Công bố danh sách khách hàng ký hợp đồng mua, đặt cọc cho thuê nhà ở xã hội đợt 1 tại Dự án Khu nhà ở xã hội tại ô đất quy hoạch K-1 phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm

THÔNG BÁO

Danh sách khách hàng ký hợp đồng mua, đặt cọc cho thuê nhà ở xã hội đợt 1 tại Dự án Khu nhà ở xã hội tại ô đất quy hoạch K-1 phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.                

 

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 426/2020/CV – NHS  ngày 06/10/2020 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng NHS báo cáo danh sách khách hàng ký Hợp đồng mua , đặt cọc cho thuê đợt 1 NOXH tại Dự án:  Khu nhà ở xã hội tại ô đất quy hoạch K-1 phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Thực hiện kiểm tra đối tượng mua nhà tại Dự án nhà ở xã hội nhằm loại trừ việc người thuê, mua nhà ở xã hội được hỗ trợ nhiều lần theo quy định tại điểm đ khoản 1 điều 20, Nghị định 100/2015/NĐ-CP; phòng Phát triển đô thị – Sở Xây dựng đã kiểm tra danh sách khách hàng ký hợp đồng mua , đặt cọc cho thuê nhà ở xã hội đợt 1 theo báo cáo của của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng NHS  tại Văn bản số 426/2020/CV-NHS ngày 06/10/2020 và không bị  trùng.

(Danh sách tại phụ lục file đính kèm)

Một số nhà ở xã hội chúng đang được triển khai tại thành phố Hà Nội:
Nhà ở xã hội Rice City Long Biên

Nhà ở xã hội Rice City Thạch Bàn

Nhà ở xã hội Rice City Thăng Long

Liên hệ Hotline Trực Tiếp: 0976 567 755