[ad_1]

UBND tỉnh Bạc Liêu được chuyển mục đích sử dụng 68,68 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để làm hai dự án khu đô thị tại TP Bạc Liêu.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chấp thuận đề nghị của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc chuyển mục đích sử dụng 68,68 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Việc này để thực hiện hai dự án tại TP Bạc Liêu là Khu đô thị mới phường 8 (chuyển 36,44 ha) và dự án khu đô thị mới công viên cây xanh tại phường 8 (chuyển 32,24 ha).

UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên và giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất, thực hiện dự án theo đúng quy định.

Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên theo đúng quy định của pháp luật.

Khu đô thị mới phường 8, TP Bạc Liêu có quy mô hơn 49,2 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.111 tỷ đồng. Dự kiến dân số khu vực khoảng 9.000 người.

Diện tích với phần đất xây dựng nhà ở có hơn 18 ha, trong đó: Đất ở biệt thự gồm 66 lô với diện tích hơn 1,4 ha; đất ở chia lô liền kề gồm 1.312 lô với diện tích hơn 13,2 ha; đất nhà ở xã hội gồm 795 căn với diện tích hơn 3,7 ha; đất ở tái định cư gồm 13 lô với diện tích hơn 1.261 m2. 

Đất các công trình công cộng có tổng diện tích hơn 3,6 ha; đất xây dựng công trình thương mại dịch vụ có diện tích gần 6.060 m2; đất cây xanh, thể dục thể thao, mặt nước có tổng diện tích hơn 7,9 ha; đất giao thông có tổng diện tích hơn 18 ha,… 

Khu đô thị mới công viên cây xanh (Green Park), phường 8, TP Bạc Liêu với quy mô khoảng 49,3 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.436 tỷ đồng. Dự kiến dân số khu vực khoảng 8.496 người. 

Đất xây dựng nhà ở tại dự án có tổng diện tích gần 18 ha, bao gồm: Đất ở biệt thự gồm 97 lô đất với diện tích hơn 1,9 ha; đất ở chia lô liền kề gồm 1.270 lô đất với diện tích 12,5 ha; đất ở tái định cư gồm 54 lô đất với diện tích hơn 6.374 m2; đất nhà ở xã hội gồm 584 căn với diện tích hơn 3,6 ha. 

Diện tích đất dành cho các công trình công cộng hơn 3,2 ha; đất xây dựng công trình thương mại dịch vụ có tổng diện tích hơn 6.721 m2; đất cây xanh, mặt nước có tổng diện tích 8,3 ha,… 

Cả hai dự án trên đều có tiến độ thực hiện 5 năm (quý II/2021 đến hết quý II/2026). 

[ad_2]

Nguồn: https://vietnammoi.vn/chuyen-69-ha-dat-trong-lua-lam-hai-khu-do-thi-tai-tp-bac-lieu-2022422161416942.htm