Căn cứ Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

Căn cứ thông tư số 36/2009/TT-BXD ngày 16/11/2009 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý và sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

Căn cứ Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 16/8/2010 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở thu nhập tại khu vực đô thị.

Căn cứ Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 16/4/2012 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 16/8/2010 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

Căn cứ văn bản số 4777/SXD-PTN ngày 27/7/2012 của Sở xây dựng Hà Nội về việc hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký mua nhà thu nhập thấp trên địa bàn TP đối với lực lượng vũ trang.

Căn cứ Văn bản số 5822/SXD-PTN ngày 10/9/2012 của Sở xây dựng Hà Nội về đối tượng mua nhà thu nhập thấp tại dự án xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp Khu đô thị mới Đặng Xá huyện Gia Lâm, Hà Nội.

            Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera – Chi nhánh Tổng công ty Viglacera xin thông báo thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở cho người có thu nhập thấp tại Dự án Khu đô thị mới Đặng Xá huyện Gia Lâm, Hà Nội và một số thông tin liên quan đến  Dự án cụ thể như sau:

1. Tên Dự án: Dự án đầu tư xây dựng nhà cho người có thu nhập thấp tại lô đất NO5-B và NO10-B.

2. Chủ đầu tư:  Tổng công ty Viglacera.

3. Đơn vị được uỷ quyền thực hiện: Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera.

4. Địa chỉ liên lạc: Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera – Chi nhánh Tổng công ty Viglacera Tầng 12 – Toà nhà Viglacera – Số 1 Đại lộ Thăng Long – Hà Nội

5. Địa điểm xây dựng: Khu Đô thị mới Đặng Xá huyện Gia Lâm – Hà Nội.

6. Tiến độ xây dựng Dự án: Dự án khởi công ngày 31 tháng 7 năm 2010 và hoàn thành  đưa vào sử dụng quý III năm 2012.

7. Quy mô Dự án: Đầu tư xây dựng mới 04 nhà chung cư 12 tầng D1, D2,D3,D4 với tổng số  946 căn hộ để bán.

8. Thời gian tiếp tục tiếp nhận hồ sơ: Bắt đầu ngày 25 tháng 02 năm 2013 Kết thúc ngày 09 tháng 03 năm 2013(Trong giờ hành chính trừ ngày lễ và ngày Chủ nhật).

9. Địa chỉ nộp hồ sơ đăng ký: Tầng 1, nhà A2-D2 khu đô thị mới Đặng Xá huyện Gia Lâm – Hà Nội. Điện thoại: 04.35537888 (105).

10. Thông tin được đăng tải trên báo Hà Nội mới, trang web của Chủ đầu tưwww.indeco-viglacera.com.vn, trang web của Sở Xây dựng Hà Nội www.soxaydung.hanoi. gov.vn.