[ad_1]

Chứng khoán phái sinh Ngày 27/01/2022: VN30-Index hướng đến vùng 1,560-1,580 điểm?

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 26/01/2022. Basis hợp đồng VN30F2202 thu hẹp và đạt giá trị -6.31 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư vẫn còn thận trọng về triển vọng của VN30-Index.

I. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

I.1. Diễn biến thị trường

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 26/01/2022. VN30F2202 (F2202) tăng 1%, đạt 1,519 điểm; VN30F2203 (F2203) tăng 1.07%, đạt 1,516.1 điểm; hợp đồng VN30F2206 (F2206) tăng 0.63%, đạt 1,506.4 điểm; hợp đồng VN30F2209 (F2209) tăng 0.91%, đạt 1,511.7 điểm. Hiện tại, chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở mức 1,525.31 điểm.

Khối lượng và giá trị giao dịch của thị trường phái sinh lần lượt giảm 21.72% và 21.23% so với phiên ngày 25/01/2022. Cụ thể, khối lượng giao dịch F2202 giảm 21.87% với 154,409 hợp đồng được khớp lệnh. Khối lượng giao dịch của F2203 đạt 515 hợp đồng, tăng 37.7%.

Khối ngoại trở lại mua ròng với tổng khối lượng mua ròng trong phiên giao dịch ngày 26/01/2022 đạt 2,648 hợp đồng.

Trong phiên giao dịch ngày 26/01/2022, hợp đồng F2202 tăng điểm sau phiên ATO và sắc xanh được giữ vững trong suốt cả phiên sáng lẫn chiều cho thấy sự lạc quan dần trở lại của thị trường. Kết phiên, hợp đồng F2202 vẫn duy trì trên mức tham chiếu.

Đồ thị trong phiên của VN30F2202

Nguồn: https://stockchart.vietstock.vn/

Kết phiên, basis hợp đồng VN30F2202 thu hẹp và đạt giá trị -6.31 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư vẫn còn thận trọng về triển vọng của VN30-Index.

Biến động VN30F2202 và VN30-Index

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Basis được tính theo công thức sau: Basis = Giá hợp đồng tương lai – VN30-Index

I.2. Định giá các hợp đồng tương lai

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 27/01/2022, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

I.3. Phân tích kỹ thuật VN30-Index

Trong phiên giao dịch ngày 26/01/2022, VN30-Index tiếp tục có phiên hồi phục tốt và vượt qua đường MA 50 ngày.

Nếu đà tăng vẫn duy trì tiếp diễn trong khoảng thời gian tới thì chỉ số sẽ hướng tới thử thách vùng kháng cự 1,560-1,580 điểm (đỉnh lịch sử tháng 11/2021) một lần nữa.

Khối lượng giao dịch cải thiện khi trên mức trung bình 20 ngày cho thấy niềm tin về thị trường đang quay trở lại. Kèm với đó, chỉ báo MACD cho tín hiệu mua mới và chỉ báo Stochastic Oscillator duy trì đà tăng chứng tỏ xu hướng thị trường đang trong trạng thái tích cực.

Nguồn: VietstockUpdater

II. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 27/01/2022, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

Theo định giá trên thì GB05F2206 và GB05F2209 hiện đang có giá khá hấp dẫn. Nhà đầu tư có thể tập trung chú ý và mua vào hai hợp đồng này trong thời gian tới do các hợp đồng tương lai này đang có giá hời nhất trên thị trường.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

[ad_2]