[ad_1]

Coteccons: Kế hoạch doanh thu hơn 15,000 tỷ nhưng lãi ròng chỉ vỏn vẹn 20 tỷ đồng 

CTCP Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) dự kiến doanh thu năm 2022 vào mức 15,010 tỷ đồng, tăng trưởng 165%. Tuy nhiên, lãi sau thuế dự kiến chỉ đạt 20 tỷ đồng, thấp hơn cả con số 24 tỷ đồng năm 2021.

Kế hoạch lãi sau thuế vỏn vẹn 20 tỷ đồng

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 của CTD, năm nay sẽ là năm bản lề để Công ty tập trung vào 2 mục tiêu là nâng cao chất lượng hệ thống quản trị công ty và giữ chân nhân tài.

Trong năm 2022, CTD sẽ tiếp tục kiện toàn và triển khai các giai đoạn tiếp theo của hệ thống để có thể quản lý doanh thu, chi phí trên từng dự án và tổng thể dự án, phân tích và dự báo hiệu quả của các dự án để có quyết định đầu tư, triển khai tối ưu.

Công ty sẽ tiếp tục duy trì các chế độ cho nhân sự trong giai đoạn thị trường hứng chịu thiệt hại do dịch COVID nhằm duy trì nguồn nhân sự và chăm lo cho đời sống của cán bộ nhân viên. Ngoài ra, phát hành chương trình ESOP hay những chính sách tài chính hỗ trợ người lao động mua nhà.

Cụ thể hơn, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 (ngày 25/04) phương án phát hành ESOP trong năm 2022 và 2023 với giá 10,000 đồng/cp. Năm 2022, đề xuất phát hành 554,785 cp quỹ, chiếm 0.75%/số cổ phiếu đang lưu hành (tương đương 10.3% tổng số cổ phiếu quỹ). Năm 2023, đề xuất phát hành 792,550 cp quỹ, chiếm 1.07%/số cổ phiếu đang lưu hành (tương đương 14.7% tổng số cổ phiếu quỹ). Phương án phát hành ESOP đi cùng với điều kiện chào bán là doanh thu cả năm 2022 đạt tối thiểu 15,000 tỷ đồng.

Về kế hoạch tài chính, CTD dự kiến doanh thu năm nay vào mức 15,010 tỷ đồng, tăng trưởng 165%. Tuy nhiên, lãi sau thuế dự kiến chỉ đạt 20 tỷ đồng, thấp hơn cả năm 2021.

Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của CTD
Đvt: Tỷ đồng

Coteccons: Kế hoạch doanh thu hơn 15,000 tỷ nhưng lãi ròng chỉ vỏn vẹn 20 tỷ đồng

Nguồn: VietstockFinance

Ban lãnh đạo cho biết sẽ không chạy theo việc giảm giá để lấy dự án mà chọn chiến lược tối ưu đầu vào và đấu thầu tập trung vào thời điểm, tập trung nhân sự trên đa nền tảng Design & Build, kết cấu, an toàn, giải pháp thi công, công nghệ để thuyết phục chủ đầu tư.

Tính đến hết năm 2021, CTD còn hơn 315 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo đề xuất không chia cổ tức cho năm 2021.

Coteccons: Kế hoạch doanh thu hơn 15,000 tỷ nhưng lãi ròng chỉ vỏn vẹn 20 tỷ đồng

CTD lên kế hoạch lãi sau thuế 20 tỷ đồng trong 2022

Duy Na

Nguồn: https://vietstock.vn/2022/04/coteccons-ke-hoach-doanh-thu-hon-15000-ty-nhung-lai-rong-chi-von-ven-20-ty-dong-737-949511.htm

[ad_2]