The Minato Residence: Bảo đảm pháp lý – Sở hữu lâu dài – Đầu tư an tâm.
Đầu tư bất động sản là bộ môn cần nhiều sự chắc chắn. Việc lựa chọn các dự án chuẩn về pháp lý, minh bạch trong giao dịch là điều rất quan trọng. Nó giúp đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư, tránh rủi ro và thiệt hại, từ đó làm cơ sở sinh lời trong tương lai.
Chủ đầu tư The Minato Residence đảm bảo hồ sơ pháp lý minh bạch, mang đến sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng.
Thực tế tại tòa Nam CT2, những cư dân đầu tiên của Minato đã được cấp Bìa hồng sở hữu lâu dài.
Sức hấp dẫn của The Minato Residence được khẳng định khi toàn bộ quỹ 30% căn hộ tòa Nam cho người nước ngoài đều đã có chủ nhân và tỷ lệ khách nước ngoài thuê căn hộ tại đây cũng đạt tới 60%. Điều này chứng tỏ sự ưu ái và niềm tin mà các chuyên gia nước ngoài dành cho dự án, coi đây như một điểm đến lý tưởng để định cư và đầu tư.
Là dự án lấy chữ tín làm yếu tố ưu tiên hàng đầu, The Minato Residence mang đến nền tảng pháp lý minh bạch để khách hàng an cư lạc nghiệp.

Real estate investment is a discipline that requires certainty. Choosing projects with legal compliance and transparency in transactions is crucial. It helps ensure the rights and benefits of investors, mitigates risks and losses, and serves as a foundation for future profitability.
The developer of The Minato Residence guarantees transparent legal documentation, providing absolute peace of mind for customers. In fact, the first residents of the South Tower, Minato, have already been issued the Pink Book for long-term ownership.
The attractiveness of The Minato Residence is affirmed by the fact that the entire 30% quota of the South Tower apartments for foreign buyers has been filled, and the percentage of foreign tenants in this building reaches 60%. This demonstrates the favor and trust that international experts have placed in the project, considering it an ideal destination for settlement and investment.
As a project that prioritizes trust, The Minato Residence provides a transparent legal foundation for customers to settle and prosper.

 

Chung Cư The Minato Residence