[ad_1]

Giai đoạn 2026 – 2030, tỉnh Hòa Bình dự kiến tăng thêm 42 ha sàn nhà ở xã hội, tương đương khoảng 11.450 căn nhà xây dựng mới, trong đó, nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại đô thị tăng thêm hơn 19 ha sàn; nhà ở xã hội cho công nhân là gần 23 ha sàn.

Hòa Bình dự kiến tăng thêm 11.450 căn NOXH đến 2030

 Một góc tỉnh Hòa Bình hiện nay. (Ảnh: Báo Đầu Tư)

Vừa qua, UBND tỉnh Hòa Bình đã có văn bản về việc phê duyệt chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 – 2030. Trong đó, giai đoạn 2026 – 2030, tỉnh dự kiến phát triển thêm 11.450 căn NOXH.

Theo đó, mục tiêu phát triển nhà ở đến năm 2030 là dự kiến diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh đạt khoảng 29 m2 sàn/người, trong đó, tại khu vực đô thị đạt hơn 33 m2 sàn/người và tại khu vực nông thôn đạt 26 m2 sàn/người. Dự kiến chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu 12 m2 sàn/người.

 ùng với đó, tỉnh dự kiến nâng chất lượng nhà ở kiên cố đạt 90% (trong đó khu vực đô thị đạt 95%, khu vực nông thôn đạt 85%), giảm tỷ lệ nhà đơn sơ xuống 2% (trong đó khu vực đô thị xóa bỏ nhà đơn sơ, khu vực nông thôn giảm còn 4%).

Giai đoạn 2026 – 2030, tỉnh dự kiến tăng thêm hơn 318 ha sàn nhà ở thương mại, khu đô thị, tương đương khoảng 16.000 căn nhà xây dựng mới. Dự kiến tăng thêm 42 ha sàn nhà ở xã hội, tương đương khoảng 11.450 căn nhà xây dựng mới, trong đó, nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại đô thị tăng thêm hơn 19 ha sàn, tương đương khoảng 3.890 căn nhà xây dựng mới; nhà ở xã hội cho công nhân là gần 23 ha sàn, tương đương khoảng 5.120 căn nhà xây dựng mới.

Nhà ở của người dân tự xây dựng dự kiến trong giai đoạn 2026 – 2030 tăng thêm 636 ha sàn, tương ứng khoảng 35.580 căn nhà.

Tổng nguồn vốn thực hiện xây dựng nhà ở giai đoạn 2026 – 2030 là 94.883 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn doanh nghiệp thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, nhà ở xã hội 37.903 tỷ đồng; nguồn vốn người dân thực hiện xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ gia đình là 56.980 tỷ đồng. 

[ad_2]

Nguồn: https://vietnammoi.vn/hoa-binh-du-kien-tang-them-11450-can-noxh-den-2030-202298112228127.htm