[ad_1]

Đoàn giám sát của HĐND TP Hà Nội cho rằng, phát triển nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% và quỹ nhà 30% của các dự án nhà ở thương mại còn chậm dẫn đến lãng phí sử dụng tài nguyên đất. Các dự án treo nhiều năm, triển khai chậm hoặc vướng mắc, xin gia hạn nhiều lần có một phần trách nhiệm quản lý của các sở chuyên ngành thành phố.

Ngày 15/6, tại Sở Xây dựng TP Hà Nội, Đoàn giám sát số 1 của HĐND thành phố do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà làm trưởng đoàn, đã giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của thành phố”.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, hiện nay trên địa bàn thành phố có 838 điểm nhà chuyên dùng với diện tích 178.148 m2; diện tích kinh doanh dịch vụ tầng một tại các nhà chung cư tái định cư là 85.176 m2; 12 căn nhà công vụ; 29.200 căn nhà ở có nguồn gốc thuộc sở hữu nhà nước; 199 tòa nhà chung cư tái định cư với gần 18.000 căn hộ; một dự án nhà ở xã hội với 8 khối nhà 6 tầng; theo dõi 106 dự án nhà ở thương mại dành quỹ đất 20% để phát triển nhà ở xã hội…

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã chỉ ra những tồn tại, vướng mắc trong quản lý sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu của nhà nước. 

Đơn cử như tình trạng còn nhiều căn hộ, diện tích kinh doanh dịch vụ tầng một tại các chung cư tái định cư còn để trống, chưa bố trí dân vào ở, chưa cho thuê diện tích kinh doanh dẫn đến công trình xuống cấp, gây lãng phí tài nguyên và nguồn lực xã hội. 

Việc quản lý, sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước chưa được Sở, các sở liên quan và công ty trực tiếp khai thác, sử dụng triển khai thực hiện tốt trong thời gian gần đây dẫn đến nhiều tồn tại có tính lịch sử, không ký hợp đồng thuê nhà, thất thu tiền thuê nhà trong nhiều năm chưa được nhanh chóng xử lý. 

Công tác tham mưu UBND thành phố phát triển nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% và quỹ nhà 30% của các dự án nhà ở thương mại còn chậm dẫn đến sự chậm trễ, lãng phí sử dụng tài nguyên đất để phát triển các dự án. 

Các dự án treo nhiều năm, triển khai chậm hoặc vướng mắc, xin gia hạn nhiều lần có một phần trách nhiệm quản lý của các sở chuyên ngành thành phố.

Chưa có các chế tài, biện pháp xử lý cứng rắn để giải quyết các trường hợp chây ì nợ tiền thuê nhà, sử dụng sai mục đích, vi phạm trong quá sử dụng quỹ nhà nhà nước. 

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà đề nghị Sở Xây dựng rà soát các quy trình, thủ tục, tham mưu UBND thành phố ban hành các quy định tổ chức thực hiện đối với từng loại nhà từ khi đầu tư xây dựng đến khi vận hành khai thác. Đồng thời đẩy nhanh công tác bán nhà thuộc sở hữu nhà nước, cấp giấy chứng nhận sử dụng đất, sở hữu nhà… tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, không để tình trạng phát sinh thủ tục ngoài quy định.

Sở cũng đề xuất UBND thành phố cơ chế xử lý đối với quỹ nhà ở cũ, quỹ biệt thự nhằm tạo điều kiện sớm ổn định sinh sống cho người dân; đẩy nhanh tiến độ đưa dân vào sử dụng các quỹ nhà trống; xây dựng cơ chế bố trí quỹ nhà tái định cư đảm bảo sử dụng hiệu quả, tránh xuống cấp, lãng phí; đẩy nhanh tiến độ lập và trình phê duyệt phương án đấu giá quyền thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại tầng một các chung cư tái định cư. 

Trưởng Đoàn giám sát cũng đề nghị Sở Xây dựng tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong công tác quản lý sử dụng quỹ nhà; đặc biệt tăng cường kiểm tra đối các quỹ nhà được giao cho các công ty thuộc thành phố quản lý.

Sở phối hợp cùng Sở Tài chính đề xuất sớm các chế tài, biện pháp xử lý cứng rắn để giải quyết các trường hợp chây ì nợ tiền thuê nhà, sử dụng sai mục đích, vi phạm trong quá sử dụng quỹ nhà nhà nước. 

[ad_2]

Nguồn: https://vietnammoi.vn/du-an-treo-nhieu-nam-trien-khai-cham-co-mot-phan-trach-nhiem-cua-cac-so-nganh-ha-noi-2022615173627863.htm