[ad_1]

Đó là con số được nêu ra trong Báo cáo số 216/BC-UBND của UBND tỉnh Bình Định gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh tháng 12 và cả năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Định cho biết, trong năm 2021, cơ quan có thẩm quyền đã phê duyệt chủ trương đầu tư 82 dự án trong nước, với tổng vốn hơn 101.616 tỷ đồng. Đồng thời, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 4 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 80,3 triệu USD.

Số lượng doanh nghiệp thành lập mới đạt 1.000 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký khoảng 12.500 tỷ đồng, giảm 7,7% về số doanh nghiệp và tăng 10,6% về vốn đăng ký so cùng kỳ. Đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có khoảng 8.200 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, tổng vốn đăng ký gần 90.000 tỷ đồng.

Trong năm 2021, tại KKT Nhơn Hội đã cấp mới 11 dự án (vốn đăng ký hơn 8.156 tỷ đồng), đặc biệt là dự án Nhà máy sản xuất nhũ và màng mỏng công nghệ cao của Tập đoàn Kurz (Đức) với vốn đăng ký 40 triệu USD. Lũy kế đến nay có 117 dự án đăng ký đầu tư (vốn đăng ký hơn 116.693 tỷ đồng), trong đó có 15 dự án đầu tư FDI (vốn đăng ký đầu tư 610 triệu USD).

Tại các khu công nghiệp, đã tiếp nhận mới 16 dự án đầu tư (vốn đăng ký 1.994 tỷ đồng). Lũy kế đến nay có 277 dự án đầu tư (vốn đăng ký đầu tư 15.853 tỷ đồng), trong đó có 24 dự án FDI (vốn đăng ký 205 triệu USD).

Toàn tỉnh Bình Định hiện có 44 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động, thu hút 268 doanh nghiệp tham gia sản xuất kinh doanh, góp phần giải quyết lượng lớn nhu cầu lao động tại các địa phương, nhất là lao động nông thôn.

UBND tỉnh Bình Định cũng cho biết thêm, hầu hết các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành, các chủ đầu tư quan tâm hoàn thành sớm công tác chuẩn bị đầu tư, đấu thầu và chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng.

Theo đó, đã đầu tư xây dựng hoàn thành một số dự án, công trình trọng điểm, như: Đường vào ga Diêu Trì; Đường Điện Biên Phủ nối dài (TP Quy Nhơn); nâng cấp, mở rộng đường vào Sân bay Phù Cát giai đoạn 1; Kè biển xã Nhơn Hải (TP Quy Nhơn),… góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng cao của ngành xây dựng.

Bên cạnh đó, tiếp tục theo dõi, đôn đốc xây dựng hoàn thành nhiều công trình, dự án trọng điểm như: Đường ven biển; Kè chống sạt lở kết hợp bến cập tàu Cảng cá Tam Quan giai đoạn 1; Khu Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt (huyện Tây Sơn)…

[ad_2]