Triển khai Chương trình phát triển nhà ở của Thành phố giai đoạn 2020 – 2030 và định hướng đến năm 2030 đã được HĐND Thành phố thông qua 12/7/2013:

1. Để công khai minh bạch thông tin về các dự án phát triển nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp trên địa bàn Thành phố; tạo điều kiện cho cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn Thành phố có cơ hội lựa chọn mua nhà phù hợp với điều kiện ở và làm việc, Sở Xây dựng xin thông báo danh mục:

– Các dự án nhà ở xã hội đã có đất sạch có Quyết định chấp thuận đầu tư của Thành phố, đã và sẽ triển khai đầu tư xây dựng trong năm 2013, hoàn thành trong năm 2015 (Phụ lục 1 kèm theo).

– Các dự án nhà ở xã hội đã được Thành phố chấp thuận chủ trương, đang làm các thủ tục chuẩn bị đầu tư (Phụ lục 2 kèm theo).

2. Đề nghị Quí cơ quan:

– Thông báo cho cán bộ, nhân viên của cơ quan biết để đăng ký mua nhà tại các dự án nhà ở xã hội đang triển khai.

– Đăng ký nhu cầu nhà ở xã hội tại các vị trí trên địa bàn các Quận, Huyện phù hợp với điều kiện sinh hoạt, làm việc để Thành phố xây dựng kế hoạch triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên những năm tiếp theo.

– Quí cơ quan, đơn vị tổng hợp danh sách người mua nhà, danh sách sách đăng ký tại các địa điểm có nhu cầu gửi về Sở Xây dựng Hà Nội – 52 Lê Đại Hành – quận Hai Bà Trưng – Hà Nội trước ngày 30/8/2013.

3. Đối tượng, điều kiện được mua nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp được quy định tại Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 16/8/2010 của UBND Thành phố.

Thông tin về Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 16/8/2010, các mẫu đơn, hồ sơ mua nhà, các dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp được đăng tải trên website của Sở Xây dựng: www.soxaydung.hanoi.gov.vn

(Chi tiết liên hệ Phòng Phát triển nhà- Sở Xây dựng Hà Nội, địa chỉ 52 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng; Email: Phattriennha@gmail.com).

File đính kèm :  Văn bản 5823/SXD-PTN ngày 7/8/2013 và Danh mục các dự án nhà xã hội đã có đất sạch và sẽ triển khai đầu tư xây dựng trong năm 2013 hoàn thành năm 2015 (đã có Quyết định chấp thuận đầu tư dự án)