Công bố danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua bán, cho thuê nhà ở xã hội đợt 3 tại Dự án Khu nhà ở xã hội IEC (IEC Residences) tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì

THÔNG BÁO

Danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua bán, cho thuê nhà ở xã hội đợt 3 tại Dự án Khu nhà ở xã hội IEC (IEC Residences) tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.                 

 

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 02/2021/CV – IEC  ngày 05/01/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Cơ điện IEC báo cáo danh sách khách hàng dự kiến ký Hợp đồng mua, thuê nhà ở xã hội đợt 3 tại Dự án Khu nhà ở xã hội IEC (IEC Residences) tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.

Thực hiện kiểm tra đối tượng mua nhà tại Dự án nhà ở xã hội nhằm loại trừ việc người thuê, mua nhà ở xã hội được hỗ trợ nhiều lần theo quy định tại điểm đ khoản 1 điều 20, Nghị định 100/2015/NĐ-CP; Phòng Phát triển đô thị – Sở Xây dựng đã kiểm tra danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 3 theo báo cáo của của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Cơ điện IEC  tại Văn bản số 02/2021/CV-IEC ngày 05/01/2021 và có 02 trường hợp bị trùng.

(Danh sách tại phụ lục file đính kèm)