòa, thì khu vực diện tích đất liền nêu trên nằm ngoài quy hoạch cho mục đích phát triển lâm nghiệp. Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, khu vực thực hiện Dự án Khu biệt thự Quốc Anh chưa có sự đồng nhất giữa các quy hoạch.

Cuối cùng, Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến kết luận: “Dự án Khu biệt thự Quốc Anh chỉ được tiếp tục xem xét cho phép triển khai dự án đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành sau khi phù hợp với các quy hoạch được phê duyệt (Quy hoạch chung TP.Nha Trang đến năm 2040 và Quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000) và thực hiện đầy đủ các thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật”.

Trước đó, ngày 9/6/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Hồ sơ đề nghị điều chỉnh Dự án Khu biệt thự Quốc Anh của Công ty TNHH Quốc Anh NT xin điều chỉnh thông tin nhà đầu tư do thay đổi trụ sở chính, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và tiến độ thực hiện dự án.

Khánh Hòa thu hồi dự án Khu biệt thự Quốc Anh

Dự án Khu biệt thự Quốc Anh bị thu hồi, chấm dứt hoạt động. Ảnh: P.V

Ngày 11/6/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương thẩm định về Hồ sơ đề nghị điều chỉnh Dự án Khu biệt thự Quốc Anh. Sau đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất Nha Trang có văn bản số 632, cho rằng đến nay, dự án không tiếp tục triển khai được do tồn tại các vướng mắc về pháp lý.

Cụ thể, Giấy chứng nhận đầu tư số 37121000523 (ngày 28/11/2014) của UBND tỉnh cấp cho Dự án Khu biệt thự Quốc Anh tại xã Phước Đồng của Công ty TNHH Quốc Anh NT đã hết thời hạn thực hiện dự án đầu tư (đến hết ngày 28/11/2017).

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố Nha Trang, trong quá trình thực hiện dự án, một số hộ dân không hợp tác trích đo địa chính thửa đất, kiểm đếm tại thực địa; cung cấp hồ sơ đất đai liên quan. Giấy tờ nguồn gốc đất chủ yếu là giấy viết tay, gây khó khăn cho việc xác minh nguồn gốc các thửa đất, dẫn đến dự án chậm tiến độ.

Tại Thông báo số 555 (ngày 4/12/2020), UBND tỉnh Khánh Hòa có kết luận về việc nghe báo cáo rà soát các dư án thuộc khu vực đồi, núi có nguy cơ sạt lở trên địa bàn Thành phố Nha Trang, có nêu: “Đối với các dự án chỉ phù hợp với quy hoạch chung Thành phố Nha Trang hoặc chỉ phù hợp với quy hoạch sử dụng đất hoặc chỉ phù hợp một phần diện tích đất, thì tạm dừng triển khai để xem xét điều chỉnh lại cho phù hợp sau khi Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Nha Trang và quy hoạch phân khu 1/2000 được cấp có thẩm quyền phê duyệt”.

Ngoài ra, Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố Nha Trang cho rằng, theo ý kiến của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 972 (ngày 29/3/2021): “Dự án Khu biệt thự Quốc Anh nằm trong danh mục loại khỏi kế hoạch sử dụng đất năm 2021 do không phù hợp quy hoạch chung xây dựng, hiện đang trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định”.

Qua các nội dung nêu trên, việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án của nhà đầu tư là chưa có cơ sở xem xét, giải quyết. Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển trả lại hồ sơ cho Công ty TNHH Quốc Anh NT để hoàn thiện, thực hiện theo quy định.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/khanh-hoa-thu-hoi-du-an-khu-biet-thu-quoc-anh-108332.html

[ad_2]