Dự án KĐT mới Lý Thái Tổ thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Công ty HUDLAND được Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) uỷ quyền thực hiện xây dựng một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật của dự án. Việc đầu tư xây dựng khu đô thị mới đường Lý Thái Tổ là một bước triển khai cụ thể điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Bắc Ninh đã được UBND tỉnh phê duyệt tạo một khu vực mới đầy đủ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đồng bộ hiện đại và các công trình nhà ở, công trình công cộng dịch vụ thương mại hoàn chỉnh đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho gần 4000 người dân theo tiêu chuẩn cao. Dự án được thực hiện có ý nghĩa quan trọng tạo lập mô hình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện cho việc quản lý và sử dụng đất đai có hiệu quả từng bước xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành một đô thị hiện đại.

Lưu bản nháp tự động

Vị trí khu đất
– Khu đất dự án nằm cửa ngõ phía Tây của thành phố Bắc Ninh với trung tâm là trục đường Lý Thái Tổ có quy mô diện tích 26.76 ha và được giới hạn như sau:
– Phía Bắc giáp với đường Nguyễn Cao
– Phía Nam giáp với đường Bình Than
– Phía Đông giáp với khu dân cư thôn Bồ Sơn
– Phía Tây giáp với đồi Khả Lễ