[ad_1]

63 cổ phiếu trên HOSE bị cắt margin trong quý 2/2022

Những mã cổ phiếu trên sàn HOSE bị cắt margin chủ yếu thuộc nhóm đang nằm trong diện bị cảnh báo hoặc kiểm soát.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) vừa công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 2/2022. Trong đó, đáng chú ý có:

22 mã cổ phiếu thuộc diện bị cảnh báo: AAM, APC, AST, DAH, DXV, HAS, HNG, NVT, PIT, PMG, RDP, SII, SJF, SKG, SMA, TCR, TNI, TTE, UDC, VNS, VOS, VPH.

19 mã thuộc diện bị kiểm soát: CIG, DLG, FTM, HAG, HOT, HVN, JVC, LCM, MCG, OGC, PTC, PTL, PXI, PXS, QBS, RIC, TGG, TTF, YEG.

01 mã thuộc diện bị kiểm soát đặc biệt: TDH

09 mã thuộc diện thời gian niêm yết dưới 6 tháng: ABR, BAF, CTR, EVF, GMH, HHV, NHT, ORS, PGV.

06 mã có lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021 là số âm: CII, CTI, ITD, PNC, SCD, VIC.

05 mã thuộc trường hợp kiểm toán có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021: HU1, HU3, SJD, VAF, VFG.

Riêng VIS là cổ phiếu thuộc diện hủy niêm yết.

Khang Di

Nguồn: https://vietstock.vn/2022/04/63-co-phieu-tren-hose-bi-cat-margin-trong-quy-22022-830-949513.htm

[ad_2]