[ad_1]

Theo danh mục ao, hồ, đầm không được san lấp không được san lấp trên địa bàn tỉnh Bình Định, có nhiều vị trí có chức năng phát triển du lịch.

Bình Định không san lấp nhiều ao, hồ, đầm có chức năng phát triển du lịch

UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành Quyết định số 1433/QĐ UBND về việc phê duyệt danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, có nhiều ao, hồ, đầm có chức năng phát triển du lịch sẽ không bị san lấp.

Đơn cử như, Hồ Núi Một tại thị xã An Nhơn quy mô 969 ha; hồ Bàu Sen tại thị xã An Nhơn quy mô 8,6 ha; Đầm Trà Ổ, xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ quy mô 527,87 ha; Hồ Núi Miếu quy mô 26 ha; Đầm Trà Ổ xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ quy mô 555,8 ha.

Bên cạnh đó, tại TP. Quy Nhơn có 7 hồ, đầm quy mô hơn 5.000 ha có chức năng tiêu thoát nước không được san lấp như, đầm Thị Nại quy mô 5.000 ha; Hồ Bàu Lát quy mô 11,06 ha; Hồ Long Mỹ quy mô 38 ha; Hồ sinh thái Đống Đa quy mô 12 ha; Hồ Bàu Sen quy mô 3,83 ha; Hồ Phú Hòa quy mô 80,94 ha; Hồ điều hòa Khu đô thị Hưng Thịnh quy mô 0,83 ha.

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh Bình Định còn có nhiều ao, hồ, đầm có chức năng sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, tiêu thoát nước, tạo cảnh quan, cấp nước phục vụ phát điện cũng không được san lấp.

UBND tỉnh Bình Định giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm công bố Danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp đến các Sở, Ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đồng thời phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, thống kê, cập nhật và tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ hồ, ao, đầm không được san lấp; rà soát, thống kê, đề xuất điều chỉnh, bổ sung Danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp.

UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phổ biến nội dung Quyết định này đến các tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý hồ, ao, đầm thuộc Danh mục không được san lấp trên địa bàn để các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện.

Đồng thời, tổ chức quản lý chặt chẽ không để xảy ra hoạt động san lấp hồ, ao, đầm trái phép trên địa bàn.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/binh-dinh-khong-san-lap-nhieu-ao-ho-dam-co-chuc-nang-phat-trien-du-lich-109843.html

[ad_2]