[ad_1]

Sau khi chia cổ tức, vốn điều lệ của BIDV sẽ cao nhất ngành ngân hàng…

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV (mã chứng khoán: BID-HOSE) vừa thông báo Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 với số phiếu tán thành đạt tỷ lệ 96,3%.

Theo đó, BIDV sẽ chia cổ tức với tỷ lệ 25,77%, tương đương việc phát hành tối đa gần 1,037 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại lũy kế đến năm 2019 và lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ và chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020.

Thời gian dự kiến phát hành năm 2021-2022. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm phát hành cụ thể sau khi nhận được sự chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về phương án phát hành.

Sau phát hành, vốn điều lệ của BIDV sẽ tăng thêm 10.365 tỷ lên hơn 50.585 tỷ đồng. Và chính thức trở thành quán quân ngành ngân hàng về vốn điều lệ. Lượng vốn tăng thêm sẽ được BIDV dùng để bổ sung vốn kinh doanh, được phân bổ sử dụng vào các lĩnh vực hoạt động với cơ cấu hợp lý.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021, lợi nhuận trước thuế quý 3/2021 của BIDV chỉ đạt 2.673 tỷ đồng, giảm 1,1% soi với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 10.733 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ.

Tính đến 30/9, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 10.733 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ; tổng tài sản đạt 1,68 triệu tỷ đồng, tăng 11,2%, trong đó cho vay khách hàng tăng 9,4%; huy động vốn của ngân hàng 9 tháng tăng 6,8%. Tỷ lệ nợ xấu tại cuối tháng 9/2021 là 2,36%, tăng mạnh so với tỷ lệ 1,63% cuối quý 2/2021.

Diễn biến giá cổ phiếu BID thời gian gần đây
Diễn biến giá cổ phiếu BID thời gian gần đây

Trên thị trường chứng khoán, không tránh khỏi đà điều chỉnh chung, BID giảm trong những phiên giao dịch gần đây. Chốt ngày 6/12, thị giá vào khoảng 41.950 đồng/cổ phiếu. 

[ad_2]