THÔNG BÁO

Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến mua, thuê mua và thuê nhà ở xã hội tại các

Dự án Nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Sở Xây dựng Hà Nội trân trọng thông báo một số nội dung liên quan đến việc Mua, Thuê mua và thuê nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội như sau:

1-    Việc mua, thuê mua và thuê nhà ở xã hội phải thực hiện tuân thủ theo quy định tại Nghị định 188/2013/NĐ-CP ngày 20/10/2013 của Chính phủ và Thông tư số 08/2014/TT-BXD ngày 23/5/2014 của Bộ Xây dựng về việc phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

2-    Hộ gia đình, các nhân có nhu cầu Mua, Thuê mua và thuê nhà ở xã hội chỉ nộp hồ sơ tại chủ đầu tư theo các chỉ dẫn được đăng tải công khai trên WEBSIDE của Sở xây dựng Hà Nội (WWW.soxaydung.hanoi.gov.vn)  và tại trang web chính thức của các chủ đầu tư dự án có nhà ở xã hội, không qua các sàn trung gian.

3-    Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách về nhà ở xã hội và nhu cầu của người dân để thu tiền, tiền đặt cọc sai quy định.

4-    Mọi hành vi gian dối khi kê khai và xác nhận hồ sơ mua, thuê nhà ở xã hội khi được phát giác (kể cả trong quá trình hậu kiểm) sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành.

5-    Sở Xây dựng khuyến cáo người dân không nhận chuyển nhượng trái quy định về nhà ở xã hội và không đăng ký nộp đơn mua nhà ở xã hội tại các địa điểm không được chủ đầu tư thông báo trên website của Sở Xây dựng Hà Nội (WWW.soxaydung.hanoi.gov.vn

6-    Việc xử lý các vi phạm về nhà ở xã hội được quy định tại Điều 32 Thông tư 08/2014/TT-BXD ngày 23/5/2014 của Bộ Xây dựng.

7-    Các tổ chức, cá nhân nếu phát hiện ra các sai phạm trong việc phát triển và quản lý nhà ở xã hội xin vui lòng thông tin cho Sở Xây dựng theo địa chỉ: Phòng Phát triển nhà – Sở Xây dựng Hà Nội: 52 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

     Sở Xây dựng Hà Nội trân trọng thông báo các nội dung nêu trên để các tổ chức và các nhân có liên quan được biết và thực hiện theo đúng các quy định hiện hành./.