[ad_1]

UBND tỉnh Vĩnh Phúc mới đây đã có văn bản về việc tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm, thu hồi dự án khu đô thị, khu nhà ở và dự án dịch vụ thương mại chậm triẻn khai thực hiện.

Vĩnh Phúc kiên quyết thu hồi dự án chậm triển khai

Ảnh minh hoạ

Theo đánh giá của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, tiến độ kiểm tra, đề xuất xử lý vi phạm và thực hiện thủ tục thu hồi, chấm dứt hoạt động các dự án chậm triển khai trên địa bàn tỉnh hiện còn chậm, chưa đảm bảo kế hoạch và yêu cầu.

Do đó, tỉnh này yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra xử lý các vi phạm pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng… đối với chủ đầu tư dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án công trình dịch vụ thương mại.

Kiên quyết thực hiện thu hồi, chấm dứt hoạt động đối với các dự án chậm triển khai gây bức xúc dư luận, hiệu quả đầu tư thấp, dự án ngừng hoạt động, dự án sử dụng đất sai mục đích, dự án không chấp hành nộp bảo đảm thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, giao các sở ngành Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, Cục thuế tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ và phạm vi quản lý tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật đối với các dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án công trình dịch vụ thương mại trên địa bàn tỉnh.

Sở Xây dựng có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra, xử lý đối với các dự án khu đô thị, khu nhà ở theo đột xuất và định kỳ trước ngày 15 hàng tháng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra, xử lý đối với cá dự án công trình dịch vụ thương mại theo đột xuất và định kỳ trước 15 hàng tháng.

Trước đó, tỉnh này cũng đã ban hành Chỉ thị tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn.

Chỉ thị nêu rõ, thời gian gần đây, tại các khu vực có quy hoạch xây dựng, dự kiến thực hiện các dự án khu đô thị, khu công nghiệp… có dấu hiệu hoạt động đầu cơ mua đi bán lại đất đai, bất động sản gây “sốt ảo” trên thị trường. Bên cạnh đó, một số chủ đầu tư dự án tổ chức huy động vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng đất chưa đúng quy định pháp luật; quảng cáo, rao bán sản phẩm của dự án khi chưa thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục gây ảnh hưởng đến thị trường, phát sinh tranh chấp, khiếu kiện, ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra, giám sát các dự án khu đô thị, khu nhà ở đô thị thực hiện đầu tư xây dựng đúng theo quy hoạch, dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Không xem xét giải quyết những đề xuất mới về chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền tại các dự án xây dựng khu đô thị, nhà ở trên địa bàn. Đồng thời công khai chủ trương này của tỉnh lên Cổng thông tin Sở Xây dựng.

Ngoài ra, tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công khai thông tin về quy hoạch đô thị; kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh; danh mục các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu… nhằm ngăn chặn các hiện tượng đầu cơ tăng giá bất động sản. Kịp thời phát hiện, tham mưu các biện pháp ngăn chặn, xử `lý hiện tượng đầu cơ bất động sản theo quy định, không để xảy ra tình trạng sốt giá và “bong bóng” bất động sản trên địa bàn…

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/vinh-phuc-kien-quyet-thu-hoi-du-an-cham-trien-khai-108119.html

[ad_2]