Tử vi thứ 5 ngày 23/6/2022 của 12 con giáp: Sửu thông thái, Tị nóng nảy

  

Con số may mắn hôm nay, con số may mắn theo 12 con giáp, số đẹp ngày 23/6/2022 theo tuổi của bạn 

1. Con số may mắn hôm nay 23/6/2022 cho tuổi Tý

 

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1984

Giáp Tý

 Kim

Nam

7

52

90 37

Nữ

8

42

12 08

1996

Bính Tý

Thủy

Nam

4

87

58 64

Nữ

2

28

76 52

1948
2008

Mậu Tý

Hỏa

Nam

7
1

11
63

36
81
75
02

Nữ

8
5

07
94

44
21
15
33

1960

Canh Tý

Thổ

Nam

4

53

09 86

Nữ

2 42 53 97

1972

Nhâm Tý

Mộc

Nam

1

64

55 26
Nữ 5 78 07 41
 

Tử vi hôm nay 23/6/2022 tuổi Tý có điểm gì nổi bật:
 • Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim): Bạn bất ngờ vì hiểu ra con người thật của ai đó.
 • Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Đừng xét nét quá công việc khó êm xuôi.
 • Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Càng yêu cầu sự hoàn hảo bạn càng mệt mỏi.
 • Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Hãy tự làm cho mình tốt hơn để trở nên thu hút.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Hãy khai thác thêm khía cạnh tốt đẹp ở bản thân.

2. Con số rinh lộc cho tuổi Sửu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1985 

Ất Sửu  Kim 

Nam

6

13 41 52

Nữ

9

10 37 06

1997 

Đinh Sửu  Thủy 

Nam

3

92 34 11

Nữ

3 29 59 60

1949
2009

Kỷ Sửu  Hỏa 

Nam

6
9
38
51
87
16
82
28

Nữ

9
6

47
15
72
66
86
98

1961 

Tân Sửu  Thổ 

Nam

3

77 05 55

Nữ

3 39 97 41

1973 

Quý Sửu  Mộc 

Nam

9

50 25 43

Nữ

6

61 83 27


Tử vi hôm nay 
23/6/2022 tuổi Sửu có điểm gì nổi bật:

 • Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Tìm được người phù hợp với bản thân.
 • Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Khởi động khó khăn và cần bạn vượt qua.
 • Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Cái gì nhanh đến cũng sẽ nhanh đi.
 • Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Khó duy trì sự nhiệt huyết trong công việc.
 • Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Vội vàng có thể để xảy ra sai sót.

3. Số đẹp phát tài cho tuổi Dần

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1974 

Giáp Dần  Thủy  Nam   8 24 14 60
Nữ  7 35 57 76

1986 

Bính Dần  Hỏa  Nam   5 42 83 31
Nữ   1 17 95 52

1998 

Mậu Dần  Thổ  Nam   2 81 60 24
Nữ   4 75 44 96

1950
  2010 

Canh Dần  Mộc  Nam   5
8
82
04
75
22
48
81
Nữ 1
7
53
36
17
61
91
05

1962 

Nhâm Dần  Kim  Nam   2 26 80 15
Nữ   4 97 05 79

Tử vi hôm nay 
23/6/2022 tuổi Dần có điểm gì nổi bật:
 • Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Có người mang lại nguồn cảm hứng bất tận.
 • Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Không phát huy được tiềm năng của mình.
 • Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Là tấm gương để mọi người noi theo.
 • Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Giữ gìn sức khỏe, tránh va chạm tổn thương.
 • Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Gây ấn tượng mạnh mẽ với người khác.

4. Con số vượng lộc cho tuổi Mão

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1975 

Ất Mão  Thủy Nam   7 80 25 57
Nữ  8 91 34 62

 1987 

Đinh Mão  Hỏa Nam  4 17 78 55
Nữ 2 24 46 01

 1939 
    1999

Kỷ Mão  Thổ Nam   7
1
37
70
85
02
26
94
Nữ 8
5
51
40
62
29
78
15

 1951 

Tân Mão  Mộc Nam  4 63 38 86
Nữ  2 08 45 52

 1963

Quý Mão   Kim Nam  1 27 79 64
Nữ  5 33 12 48
 


Tử vi hôm nay 
23/6/2022 tuổi Mão có điểm gì nổi bật:

 • Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Dễ cãi vã chỉ vì hiểu nhầm.
 • Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Mất tiền vì chuyện không hay.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Được một nửa của mình thấu hiểu.
 • Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Sự nghiệp phát triển hanh thông.
 • Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Bạn có xu hướng đánh giá sai tình hình.

5. Số đẹp ngày mới cho tuổi Thìn

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1964 

 Giáp Thìn  Hỏa Nam  9 39 71 40
Nữ  6 18 59 92

1976 

 Bính Thìn  Thổ Nam  6 67 20 04
Nữ  9 84 43 17

1988

Mậu Thìn   Mộc Nam  3 52 69 73
Nữ  3 24 80 31

 1940
 2000

Canh Thìn  Kim  Nam  6
9
71
02
15
29
86
53
Nữ 9
6
91
16
33
95
43
21

 1952

 Nhâm Thìn Thủy  Nam  3 65 08 93
Nữ 3 24 17 72


Tử vi hôm nay 
23/6/2022 tuổi Thìn có điểm gì nổi bật:

 • Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Nên chú ý hơn đến sức khỏe của bản thân.
 • Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Nên tập trung với công việc hiện tại.
 • Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Luôn giữ một khoản tiền phòng thân.
 • Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Không ai có thể thay đổi một sớm một chiều.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

6. Con số trời cho hôm nay của tuổi Tị

 

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1965 

 Ất Tị  Hỏa Nam  8 16 70 34
Nữ  7 87 22 95

1977 

Đinh Tị   Thổ Nam  5 46 57 62
Nữ  1 10 38 77

1989 

Kỷ Tị  Mộc Nam  2 93 01 83
Nữ 4 52 60 12

1941
  2001 

Tân Tị    Kim Nam  5
8
37
72
88
14
26
95
Nữ   1
 7
47
52
30
29
36
67

 1953

Quý Tị   Thủy Nam   2 80 56 41
Nữ  4 01 73 52
 

Tử vi hôm nay 
23/6/2022 tuổi Tị có điểm gì nổi bật:
 • Tử vi tuổi Ất Tị (Hỏa): Hãy đặt mình vào vị trí của người khác.
 • Tử vi tuổi Đinh Tị (Thổ): Sai sót nhỏ mà không sửa sẽ nguy hại.
 • Tử vi tuổi Kỷ Tị (Mộc): Chớ nên tin ai đó quá mức.
 • Tử vi tuổi Tân Tị (Kim): Cho phép bản thân nghỉ ngơi khi cần.
 • Tử vi tuổi Quý Tị (Thủy): Nên đề phòng mọi người xung quanh.

7. Con số phát lộc hôm nay cho tuổi Ngọ


NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1954

 Giáp Ngọ Kim  Nam   1 96 24 53
Nữ   5 40 17 62

1966 

 Bính Ngọ Thủy  Nam   7 34 81 46
Nữ   8 57 78 11

 1978

 Mậu Ngọ  Hỏa Nam   4 26 95 09
Nữ  2 61 35 79

 1990

 Canh Ngọ  Thổ Nam   1 83 22 90
Nữ   5 14 56 34

1942
 2002 

 Nhâm Ngọ  Mộc Nam  4
7
50
35
67
06
80
42
Nữ 2
 8 
29
02
97
16
73
55


Tử vi hôm nay 
23/6/2022 tuổi Ngọ có điểm gì nổi bật:

 • Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Nhiều chuyện không như ý muốn xảy ra với bạn
 • Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Gặp được người đồng chí hướng.
 • Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Hãy thể hiện điểm mạnh của bản thân.
 • Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Khéo léo giải quyết những mâu thuẫn trong mối quan hệ.
 • Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Gây ấn tượng với mọi người xung quanh.

8. Con số may mắn ngày hôm nay 23/6/2022 cho tuổi Mùi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1955 

 Ất Mùi  Kim Nam 9 90 24 62
Nữ  6 17 73 41

 1967

 Đinh Mùi  Thủy Nam  6 26 80 19
Nữ  9 76 55 04

1979 

Kỷ Mùi  Hỏa  Nam  3 33 96 83
Nữ  3 54 02 27

 1991

Tân Mùi  Thổ Nam 9 81 33 74
Nữ  6 26 66 34

 1943
 2003

Quý Mùi  Mộc  Nam  3
6
19
95
86
33
27
81
Nữ  3
9
42
50
65
18
12
73


Tử vi hôm nay 
23/6/2022 tuổi Mùi có điểm gì nổi bật:

 • Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Công việc tiến triển như mong muốn.
 • Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Gây ấn tượng tốt với mọi người.
 • Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Hãy chủ động thể hiện tình cảm.
 • Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Biết cân bằng sự nghiệp và cuộc sống.
 • Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Hãy chân thành với người thân thiết.

9. Con số tốt lành ngày mới cho tuổi Thân

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1956 

 Bính Thân  Hỏa Nam  8 20 37 68
Nữ  7 85 04 53

1968 

 Mậu Thân Thổ  Nam 5 72 94 49
Nữ  1 60 17 88

 1980

Canh Thân  Mộc  Nam 2 31 25 03
Nữ  4 47 83 24

 1992

 Nhâm Thân Kim  Nam  8 51 36 79
Nữ  7 90 63 31

 1944
 2004

Giáp Thân  Thủy  Nam  2
5
29
34
93
73
42
66
Nữ  4
1
05
78
53
82
21
60


Tử vi hôm nay 
23/6/2022 tuổi Thân có điểm gì nổi bật:

 • Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Không nên tiêu cực khi đối diện với khó khăn.
 • Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Nên bình tĩnh để có thể suy xét mọi vấn đề.
 • Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Hãy hỏi ý kiến người giàu kinh nghiệm.
 • Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Nhận được những lời khuyên hữu ích.
 • Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Nên chia sẻ khó khăn với người thân.

10. Con số thịnh vượng cho tuổi Dậu

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1957 

Đinh Dậu  Hỏa  Nam  7 55 93 14
Nữ  8 70 43 25

1969

 Kỷ Dậu Thổ Nam  4 36 65 83
Nữ  49 01 52

1981

Tân Dậu  Mộc  Nam  27 76 93
Nữ 5 60 38 10

1993 

Quý Dậu  Kim  Nam  7 84 53 07
Nữ 8 16 25 46

 1945
 2005

 Ất Dậu  Thủy Nam  1
4
02
33
87
13
72
56
Nữ  5
2
63
45
28
95
10
31
Tử vi hôm nay 23/6/2022 tuổi Dậu có điểm gì nổi bật:
 • Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Không nên khăng khăng với ý kiến của mình.
 • Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Khiêm tốn hơn để nhận ra khuyết điểm của bản thân.
 • Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Hãy sửa đổi những khuyết điểm của mình.
 • Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Học cách lắng nghe mọi người xung quanh.
 • Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Cố gắng tập trung vào công việc được giao.

11. Số đẹp phú quý thứ 5 cho tuổi Tuất

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

 1946

 Bính Tuất Thổ  Nam  9 08 16 45
Nữ  6 53 77 62

 1958

 Mậu Tuất Mộc  Nam  6 85 23 93
Nữ  9 18 52 36

1970 

Canh Tuất   Kim Nam  3 74 45 27
Nữ  3 60 19 81

 1982

 Nhâm Tuất Thủy  Nam  9 30 93 02
Nữ 6 11 82 42

 1946
 2006

 Giáp Tuất  Hỏa Nam  9
3
95
45
21
50
78
16
Nữ 6
3
83
20
36
73
65
50
Tử vi hôm nay 23/6/2022 tuổi Tuất có điểm gì nổi bật:
 • Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 • Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Nên tin tưởng hơn vào nửa kia của mình.
 • Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Hãy cân nhắc thật kĩ các vấn đề.
 • Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Không tốn nhiều thời gian cho công việc.
 • Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Cần bình tĩnh đối diện vấn đề.

12. Con số hút lộc cho tuổi Hợi

NĂM SINH

TUỔI NẠP ÂM

MỆNH NGŨ HÀNH

GIỚI TÍNH

QUÁI SỐ

 CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY

1995

Ất Hợi   Hỏa Nam   5 70 26 55
Nữ  1 13 42 83

1959 

 Kỷ Hợi Mộc  Nam  5 95 02 37
Nữ  1 43 18 75

 1971

Tân Hợi  Kim  Nam  2 51 86 24
Nữ 4 76 27 88

1983 

Quý Hợi  Thủy  Nam  8 31 92 13
Nữ 7 84 50 09

1947
2007 

Đinh Hợi   Thổ Nam  8
2
90
23
12
48
66
56
Nữ  7
4
62
10
38
87
74
20


Tử vi hôm nay 
23/6/2022 tuổi Hợi có điểm gì nổi bật:

 • Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Nhận được sự giúp đỡ của nhiều người.
 • Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Tự tin thực hiện những kế hoạch đặt ra.
 • Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Có cái nhìn cởi mở hơn về công việc.
 • Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Sẵn sàng tiếp xúc với nội dung công việc mới.
 • Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Có khả năng gắn kết mọi người.

* Cơ sở tìm ra con số may mắn hôm nay 23/6/2022 theo tuổi:

 
Xét về triết học phương Đông, vạn vật trong vũ trụ đều phát sinh từ ngũ hành, chứa trong nó 5 hành tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Vì thế, ngũ hành được ứng dụng rộng rãi trong đời sống con người, việc tìm ra con số may mắn của mỗi người cũng không ngoại lệ.
 
Theo đó, việc xác định con số may mắn theo 12 con giáp (đủ Lục thập hoa giáp) dựa trên những cơ sở sau:
 
– Ngũ hành
– Thiên can
– Địa chi
– Quái số
 
Đón xem CON SỐ MAY MẮN NGÀY 24/6/2022 THEO NĂM SINH được cập nhật lúc 17h trên Lịch Ngày Tốt!
twitter Con số may mắn hôm nay 23/6/2022 theo 12 con giáp: Đi tìm con số HOÀNG ĐẠO cho tuổi của bạn! Con số may mắn hôm nay 23/6/2022 theo 12 con giáp: Đi tìm con số HOÀNG ĐẠO cho tuổi của bạn! Con số may mắn hôm nay 23/6/2022 theo 12 con giáp: Đi tìm con số HOÀNG ĐẠO cho tuổi của bạn!


Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: