Kế hoạch tổ chức gắp thăm quyền mua căn hộ và gắp thăm vị trí căn hộ nhà ở cho người có thu nhập thấp NO10A và NO12-3 Khu đô thị mới Sài Đồng, Gia Lâm, Hà Nội

KẾ HOẠCH

Tổ chức gắp thăm quyền mua căn hộ và gắp thăm vị trí căn hộ nhà thu nhập thấp NO10A và NO12-3

Khu đô thị mới Sài Đồng, Gia Lâm, Hà Nội

Xem thêm: rice city long biên

1. Địa điểm tổ chức gắp thăm:

– Tầng 1, Nhà NO-04A Khu đô thị mới Sài Đồng – Long Biên – Hà Nội.

2. Thời gian tổ chức gắp thăm:

– Gắp thăm quyền mua căn hộ: Ngày 31/5/2011

+ 8h đến 10h đăng ký gắp thăm.

+ 10h đến 11h30 tiến hành gắp thăm và công bố kết quả.

– Gắp thăm vị trí căn hộ: Ngày 04/6/2011

+ 8h đến 10h đăng ký gắp thăm.

+ 10h đến 11h30 tiến hành gắp thăm và công bố kết quả.

3. Thành phần tham gia:

– Chủ đầu tư: Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hà Nội

– Đại diện cơ quan nhà nước:

+ Sở Xây dựng TP Hà Nội

+ Liên ngành

– Truyền thông, báo chí….

– Khách hàng (đủ điều kiện tham gia gắp thăm)

4. Phương án tổ chức gắp thăm quyền mua căn hộ (ngày 31/5/2011):

4.1. Đăng ký gắp thăm (8h đến 10h):

– Mỗi hồ sơ chỉ được 01 người tham gia gắp thăm. Người đăng ký gắp thăm phải là người đứng đơn đăng ký mua nhà hoặc người được ủy quyền (giấy ủy quyền phải đầy đủ thông tin của người ủy quyền, người được ủy quyền và phải có xác nhận của UBND Phường).

– Đối tượng được tham gia gắp thăm là tất cả các khách hàng có hồ sơ đạt 90 điểm.

– Người tham gia gắp thăm phải xuất trình Biên bản tiếp nhận hồ sơ; Chứng minh thư nhân dân; Giấy ủy quyền (đối với người được ủy quyền).

– Tại bàn số 1: Sau khi đã kiểm tra tính hợp lệ của khách hàng tham gia gắp thăm, khách hàng sẽ được phát 01 thẻ tham dự gắp thăm (có ghi số thứ tự trùng với số hồ sơ để tiện cho quá trình soát xét, vào tên…).

– Tại bàn số 2: Khách hàng được phát 01 phiếu gắp thăm (có các nội dung: Họ và tên; Số CMTND, Ngày tháng cấp; Nơi cấp; Ô chữ ký). Khách hàng điền đầy đủ thông tin, ký tên trên phiếu. Phiếu sẽ được gấp thành 4 và ghim lại và bỏ vào Hòm phiếu số 1 trước sự chứng kiến của khách hàng (hòm trong suốt được niêm phong và đặt tại Bàn số 2). Khách hàng ký, ghi rõ họ tên vào danh sách theo dõi xác nhận đã có mặt và phiếu gắp thăm đã được bỏ vào hòm phiếu.

– Sau khi hoàn tất thủ tục tại Bàn số 2 khách hàng sẽ được hướng dẫn vào khu vực ghế ngồi chờ  tiến hành gắp thăm.

– Đúng 10h Hội đồng gắp thăm chốt và công bố danh sách khách hàng đăng ký gắp thăm.

* Lưu ý: Trường hợp khách hàng được quyền gắp thăm quyền mua căn hộ đến muộn sau 10h hoặc không đăng ký gắp thăm theo thông báo, hoặc đã đăng ký gắp thăm nhưng khi được gọi lên để ký xác nhận kết quả gắp thăm của mình đến lần thứ 03 mà không có mặt thì được xem là không còn nhu cầu mua nhà nữa, Chủ đầu tư sẽ tổng hợp trong Biên bản tổng hợp của lễ gắp thăm sau đó báo cáo Sở Xây dựng, UBND Thành phố để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết cho các đối tượng khác.

4.2. Tiến hành gắp thăm (10h đến 11h30)

– Sau đó Hội đồng gắp thăm sẽ đọc bản quy chế gắp thăm và công bố danh sách các thành viên của Hội đồng để toàn thể các bên tham gia được biết.

– Nếu không còn ý kiến thắc mắc từ khách hàng, Hội đồng sẽ tiến hành quá trình gắp thăm, cụ thể: Hội đồng sẽ mời đại diện các bên lên đảo hòm phiếu thật kỹ. Sau đó Hội đồng gắp thăm cử đại diện mở niêm phong hòm phiếu và tiến hành gắp ngẫu nhiên số phiếu đủ bằng số căn hộ còn lại bỏ vào Hòm phiếu số 2 (hòm trong suốt và được niêm phong). Tất cả khách hàng có tên trong Hòm phiếu số 2 sẽ được quyền mua các căn hộ còn lại.

– Sau khi lá phiếu cuối cùng được gắp sang Hòm phiếu số 2 và không có ý kiến nào của các bên. Hội đồng gắp thăm sẽ mở niêm phong Hòm phiếu số 2, mở các phiếu và đọc tên và các thông tin trong phiếu để công bố khách hàng được quyền mua căn hộ. Khách hàng trúng quyền mua lập tức nên ký biên bản xác nhận kết quả gắp thăm trúng quyền mua căn hộ.

* Tất cả quá trình gắp thăm, công bố kết quả sẽ được ghi hình, thu âm để lưu trữ cùng các biên bản xác nhận kết quả trúng quyền mua căn hộ của khách hàng.

5. Phương án tổ chức gắp thăm vị trí căn hộ (ngày 04/6/2011)

5.1. Đăng ký gắp thăm (8h đến 10h):

– Mỗi hồ sơ chỉ được 01 người tham gia gắp thăm. Người đăng ký gắp thăm phải là người đứng đơn đăng ký mua nhà hoặc người được ủy quyền (giấy ủy quyền phải đầy đủ thông tin của người ủy quyền, người được ủy quyền và phải có xác nhận của UBND Phường).

– Đối tượng được tham gia gắp thăm vị trí căn hộ là những khách hàng có hồ sơ đạt điểm > 90 được vào thẳng và số khách hàng có hồ sơ đạt 90 điểm đã gắp thăm và trúng quyền mua số căn hộ còn lại.

– Người tham gia lễ gắp thăm phải xuất trình Biên bản tiếp nhận hồ sơ; Biên bản kết quả gắp thăm quyền mua căn hộ đối với khách hàng phải gắp thăm quyền mua căn hộ; Chứng minh thư nhân dân; Giấy ủy quyền (đối với người được ủy quyền).

– Tại bàn số 1: Sau khi đã kiểm tra tính hợp lệ của khách hàng tham gia gắp thăm, khách hàng sẽ được phát 01 thẻ tham dự gắp thăm (có ghi số thứ tự trùng với số hồ sơ để tiện cho quá trình soát xét, vào tên…).

– Khi nhận thẻ tham dự gắp thăm, khách hàng ký xác nhận vào danh sách khách hàng đã có mặt và đăng ký lễ gắp thăm vị trí căn hộ, sau đó đến khu vực ngồi chờ tiến hành gắp thăm.

– Đúng 10h Hội đồng gắp thăm chốt và công bố danh sách khách hàng đăng ký gắp thăm vị trí căn hộ.

*Lưu ý: Trường hợp khách hàng được quyền gắp thăm chọn vị trí căn hộ đến muộn sau 10h hoặc không đăng ký gắp thăm theo thông báo hoặc đã đăng ký gắp thăm nhưng khi gọi lên gắp thăm 03 lần nhưng không có mặt thì được xem là không còn nhu cầu mua nhà nữa, Chủ đầu tư sẽ tổng hợp trong Biên bản tổng hợp của lễ gắp thăm sau đó báo cáo Sở Xây dựng, UBND Thành phố để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết cho các đối tượng khác.

5.2 Tiến hành gắp thăm (10h đến 11h30)

– Hội đồng gắp thăm chuẩn bị hòm phiếu trong hòm phiếu đã có đủ 420 phiếu ghi ký hiệu của từng căn hộ.

– Khi khách hàng được gọi tên sẽ lên để gắp ngẫu nhiên 01 phiếu (đã được gập làm 4 và ghim lại) sau đó chuyển cho thư ký hội đồng để mở phiếu và công bố vị trí căn hộ. Khách hàng không có ý kiến gì nữa sẽ ký vào biên bản xác nhận kết quả gắp thăm vị trí căn hộ của mình.

* Khi hoàn tất gắp thăm đến lá phiếu cuối cùng hoặc người cuối cùng lên gắp thăm (đối với trường hợp có khách hàng đến muộn, không đăng ký gắp thăm hoặc đã đăng ký nhưng không có mặt để gắp thăm) Tổ thư ký của Hội đồng gắp thăm sẽ tổng hợp kết quả gắp thăm vị trí căn hộ và đại diện các bên sẽ ký xác nhận.