[ad_1]

Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Văn Phúc cho biết, Bắc Ninh là trung tâm phát triển công nghiệp của cả nước, tỉnh đang tập trung các giải pháp tiếp tục thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Hiện, tỉnh Bắc Ninh có 16 khu công nghiệp tập trung với 24 dự án đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng đã và đang được triển khai thực hiện với tổng diện tích đất quy hoạch được duyệt gần 9.400 ha.
 
Đến nay, có 10 khu công nghiệp đã và đang hoạt động với 11 dự án đầu tư hạ tầng; 6 khu công nghiệp với 13 dự án đầu tư hạ tầng đã được quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư đang triển khai các bước đầu tư xây dựng dự án. Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh các dự án hơn 2.118 triệu USD; trong đó, có 3 dự án FDI và 21 dự án trong nước.

Các khu công nghiệp phát triển đã tạo ra không gian kinh tế, thu hút các nhà đầu tư lớn, tập đoàn đa quốc gia đến đầu tư phát triển, đưa Bắc Ninh trở thành trung tâm phát triển công nghiệp của vùng và cả nước. Luỹ kế đến nay, tỉnh đã cấp 1.756 giấy chứng nhận đầu tư, có 560 dự án trong nước, 1.196 dự án FDI với tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh đạt gần 23 tỷ USD.

 
Tuy nhiên, việc xây dựng, lập và quản lý quy hoạch khu công nghiệp còn một số bất cập; chất lượng quy hoạch ở một số khu công nghiệp còn thấp, việc thực hiện quy hoạch còn chưa triệt để dẫn đến thiếu bãi đỗ xe, không có đất làm nhà ở cho người thu nhập thấp, khu vui chơi, nhà trẻ, hệ thống thoát nước…

Theo Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh, thời gian tới, Bắc Ninh sẽ thu hút phát triển các khu công nghiệp tập trung vào hai định hướng là thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp theo hướng ưu tiên các dự án đầu tư phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ.

 
Đồng thời, phát triển hạ tầng khu công nghiệp theo chức năng, vai trò vùng, phát triển thung lũng công nghệ điện tử – huyện Yên Phong; phát triển hành lang công nghiệp – huyện Quế Võ; phát triển khu công nghiệp mới- huyện Thuận Thành, Lương Tài, Gia Bình; phát triển trung tâm công nghệ thông tin và công nghệ cao – huyện Tiên Du.

Để việc triển khai thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp hiệu quả, Ban Quản lý các khu công nghiệp phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát, đề xuất điều chỉnh và giải quyết sớm những bất cập về quy hoạch khu công nghiệp, cập nhật và bám sát quy hoạch của tỉnh.

 
Đồng thời, tỉnh tăng cường quản lý trật tự xây dựng; chấn chỉnh thanh tra kiểm tra, lập, thẩm định, phê duyệt; phối hợp chặt chẽ với các sở ngành, địa phương trong quản lý, triển khai và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư và đảm bảo theo quy định của pháp luật. Cùng đó, tiếp tục có phương án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bên cạnh đó, các huyện, thành phố ưu tiên cao, quyết liệt cho bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án khu công nghiệp. Song song với đó, các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp đẩy nhanh việc triển khai thực hiện các dự án hạ tầng; đẩy mạnh thu hút những doanh nghiệp lớn, sử dụng công nghệ cao, công nghệ sạch và trực tiếp sản xuất hàng hoá…

[ad_2]

Nguồn: https://vietnammoi.vn/bac-ninh-tap-trung-thu-hut-dau-tu-vao-cac-khu-cong-nghiep-2022623164238618.htm