[ad_1]

    

Tử vi thứ 2 ngày 27/6/2022 của 12 con giáp: Tý đáng tin, Dần bất trắc

  

Con so may man hom nay 27/6/2022
Con số may mắn hôm nay 27/6/2022, con số may mắn trong ngày 27/6/2022, con số may mắn theo 12 con giáp

1. Số phát lộc cho tuổi Tý

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1984

Giáp Tý

 Kim

Nam

7

13

17 41

Nữ

8

16

91 13

1996

Bính Tý

Thủy

Nam

4

17

16 81

Nữ

2

41

19 27

1948
2008

Mậu Tý

Hỏa

Nam

7
1

01
15

13
11
16
19

Nữ

8
5

72
30

04
28
52
93

1960

Canh Tý

Thổ

Nam

4

98

22 32

Nữ

2 62 26 27

1972

Nhâm Tý

Mộc

Nam

1

47

82 32
Nữ 5 24 52 82

Tử vi hôm nay 27/6/2022 tuổi Tý có điểm gì nổi bật: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim): Sự nghiệp phát triển thuận lợi như ý muốn.
 • Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Có những cách giải quyết vấn đề mới mẻ.
 • Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Nhận được sự tin tưởng của khách hàng.
 • Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Nên mở rộng quy mô làm ăn của mình.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Hãy quan tâm hơn đến sức khỏe của mình.
Có thể bạn quan tâm: 

2. Số đẹp hôm nay cho tuổi Sửu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1985 

Ất Sửu  Kim 

Nam

6

53 24 36

Nữ

9

30 35 37

1997 

Đinh Sửu  Thủy 

Nam

3

73 33 31

Nữ

3 13 93 23

1949
2009

Kỷ Sửu  Hỏa 

Nam

6
9
85
23
31
80
73
33

Nữ

9
6

64
48
09
45
47
49

1961 

Tân Sửu  Thổ 

Nam

3

03 44 84

Nữ

3 94 43 34

1973 

Quý Sửu  Mộc 

Nam

9

79 34 46

Nữ

6

54 47 78
Tử vi hôm nay 27/6/2022 tuổi Sửu có điểm gì nổi bật: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Khẳng định được vị thế của bản thân.
 • Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Nhận được sự tin tưởng của mọi người.
 • Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Vợ chồng có những quan điểm trái ngược.
 • Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Công việc có những bước tiến lớn.
 • Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Chớ nên tin theo những lời ngon ngọt.
 

3. Con số may mắn hôm nay 27/6/2022 cho tuổi Dần

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1974 

Giáp Dần  Thủy  Nam   8 45 50 86
Nữ  7 90 53 45

1986 

Bính Dần  Hỏa  Nam   5 25 75 15
Nữ   1 58 52 95

1998 

Mậu Dần  Thổ  Nam   2 36 85 57
Nữ   4 85 57 59

1950
  2010 

Canh Dần  Mộc  Nam  5
8
06
56
96
04
62
76
Nữ 1
7
17
76
66
65
08
36

1962 

Nhâm Dần  Kim  Nam  2 28 71 66
Nữ  4 96 56 14
Tử vi hôm nay 27/6/2022 tuổi Dần có điểm gì nổi bật: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Chịu sự cạnh tranh gay gắt từ đối thủ.
 • Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Nên ý thức được điểm mạnh để phát huy.
 • Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Chớ tin theo lời nịnh nọt, rủ rê của kẻ khác.
 • Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Hãy tin tưởng và dựa dẫm vào gia đình nhiều hơn.
 • Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Hãy giữ tiền cẩn thận trong tay.
Bạn có biết:

4. Số may mắn cho tuổi Mão

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1975 

Ất Mão  Thủy Nam   7 77 67 27
Nữ  8 57 37 78

 1987 

Đinh Mão  Hỏa Nam  4 27 75 46
Nữ 2 93 47 77

 1939 
    1999

Kỷ Mão  Thổ Nam   7
1
47
19
79
57
74
87
Nữ 8
5
87
38
82
88
08
80

 1951 

Tân Mão  Mộc Nam  4 68 08 39
Nữ  2 07 85 98

 1963

Quý Mão   Kim Nam  1 82 38 08
Nữ  5 58 80 84
Tử vi hôm nay 27/6/2022 tuổi Mão có điểm gì nổi bật: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Xây dựng được quan hệ xã giao hài hòa.
 • Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Hoàn thành được những nhiệm vụ khó.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Nhận được sự chỉ dẫn của quý nhân.
 • Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Tìm ra hướng đi mới cho mình.
 • Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Đoàn kết với mọi người xung quanh.
 

5. Số cát lành cho tuổi Thìn

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1964 

 Giáp Thìn  Hỏa Nam  9 39 70 92
Nữ  6 59 09 65

1976 

 Bính Thìn  Thổ Nam  6 89 93 97
Nữ  9 03 64 89

1988

Mậu Thìn   Mộc Nam  3 69 19 54
Nữ  3 19 96 71

 1940
 2000

Canh Thìn  Kim  Nam  6
9
41
90
20
50
08
07
Nữ 9
6
20
74
05
43
19
50

 1952

 Nhâm Thìn Thủy  Nam  3 00 97 20
Nữ 3 59 01 80
Tử vi hôm nay 27/6/2022 tuổi Thìn có điểm gì nổi bật: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Nên hâm nóng mối quan hệ tình cảm.
 • Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Cẩn thận kẻ thứ ba xuất hiện.
 • Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Gặt hái được những thành tích khả quan.
 • Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Đừng mãi ám ảnh vì tổn thương trong quá khứ.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Hãy mạnh dạn nêu ý kiến của mình.
Tìm hiểu ngay: 

6. Số đẹp hôm nay cho tuổi Tị

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1965 

 Ất Tị  Hỏa Nam  8 82 26 64
Nữ  7 27 72 42

1977 

Đinh Tị   Thổ Nam  5 42 02 27
Nữ  1 62 42 24

1989 

Kỷ Tị  Mộc Nam  2 23 82 52
Nữ 4 38 51 96

1941
  2001 

Tân Tị    Kim Nam  5
8
701
06
19
98
37
15
Nữ   1
 7
58
91
21
60
11
29

 1953

Quý Tị   Thủy Nam   2 41 13 16
Nữ  4 16 51 15
Tử vi hôm nay 27/6/2022 tuổi Tị có điểm gì nổi bật: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Tị (Hỏa): Dễ gặp xích mích với mọi người.
 • Tử vi tuổi Đinh Tị (Thổ): Cần nhanh chóng giải quyết mâu thuẫn.
 • Tử vi tuổi Kỷ Tị (Mộc): Không nên đôi co với khách hàng.
 • Tử vi tuổi Tân Tị (Kim): Đừng tự gây tổn hại cho danh tiếng của bản thân.
 • Tử vi tuổi Quý Tị (Thủy): Nên quan tâm hơn đến người nhà.
 

7. Con số may mắn trong ngày 27/6/2022 cho tuổi Ngọ

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1954

 Giáp Ngọ Kim  Nam   1 13 74 90
Nữ   5 64 08 43

1966 

 Bính Ngọ Thủy  Nam   7 97 54 48
Nữ   8 44 42 75

 1978

 Mậu Ngọ  Hỏa Nam   4 25 64 44
Nữ  2 46 48 46

 1990

 Canh Ngọ  Thổ Nam   1 53 39 22
Nữ   5 03 35 31

1942
 2002 

 Nhâm Ngọ  Mộc Nam  4
7
78
33
24
03
43
16
Nữ 2
 8 
63
23
38
37
39
50
Tử vi hôm nay 27/6/2022 tuổi Ngọ có điểm gì nổi bật: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Hãy kiềm chế bản tính nóng nảy của mình.
 • Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Chú ý lời nói và cách hành xử của mình.
 • Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Không nên tìm cách nịnh nọt, lấy lòng người khác.
 • Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Nên xuất hành theo hướng hoàng đạo.
 • Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Hãy cố gắng bằng chính khả năng của mình.
 

8. Số đại phát cho tuổi Mùi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1955 

 Ất Mùi  Kim Nam 9 86 26 54
Nữ  6 19 86 66

 1967

 Đinh Mùi  Thủy Nam  6 46 56 64
Nữ  9 76 61 66

1979 

Kỷ Mùi  Hỏa  Nam  3 34 96 16
Nữ  3 56 63 64

 1991

Tân Mùi  Thổ Nam 9 07 75 45
Nữ  6 65 35 58

 1943
 2003

Quý Mùi  Mộc  Nam  3
6
29
96
08
51
57
15
Nữ  3
9
33
75
55
50
77
05
Tử vi hôm nay 27/6/2022 tuổi Mùi có điểm gì nổi bật: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Nhận được sự ủng hộ của nhiều người.
 • Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Nên bắt tay vào thực hiện kế hoạch.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Nhanh chóng bước tới cái đích đã đặt ra.
 • Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Vợ chồng cần tìm cách hóa giải rạn nứt.
 • Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Nên trò chuyện để tháo gỡ những hiểu lầm.
 

9. Số cát lành cho tuổi Thân

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1956 

 Bính Thân  Hỏa Nam  8 48 89 01
Nữ  7 97 38 58

1968 

 Mậu Thân Thổ  Nam 5 08 65 88
Nữ  1 38 88 89

 1980

Canh Thân  Mộc  Nam 2 88 78 85
Nữ  4 18 87 60

 1992

 Nhâm Thân Kim  Nam  8 50 17 97
Nữ  7 747 75 79

 1944
 2004

Giáp Thân  Thủy  Nam  2
5
67
27
57
92
77
38
Nữ  4
1
97
57
79
36
17
87
Tử vi hôm nay 27/6/2022 tuổi Thân có điểm gì nổi bật: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Đối mặt tiểu nhân, chớ nên tin người quá dễ dàng.
 • Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Hãy cẩn trọng trong việc đầu tư, kinh doanh.
 • Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Cẩn trọng trong mọi việc, chớ sa bẫy kẻ xấu.
 • Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Đối diện với nhiều nguy cơ.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Chú ý quan tâm đến sức khỏe.
 

10. Con số may mắn hôm nay 27/6/2022 cho tuổi Dậu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1957 

Đinh Dậu  Hỏa  Nam  7 99 95 98
Nữ  8 11 87 59

1969

 Kỷ Dậu Thổ Nam  4 59 29 99
Nữ  89 68 49

1981

Tân Dậu  Mộc  Nam  25 93 09
Nữ 5 69 85 86

1993 

Quý Dậu  Kim  Nam  7 08 78 85
Nữ 8 98 80 18

 1945
 2005

 Ất Dậu  Thủy Nam  1
4
40
39
57
48
33
28
Nữ  5
2
88
56
85
28
48
69
Tử vi hôm nay 27/6/2022 tuổi Dậu có điểm gì nổi bật: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Không nên làm mọi việc theo ý mình.
 • Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Nên học cách tiếp thu cả những ý kiến trái chiều.
 • Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Không nên cô lập bản thân với tập thể.
 • Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Nhận được sự quan tâm, chăm sóc của người khác.
 • Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Tình cảm phát triển một cách nhanh chóng.
 

11. Số đẹp hôm nay cho tuổi Tuất

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1946
 2006

 Bính Tuất Thổ  Nam  9 10 45 94
Nữ  6 40 90 67

 1958

 Mậu Tuất Mộc  Nam  6 70 08 40
Nữ  9 60 07 04

1970 

Canh Tuất   Kim Nam  3 02 04 80
Nữ  3 50 06 30

 1982

 Nhâm Tuất Thủy  Nam  9 81 50 11
Nữ 6 26 81 18

 1994

 Giáp Tuất  Hỏa Nam  9
3
35
91
61
28
71
46
Nữ 6
3
41
13
90
16
13
61
Tử vi hôm nay 16/2/2022 tuổi Tuất có điểm gì nổi bật: 
 
 • Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Giải quyết công việc một cách thuận lợi.
 • Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Hãy tin tưởng bản thân và tự tìm hướng đi.
 • Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Chớ nên hành xử một cách cực đoan.
 • Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Quan hệ vợ chồng có dấu hiệu sứt mẻ.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Không biết cách thể hiện tình cảm của mình.
Tìm hiểu ngay:

12. Con số may mắn trong ngày hôm nay cho tuổi Hợi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1995

Ất Hợi   Hỏa Nam   5 33 32 26
Nữ  1 55 72 43

1959 

 Kỷ Hợi Mộc  Nam  5 13 37 38
Nữ  1 46 03 53

 1971

Tân Hợi  Kim  Nam  2 73 38 35
Nữ 4 22 92 62

1983 

Quý Hợi  Thủy  Nam  8 25 26 38
Nữ 7 04 82 27

1947
2007 

Đinh Hợi   Thổ Nam  8
2
28
37
52
28
10
23
Nữ  7
4
52
06
70
42
25
29
Tử vi hôm nay 27/6/2022 tuổi Hợi có điểm gì nổi bật: 
 
 • Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Nên suy nghĩ lạc quan, chớ nên bỏ cuộc.
 • Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Hãy rút kinh nghiệm từ những thất bại.
 • Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Nên xin ý kiến người giàu kinh nghiệm.
 • Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Dễ lạc mất phương hướng của mình.
 • Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Nhận được những lời khuyên hữu ích.
  

* Cơ sở tìm ra con số may mắn hôm nay 27/6/2022 theo tuổi:

 
Xét về triết học phương Đông, vạn vật trong vũ trụ đều phát sinh từ ngũ hành, chứa trong nó 5 hành tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Vì thế, ngũ hành được ứng dụng rộng rãi trong đời sống con người, việc tìm ra con số may mắn của mỗi người cũng không ngoại lệ.
 
Theo đó, việc xác định con số may mắn theo 12 con giáp (đủ Lục thập hoa giáp) dựa trên những cơ sở sau:
 
– Ngũ hành
– Thiên can
– Địa chi
– Quái số
 
Đón xem CON SỐ MAY MẮN NGÀY 28/6/2022 THEO NĂM SINH được cập nhật lúc 17h trên Lịch Ngày Tốt!

facebook twitter Con số may mắn hôm nay 27/6/2022 theo năm sinh của bạn: Chọn số ĐẠI PHÁT giúp bạn ĐỔI ĐỜI Con số may mắn hôm nay 27/6/2022 theo năm sinh của bạn: Chọn số ĐẠI PHÁT giúp bạn ĐỔI ĐỜI Con số may mắn hôm nay 27/6/2022 theo năm sinh của bạn: Chọn số ĐẠI PHÁT giúp bạn ĐỔI ĐỜI

[ad_2]