Thông báo về việc Tiếp nhận hồ sơ Đăng ký mua, thuê nhà ở Xã hội tại dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở Xã hội tại ô đất CT3, CT4 Khu đô thị mới Kim Chung, xã Kim Chung, huyện Đông Anh (Đợt 3 – Tòa CT4)

THÔNG BÁO TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Đăng ký mua, thuê nhà ở Xã hội tại dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở Xã hội tại ô đất CT3, CT4 Khu đô thị mới Kim Chung, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội (Đợt 3 – Tòa CT4).

Sở Xây dựng nhận được văn bản số 2245/HANDICO-VIGLACERA ngày 15/09/2020 của Liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Tổng công ty Viglacera – CTCP về việc Tiếp nhận hồ sơ Đăng ký mua, thuê nhà ở Xã hội tại dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở Xã hội tại ô đất CT3, CT4 Khu đô thị mới Kim Chung, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội (Đợt 3 – Tòa CT4) để công bố công khai trên Website của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội. Cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN DỰ ÁN:

1. Tên dự án: Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội tại ô đất CT3, CT4 Khu đô thị mới Kim Chung, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

2. Chủ đầu tư: Liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Tổng công ty Viglacera – CTCP.

3. Địa điểm xây dựng: trên ô đất CT3, CT4 Khu đô thị mới Kim Chung, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

4. Diện tích ô đất: Tổng cộng 36.964 m2, trong đó:

– Diện tích ô đất CT3: 25.205 m2;

– Diện tích ô đất CT4: 11.759 m2.

5. Hình thức đầu tư: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện Dự án.

6. Quy mô đầu tư:

– Tổng diện tích :                      36.964 m2.

– Quy mô dân số :                               5.429 người.

– Tổng số căn hộ khoảng:        1.588 căn.

– Dự án xây dựng trên 02 ô đất bao gồm CT3, CT4 với các chỉ tiêu quy hoạch cụ thể như sau :

Ký hiệu Chức năng DT đất (m2) DTXD

(m2)

DT sàn XD

(m2)

MĐXD

(%)

TC (tầng) HSSDĐ (lần) Dân số (người)
CT3 Nhà ở xã hội 25.205 21.299 109.410,2 33,78 12 3,72 3.902
  Diện tích sàn công cộng, DVTM, để xe     44.420,6        
  Diện tích sàn nhà ở     64.989,6        
CT4 Nhà ở xã hội 11.759 9.635,4 44.368,7 35,24 12 3,4 1.527
  Diện tích sàn công cộng, DVTM, để xe     18.222,7

 

       
  Diện tích sàn nhà ở     26.146,0        

Hiện nay, giai đoạn 1 Liên danh chủ đầu tư đang đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội tại ô đất CT4 với 01 khối nhà chung cư cao 12 tầng + 01 tum thang và 01 tầng hầm có thang máy, tổng số căn hộ là 484 căn và hệ thống sân vườn ngoài nhà. Có chỉ tiêu thiết kế như sau:

+ Diện tích ô đất:                                          11.759,0 m2.

+ Diện tích xây dựng:                                   9.635,4 m2.

+ Tổng diện tích sàn xây dựng:           44.368,7 m2 (bao gồm diện tích tầng tum và tầng hầm).

+ Mật độ xây dựng:                                    35,24%.

+ Tầng cao:                                                   12 tầng.

+ Hệ số sử dụng đất:                                   3,4 lần.

+ Loại, cấp công trình: Công trình nhà ở chung cư cao tầng, cấp I.

+ Dự án nhóm B.

+ Tổng mức đầu tư công trình trên ô đất CT4 : Khoảng 343,6 tỷ đồng.

+ Tổng mức đầu tư toàn dự án (bao gồm công trình trên ô đất CT3,CT4): 1.233,7 tỷ đồng.

+ Số lượng căn hộ: 484 căn.

Chức năng các tầng như sau:

– Tầng hầm: diện tích sàn xây dựng khoảng 4.537m2, cao 3,4m; chức năng chính: để xe, kĩ thuật.

– Tầng 1: diện tích sàn xây dựng của khoảng 4.010m2, cao 3,6m; chức năng chính: sảnh, không gian để xe, dịch vụ, phòng sinh hoạt cộng đồng.

– Tầng 2 đến tầng 4: diện tích xây dựng mỗi sàn khoảng 3.924m2, cao 3,2m; chức năng chính: nhà ở.

– Tầng 5: diện tích sàn xây dựng khoảng 3.961m2, cao 3,2m; chức năng chính: nhà ở, sân vườn.

– Tầng 6: diện tích sàn xây dựng khoảng 3.200m2, cao 3,2m; chức năng chính: nhà ở.

– Tầng 7 đến tầng 9: diện tích xây dựng mỗi sàn khoảng 3.669m2, cao 3,2m; chức năng chính: nhà ở.

– Tầng 10 đến tầng 12: diện tích xây dựng mỗi sàn khoảng 1.847m2, cao 3,2m; chức năng chính: nhà ở.

– Tum thang: diện tích xây dựng khoảng 338m2, cao 4,2m.

(Quy mô dự án tuân thủ theo:Quyết định chủ trương đầu tư số 7407/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của UBND Thành phố Hà Nội; Quyết định số 3264/QĐ-HĐTV,HĐQT ngày 17/08/2018 của TCT Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và TCT Viglacera – CTCP về việc Phê duyệt Dự án đầu tư; Giấy Cấp phép xây dựng số 84/GPXD ngày 04/10/2018 của Sở Xây dựng Hà Nội; Quyết định số 1831/QĐ-UBND ngày 21/03/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Kim Chung, tại các ô đất CT3, CT4; Chấp thuận bản vẽ phương án kiến trúc sơ bộ của Sở Quy hoạch Kiến trúc tại Văn bản số: 4272/QHKT-P2 ngày 04/7/2017; số 2029/QHKT-P2-HTKT ngày 11/4/2018 về việc bổ sung chỗ đỗ xe cho công trình tại ô đất CT3, CT4 thuộc Khu đô thị mới Kim Chung, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội và một số văn bản pháp lý khác có liên quan)

7. Tổng số căn hộ, tỷ lệ và số lượng các loại căn hộ, Số căn hộ triển khai Giai đoạn 1:

7.1. Tổng số căn hộ, tỷ lệ và số lượng các loại căn hộ toàn Dự án:

Tổng số căn hộ: 1.588 căn. Tổng diện tích sàn kinh doanh căn hộ là khoảng 91.722 m2 (100% tổng diện tích sàn nhà ở).

Trong đó:

 • Số căn hộ và diện tích sàn căn hộ bán thương mại: 313 căn, diện tích sàn căn hộ là khoảng 18.182,1 (tương đương 24,72% tổng diện tích sàn nhà ở xã hội và tương đương 19,82% tổng diện tích sàn nhà ở toàn dự án).
 • Số căn hộ và diện tích sàn căn hộ nhà ở xã hội để bán: 1.015 căn, diện tích sàn căn hộ là khoảng 58.224 m2 (tương đương 79,17% tổng diện tích sàn nhà ở xã hội và 63,48% tổng diện tích sàn nhà ở toàn dự án).
 • Số căn hộ và diện tích sàn căn hộ nhà ở xã hội để cho thuê: 260 căn, diện tích sàn căn hộ là khoảng 15.315,6 m2 (tương đương 20,83% tổng diện tích sàn nhà ở xã hội và tương đương 16,7% diện tích sàn nhà ở toàn dự án).

7.2. Số căn hộ dự kiến mở bán đợt 3 của Giai đoạn 1 tại ô CT4:

Tổng số căn hộ: 484 căn  (100% diện tích sàn nhà ở)

Trong đó:

– Số căn nhà để kinh doanh thương mại: 93 căn (19,21% diện tích sàn nhà ở)

+ Số căn hộ đã bán: 0 căn

– Số căn nhà ở xã hội mở bán từ đợt 1 đến đợt 2: 303 căn (62,60% diện tích sàn nhà ở)

(Diện tích từ 48m2 đến 58m2)

+ Số căn hộ dự kiến ký hợp đồng bán từ đợt 1 đến đợt 2: 178 căn

+ Số căn hộ còn lại để bán cho đợt 3: 125 căn

Số căn hộ mở bán đợt 3: 125 căn (Diện tích từ 48m2 đến 58m2)

– Số căn nhà ở xã hội cho thuê từ đợt 1 đến đợt 2: 88 căn (18,19% diện tích sàn nhà ở)

(Diện tích từ 48m2 đến 58m2)

+ Số căn hộ dự kiến ký hợp đồng cho thuê từ đợt 1 đến đợt 2: 0 căn

+ Số căn hộ còn lại để cho thuê đợt 3: 88 căn

Số căn hộ cho thuê đợt 3: 88 căn (Diện tích từ 48m2 đến 58m2)

8. Hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội:

Theo hướng dẫn tại:

– Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về việc Phát triển và quản lý nhà ở Xã hội.

– Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về việc Phát triển và quản lý nhà ở Xã hội.

– Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về quản lý bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

9. Tiến độ xây dựng, thời gian tiếp nhận hồ sơ và bàn giao căn hộ:

STT Nội dung Tiến độ thực hiện
1 Thời gian tiếp nhận hồ sơ Đợt 3 Từ ngày 21/09/2020 đến ngày 31/12/2020 (không bao gồm chủ nhật và ngày nghỉ lễ)

Thời gian tiếp nhận:

– Sáng: từ 8h00 đến 11h30

– Chiều: từ 13h30 đến 17h00

2 Thời gian dự kiến ký Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội Quý IV năm 2020.
3 Thời điểm dự kiến bàn giao căn hộ Quý IV/2020.

 

10. Giá nhà ở xã hội theo dự án được duyệt: (Chủ đầu tư tạm tính)

– Giá bán nhà ở xã hội: 13.231.000 VNĐ/m2 (giá bán đã bao gồm 5% thuế VAT và chưa bao gồm 2% phí bảo trì).

– Giá cho thuê nhà ở xã hội: 50.000 VNĐ/m2/tháng (giá cho thuê đã bao gồm 5% thuế VAT và chưa bao gồm 2% phí bảo trì).

– Giá nêu trên là giá dự kiến của Chủ đầu tư. Giá chính thức ký Hợp đồng với Khách hàng là giá nhà ở xã hội được cơ quan có thẩm quyền thẩm định theo quy định của Luật nhà ở số 65/2014/QH13, Nghị định 100/2018/NĐ-CP và các quy định hiện hành.

11. Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ đăng ký:

– Địa chỉ hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ:

+ Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội: Phòng Kinh doanh và Quản lý nhà – Tầng 3, số 34 phố Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 0981.699.699 hoặc 024.627 82589.

+ Tổng công ty Viglacera – CTCP: Tầng 12, tòa nhà Viglacera, số 1 đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 0931.771.888.

+ Phòng Bán hàng dự án: Tầng 1 tòa CT4 Khu đô thị mới Kim Chung, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

12. Thông tin được đăng tải trên:

– Báo Hà Nội mới.

– Website của Sở Xây dựng Hà Nội: www.soxaydung.hanoi.gov.vn

– Website của Chủ đầu tư: http://www.handico.com.vn

– Website của Chủ đầu tư: http://www.viglacera.vn

Sau khi được đăng tải thông tin công khai trên website của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, Liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Tổng công ty Viglacera – CTCP sẽ thực hiện tiếp nhận hồ sơ của khách hàng đăng ký mua, thuê nhà ở xã đợt 3 nhà CT4 thuộc dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội tại ô đất CT3, CT4 Khu đô thị mới Kim Chung, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội theo đúng quy định hiện hành pháp luật.

 

——————————————————

Sở Xây dựng Hà Nội xin lưu ý một số nội dung liên quan đến việc Mua, Thuê mua và Thuê nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội như sau:

 • Chủ đầu tư chỉ tiếp nhận hồ sơ nộp tại địa điểm duy nhất nêu trên.
 • Các hộ gia đình, cá nhân được đăng ký thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại Dự án nêu trên: các đối tượng theo qui định tại điều 49 của Luật Nhà ở 2014 và đủ điều kiện được thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo qui định của pháp luật hiện hành về nhà ở.
 • Yêu cầu người đứng đơn trực tiếp nộp hồ sơ, ký giấy biên nhận hồ sơ và đăng ký nguyện vọng diện tích căn hộ.
 • Các Giấy tờ kèm theo đề nghị nộp bản sao chứng thực (Sổ hộ khẩu, chứng minh thư, …vv).
 • Người nộp hồ sơ chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác khi kê khai hồ sơ.
 • Khi nộp hồ sơ đề nghị khách hàng nộp kèm các giấy tờ xác nhận về đối tượng ưu tiên theo quy định để Chủ đầu tư tổ chức chấm điểm (trường hợp khách hàng không nộp các giấy tờ này thì không tính các điểm ưu tiên theo quy định trong quá trình xét duyệt hồ sơ).

Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đúng qui định, trình tự thủ tục mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở Xã hội theo nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội ( các điều từ 19 đến 24), thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về qui định hiện hành của Thành phố Hà nội; Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về quản lý bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

 • Chủ đầu tư chỉ được huy được huy động tiền ứng trước, huy động vốn của khách hàng sau khi đã đủ điều kiện huy động vốn theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản năm 2014
 • Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu mua, thuê mua và thuê nhà ở xã hội chỉ nộp hồ sơ tại địa chỉ tiếp nhận của chủ đầu tư theo các chỉ dẫn được đăng tải công khai trên WEBSITE của Sở xây dựng Hà Nội (www.soxaydung.hanoi.gov.vn)  và tại trang web chính thức của các chủ đầu tư dự án có nhà ở xã hội, không qua các sàn trung gian.
 • Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách về nhà ở xã hội và nhu cầu của người dân để thu tiền, tiền đặt cọc sai quy định.
 • Mọi hành vi gian dối khi kê khai và xác nhận hồ sơ mua, thuê nhà ở xã hội khi được phát giác (kể cả trong quá trình hậu kiểm) sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành.
 • Sở Xây dựng khuyến cáo người dân không nhận chuyển nhượng trái quy định về nhà ở xã hội và không đăng ký nộp đơn mua nhà ở xã hội tại các địa điểm không được chủ đầu tư thông báo trên website của Sở Xây dựng Hà Nội (www.soxaydung.hanoi.gov.vn)
 • Sở Xây dựng Hà Nội trân trọng thông báo các nội dung nêu trên để các tổ chức và các nhân có liên quan được biết và thực hiện theo đúng các quy định hiện hành ./.

 

Một số nhà ở xã hội chúng đang được triển khai tại thành phố Hà Nội:
Nhà ở xã hội Rice City Long Biên

Nhà ở xã hội Rice City Thạch Bàn

Nhà ở xã hội Rice City Thăng Long

Liên hệ Hotline Trực Tiếp: 0976 567 755