[ad_1]

 
  

Tử vi thứ 6 ngày 1/7/2022 của 12 con giáp: Mùi phát triển, Tuất hòa hợp

  

Con so may man hom nay 1/7/2022 theo nam sinh
Con số may mắn hôm nay 1/7/2022, số đẹp ngày 1/7/2022 theo tuổi của bạn 

 

1. Con số vượng phát cho tuổi Tý

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1984

Giáp Tý

 Kim

Nam

7

35

47 18

Nữ

8

20

65 83

1996

Bính Tý

Thủy

Nam

4

56

38 39

Nữ

2

14

76 32

1948
2008

Mậu Tý

Hỏa

Nam

7
1

89
43

22
39
60
25

Nữ

8
5

07
66

80
15
51
94

1960

Canh Tý

Thổ

Nam

4

34

98 44

Nữ

2 96 04 78

1972

Nhâm Tý

Mộc

Nam

1

80

67 16
Nữ 5 02 86 90

Tử vi hôm nay 1/7/2022 tuổi Tý có điểm gì nổi bật:
 • Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim): Cẩn thận trong từng công việc mình làm.
 • Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Là mục tiêu công kích của kẻ xấu.
 • Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Ý thức được điểm mạnh để phát huy.
 • Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Không nên vội vàng đầu tư mù quáng.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Nhận được sự ủng hộ của người thân.

2. Số phát tài hôm nay cho tuổi Sửu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1985 

Ất Sửu  Kim 

Nam

6

36 87 53

Nữ

9

55 06 89

1997 

Đinh Sửu  Thủy 

Nam

3

19 74 41

Nữ

3 68 25 96

1949
2009

Kỷ Sửu  Hỏa 

Nam

6
9
40
97
58
11
07
48

Nữ

9
6

36
84
69
46
10
73

1961 

Tân Sửu  Thổ 

Nam

3

03 84 29

Nữ

3 79 38 66

1973 

Quý Sửu  Mộc 

Nam

9

60 50 34

Nữ

6

12 75 23
Tử vi hôm nay 1/7/2022 tuổi Sửu có điểm gì nổi bật:
 • Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Quan hệ xã giao gặp trục trặc.
 • Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Không nên đặt cái tôi cá nhân lên quá cao.
 • Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Chớ nên so đo tính toán với nửa kia.
 • Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Hãy là người bao dung hơn.
 • Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Chớ nên hành xử một cách kiêu ngạo.

3. Con số cát lành thứ 6 cho tuổi Dần

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1974 

Giáp Dần  Thủy  Nam   8 92 57 20
Nữ  7 45 08 83

1986 

Bính Dần  Hỏa  Nam   5 16 74 47
Nữ   1 77 26 05

1998 

Mậu Dần  Thổ  Nam   2 34 85 69
Nữ   4 68 12 93

1950
  2010 

Canh Dần  Mộc  Nam  5
8
81
87
79
36
56
28
Nữ 1
7
03
54
60
31
75
10

1962 

Nhâm Dần  Kim  Nam  2 98 27 53
Nữ  4 90 86 11
Tử vi hôm nay 1/7/2022 tuổi Dần có điểm gì nổi bật:
 • Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Nhận được sự yêu mến của người khác.
 • Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Được giúp đỡ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 • Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Tìm ra những ứng viên tiềm năng.
 • Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Chạm tay vào cơ hội đáng quý.
 • Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Tìm được người có chung mục tiêu với mình.

4. Số đẹp đại phát ngày 1/7/2022 cho tuổi Mão

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1975 

Ất Mão  Thủy Nam   7 51 17 68
Nữ  8 38 80 06

 1987 

Đinh Mão  Hỏa Nam  4 91 55 40
Nữ 2 45 69 12

 1939 
    1999

Kỷ Mão  Thổ Nam   7
1
07
96
93
46
57
29
Nữ 8
5
13
72
79
04
61
95

 1951 

Tân Mão  Mộc Nam  4 66 37 78
Nữ  2 28 45 36

 1963

Quý Mão   Kim Nam  1 89 68 14
Nữ  5 05 74 99
Tử vi hôm nay 1/7/2022 tuổi Mão có điểm gì nổi bật:
 • Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Sẵn sàng bắt tay vào các công việc.
 • Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Bỏ ngoài tai ý kiến người ngoài.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Nên đánh giá vấn đề toàn diện hơn.
 • Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Không hành động một cách mù quáng.
 • Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Nên xuất hành theo hướng hoàng đạo.

5. Con số may mắn hôm nay 1/7/2022 cho tuổi Thìn

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1964 

 Giáp Thìn  Hỏa Nam  9 16 08 70
Nữ  6 12 54 97

1976 

 Bính Thìn  Thổ Nam  6 87 00 48
Nữ  9 35 69 02

1988

Mậu Thìn   Mộc Nam  3 04 88 59
Nữ  3 70 37 14

 1940
 2000

Canh Thìn  Kim  Nam  6
9
38
57
93
16
65
82
Nữ 9
6
41
96
78
45
36
77

 1952

 Nhâm Thìn Thủy  Nam  3 10 67 95
Nữ 3 85 23 49
Tử vi hôm nay 1/7/2022 tuổi Thìn có điểm gì nổi bật:
 • Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Không nhận được sự ủng hộ của mọi người.
 • Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Phải giải quyết nhiều rắc rối phát sinh.
 • Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Chớ nên cả tin nghe lời kẻ xấu.
 • Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Cân nhắc cẩn thận nếu định đầu tư.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Quan hệ với gia đình lạnh nhạt, xa cách.

6. Số đẹp ngày mới cho tuổi Tị

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1965 

 Ất Tị Hỏa Nam  8 20 97 72
Nữ  7 63 24 87

1977 

Đinh Tị   Thổ Nam  5 08 81 35
Nữ  1 73 48 06

1989 

Kỷ Tị  Mộc Nam  2 14 65 33
Nữ 4 87 39 12

1941
  2001 

Tân Tị    Kim Nam  5
8
29
90
35
17
47
71
Nữ   1
 7
57
46
04
58
66
25

 1953

Quý Tị   Thủy Nam   2 78 20 53
Nữ  4 74 85 70
 
Tử vi hôm nay 1/7/2022 tuổi Tị có điểm gì nổi bật:
 • Tử vi tuổi Ất Tị (Hỏa): Gặp mâu thuẫn với mọi người.
 • Tử vi tuổi Đinh Tị (Thổ): Không nên hành xử thiếu kiểm soát.
 • Tử vi tuổi Kỷ Tị (Mộc): Chớ đắc tội với người quyền cao chức trọng.
 • Tử vi tuổi Tân Tị (Kim): Hãy chú ý cách hành xử của mình.
 • Tử vi tuổi Quý Tị (Thủy): Đừng làm việc khiến bản thân phải hối tiếc.

7. Con số may mắn hôm nay của tuổi Ngọ

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1954

 Giáp Ngọ Kim  Nam   1 22 35 04
Nữ   5 44 76 58

1966 

 Bính Ngọ Thủy  Nam   7 92 20 37
Nữ   8 07 88 69

 1978

 Mậu Ngọ  Hỏa Nam   4 59 42 13
Nữ  2 16 67 95

 1990

 Canh Ngọ  Thổ Nam   1 78 05 28
Nữ   5 30 55 77

1942
 2002 

 Nhâm Ngọ  Mộc Nam  4
7
64
27
10
54
46
83
Nữ 2
 8 
85
49
26
97
50
25
Tử vi hôm nay 1/7/2022 tuổi Ngọ có điểm gì nổi bật:
 • Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Có nguy cơ hao tài tốn của.
 • Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Cẩn thận kẻ xấu giăng bẫy hãm hại.
 • Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Uy tín có thể bị giảm sút nghiêm trọng.
 • Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Hãy xác định đúng nguyên nhân để có thể giải quyết vấn đề.
 • Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Nhận được sự yêu mến của nhiều người.

8. Số vượng lộc đổi vận cho tuổi Mùi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1955 

 Ất Mùi  Kim Nam 9 16 95 50
Nữ  6 75 04 47

 1967

 Đinh Mùi  Thủy Nam  6 48 17 81
Nữ  9 24 60 09

1979 

Kỷ Mùi  Hỏa  Nam  3 80 58 35
Nữ  3 33 79 64

 1991

Tân Mùi  Thổ Nam 9 97 22 18
Nữ  6 06 87 96

 1943
 2003

Quý Mùi  Mộc  Nam  3
6
68
54
36
43
27
70
Nữ  3
9
23
76
69
15
55
98
Tử vi hôm nay 1/7/2022 tuổi Mùi có điểm gì nổi bật:
 • Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Nhận được sự tin tưởng của khách hàng, đối tác.
 • Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Nhận được khoản tiền thù lao xứng đáng.
 • Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Sắp xếp công việc cho hợp lý.
 • Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Chú ý giữ gìn sức khỏe của bản thân.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Không nên vận động quá sức.

9. Con số phát tài cho tuổi Thân

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1956 

 Bính Thân  Hỏa Nam  8 37 78 05
Nữ  7 85 23 46

1968 

 Mậu Thân Thổ  Nam 5 19 96 67
Nữ  1 56 44 18

 1980

Canh Thân  Mộc  Nam 2 02 58 93
Nữ  4 73 12 55

 1992

 Nhâm Thân Kim  Nam  8 28 87 36
Nữ  7 91 06 79

 1944
 2004

Giáp Thân  Thủy  Nam  2
5
47
60
68
34
24
83
Nữ  4
1
15
86
72
49
57
08
Tử vi hôm nay 1/7/2022 tuổi Thân có điểm gì nổi bật:
 • Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Nhận được sự dìu dắt của người khác.
 • Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Áp dụng tốt kiến thức vào thực tế.
 • Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Đừng nên kiêu ngạo vì thành tích của mình.
 • Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Hãy học hỏi mọi người xung quanh.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Nên chú ý giữ gìn sức khỏe.

10. Con số may mắn trong hôm nay cho tuổi Dậu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1957 

Đinh Dậu  Hỏa  Nam  7 43 98 27
Nữ  8 82 57 04

1969

 Kỷ Dậu Thổ Nam  4 17 46 89
Nữ  69 35 16

1981

Tân Dậu  Mộc  Nam  54 81 38
Nữ 5 77 14 65

1993 

Quý Dậu  Kim  Nam  7 06 68 91
Nữ 8 93 09 76

 1945
 2005

 Ất Dậu  Thủy Nam  1
4
39
28
26
74
48
59
Nữ  5
2
87
12
33
95
02
67
Tử vi hôm nay 1/7/2022 tuổi Dậu có điểm gì nổi bật:
 • Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Chớ nên chủ quan, kiêu ngạo khi giải quyết công việc.
 • Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Cần ý thức được lỗi lầm của mình.
 • Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Không nên hành xử độc đoán, áp đặt.
 • Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Quan hệ với gia đình căng thẳng.
 • Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Hãy chủ động giữ khoảng cách với mọi người.

11. Số cát lành ngày mới cho tuổi Tuất

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1946
 2006

 Bính Tuất Thổ  Nam  9 70 36 15
Nữ  6 25 83 48

 1958

 Mậu Tuất Mộc  Nam  6 66 08 79
Nữ  9 18 75 37

1970 

Canh Tuất   Kim Nam  3 97 23 05
Nữ  3 30 67 88

 1982

 Nhâm Tuất Thủy  Nam  9 52 14 60
Nữ 6 06 92 29

 1994

 Giáp Tuất  Hỏa Nam  9
3
45
87
53
46
94
50
Nữ 6
3
69
58
07
89
43
12
Tử vi hôm nay 1/7/2022 tuổi Tuất có điểm gì nổi bật:
 • Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Nhận được sự giúp đỡ của nhiều người.
 • Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Ghi điểm trong mắt mọi người xung quanh.
 • Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Thích hợp để kí kết các hợp đồng.
 • Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Nên hạ cái tôi của bản thân xuống.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Hãy kiên nhẫn hơn với người trong nhà.

12. Số đổi vận rinh lộc cho tuổi Hợi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1995

Ất Hợi   Hỏa Nam   5 95 28 43
Nữ  1 60 46 19

1959 

 Kỷ Hợi Mộc  Nam  5 44 03 67
Nữ  1 06 97 24

 1971

Tân Hợi  Kim  Nam  2 73 18 56
Nữ 4 25 64 77

1983 

Quý Hợi  Thủy  Nam  8 58 33 94
Nữ 7 14 89 38

1947
2007 

Đinh Hợi   Thổ Nam  8
2
86
35
50
78
04
82
Nữ  7
4
69
47
15
90
54
79

Tử vi hôm nay 
1/7/2022 tuổi Hợi có điểm gì nổi bật:
 • Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Quan tâm tới các thành viên trong gia đình.
 • Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Hãy tâm sự với người nhà của mình.
 • Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo.
 • Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Mở lòng với mọi người xung quanh.
 • Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Sẵn sàng cống hiến cho tập thể.

* Cơ sở tìm ra con số may mắn hôm nay 1/7/2022 theo tuổi:

 
Xét về triết học phương Đông, vạn vật trong vũ trụ đều phát sinh từ ngũ hành, chứa trong nó 5 hành tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Vì thế, ngũ hành được ứng dụng rộng rãi trong đời sống con người, việc tìm ra con số may mắn của mỗi người cũng không ngoại lệ.
 
Theo đó, việc xác định con số may mắn theo 12 con giáp (đủ Lục thập hoa giáp) dựa trên những cơ sở sau:
 
– Ngũ hành
– Thiên can
– Địa chi
– Quái số
 
Đón xem CON SỐ MAY MẮN NGÀY 2/7/2022 THEO NĂM SINH được cập nhật lúc 17h trên Lịch Ngày Tốt!
facebook twitter Con số may mắn hôm nay 1/7/2022 theo tuổi: Nhanh tay hốt ngay số ĐẸP ngày mới! Con số may mắn hôm nay 1/7/2022 theo tuổi: Nhanh tay hốt ngay số ĐẸP ngày mới! Con số may mắn hôm nay 1/7/2022 theo tuổi: Nhanh tay hốt ngay số ĐẸP ngày mới!

[ad_2]