[ad_1]

Cổ phiếu VAT sẽ bị hủy niêm yết trên HNX từ 24/12/2021

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo về việc hủy niêm yết cổ phiếu VAT của CTCP Viễn thông Vạn Xuân (HNX: VAT).

Cụ thể, hơn 4.6 triệu cp VAT sẽ bị hủy niêm yết trên HNX vào ngày 24/12/2021. Ngày giao dịch cuối cùng tại HNX là 23/12/2021.

Lý do VAT bị hủy niêm yết là Công ty vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, thuộc trường hợp hủy niêm yết theo quy định.

Trở lại quá khứ, ngày 22/07/2020, HNX đã có thông báo về việc tạm ngừng giao dịch cổ phiếu VAT do tổ chức niêm yết không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến đưa vào diện kiểm soát và tiếp tục vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Đặc biệt, từ quý 2/2019 đến nay, Công ty vẫn chưa công bố BCTC, Báo cáo quản trị Công ty, Báo cáo thường niên, thông tin về việc họp ĐHĐCĐ năm 2019-2021 và các thông tin bất thường khác theo quy định.

Minh Hồng

[ad_2]