[ad_1]

HĐND tỉnh Bắc Giang vừa thực hiện giám sát việc chấp hành pháp luật trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2022.

Kết quả giám sát cho thấy, sự phát triển của các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã đóng góp quan trọng tạo ra giá trị sản xuất công nghiệp và góp phần tạo ra nhiều giá trị kim ngạch xuất khẩu, nộp ngân sách Nhà nước, giải quyết việc làm, là động lực thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngành nghề.

Đồng thời, góp phần hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế, đô thị hóa nông thôn, tạo thêm nhiều ngành công nghiệp, dịch vụ, thu hút lao động nông thôn.

Tuy nhiên, việc thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thời gian qua còn những tồn tại, hạn chế.

Đó là, chất lượng lập, thẩm định quy hoạch một số cụm công nghiệp còn hạn chế. Việc đầu tư hạ tầng ở một số khu công nghiệp thiếu bài bản, chất lượng hạ tầng thấp, đặc biệt đối với các khu công nghiệp thành lập giai đoạn trước 2018 như Khu công nghiệp Đình Trám, Khu công nghiệp Song Khê – Nội Hoàng (khu phía Nam).

Hay tiến độ đầu tư hạ tầng chậm, chủ đầu tư chỉ quan tâm đến đầu tư xây dựng phần diện tích đất công nghiệp cho thuê, chưa quan tâm đầu tư cây xanh, bãi đậu xe…; hạ tầng xã hội chưa được quan tâm đầu tư xây dựng như nhà ở công nhân, các thiết chế văn hóa, thể thao, phúc lợi phục vụ người lao động trong khu công nghiệp.

Hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào một số khu công nghiệp, nhất là hệ thống giao thông chậm được đầu tư, đầu tư chưa đồng bộ, còn hạn chế về khả năng kết nối khu vực hoặc đã xuống cấp nhưng chưa kịp thời duy tu, bảo dưỡng.

Việc phối hợp giúp doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng giải quyết khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng chưa được quan tâm đúng mức…

Ngành nghề thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ yếu là gia công, lắp ráp linh kiện điện tử, cơ khí chế tạo, năng lượng mặt trời; trình độ công nghệ ở mức trung bình, chủ yếu thực hiện ở công đoạn gia công.

Tỉnh chưa thu hút được nhiều dự án FDI lớn có sức lan tỏa, các tập đoàn đa quốc gia, có giá trị gia tăng cao, có đóng góp lớn cho ngân sách và sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh…

HĐND tỉnh Bắc Giang đã kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh Bắc Giang, các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện nhiều giải pháp trong thời gian tới để khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.

Theo đó, UBND tỉnh Bắc Giang tập trung chỉ đạo trong bồi thường giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các khu, cụm công nghiệp; đôn đốc các chủ đầu tư hạ tầng sớm đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng bên trong các khu, cụm công nghiệp, nhất là các công trình công cộng, cây xanh, bảo vệ môi trường.

Đồng thời, nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí lựa chọn thu hút dự án đầu tư, tập trung ưu tiên thu hút các ngành nghề, lĩnh vực có hàm lượng công nghệ tiên tiến, hiện đại, thân thiện với môi trường, xác định các ngành nghề trọng điểm phát triển công nghiệp của tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nâng cao chất lượng thẩm định, chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của các dự án trong cụm công nghiệp, nhất là các dự án thuê lại nhà xưởng.

Cùng với đó, Sở tăng cường kiểm tra, rà soát các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn nhằm tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm.

Căn cứ kết quả rà soát các dự án có biện pháp xử lý đối với các dự án chậm đầu tư, không đầu tư, đầu tư sai mục tiêu, chậm đưa đất vào sử dụng, vi phạm các quy định về đất đai, môi trường, xây dựng…

Đến nay, tỉnh Bắc Giang đã thành lập 8 khu công nghiệp; trong đó, giai đoạn trước 2018 có 5 khu công nghiệp là Đình Trám, Quang Châu, Song Khê – Nội Hoàng, Vân Trung, Hòa Phú, với hơn 1.260 ha, tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 6.170 tỷ đồng.

Giai đoạn từ 2018 đến tháng 6/2022 quyết định thành lập 3 khu công nghiệp mới là Việt Hàn, Tân Hưng, Yên Lư, với trên 523 ha, tổng vốn đăng ký đầu tư trên 4.298 tỷ đồng. Ngày 27/5/2022, tỉnh Bắc Giang tiếp tục được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương mở rộng Khu công nghiệp Hòa Phú giai đoạn 1 với diện tích 85 ha, vốn đầu tư của dự án là 1.093 tỷ đồng.

Đến nay, tỉnh Bắc Giang đã thành lập được 45 cụm công nghiệp với tổng diện tích 1.728 ha; trong đó, 34 cụm công nghiệp thành lập trước năm 2018; 11 cụm công nghiệp được thành lập trong giai đoạn 2018 – 2022 với diện tích hơn 630 ha, tổng vốn đầu tư đăng ký là trên 5.697 tỷ đồng.

Từ 2018 đến 31/3/2022, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã thu hút 200 dự án đầu tư mới; trong đó 160 dự án vốn đầu tư nước ngoài (FDI), 40 dự án đầu tư trong nước (DDI), với tổng vốn đầu tư đăng ký quy đổi đạt 3,49 tỷ USD.

Như vậy, tổng số các dự án đầu tư trong các khu công nghiệp tại tỉnh Bắc Giang đến nay là 422 dự án (316 dự án FDI, 106 dự án DDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký quy đổi đạt 7,3 tỷ USD.

Các khu công nghiệp Đình Trám, Quang Châu, Song Khê – Nội Hoàng, Vân Trung đã lấp đầy 100%; khu công nghiệp Hòa Phú lấp đầy 85%; các khu công nghiệp Việt Hàn, Tân Hưng, Yên Lư đang giải phóng mặt bằng.

Hiện có 382/422 dự án đầu tư trong các khu công nghiệp tại tỉnh Bắc Giang đang hoạt động sản xuất kinh doanh, vốn đầu tư thực hiện các dự án đạt khoảng 4,18 tỷ USD.

Tỉnh Bắc Giang hiện có 31/45 cụm công nghiệp đang hoạt động, thu hút được 232 dự án đầu tư thứ cấp với số vốn đăng ký hơn 32.765 tỷ đồng; trong đó, 223 dự án đã đi vào hoạt động.

[ad_2]

Nguồn: https://vietnammoi.vn/bac-giang-nghien-cuu-xay-dung-bo-tieu-chi-lua-chon-thu-hut-dau-tu-2022726171841390.htm