[ad_1]

Xi măng Vicem Hoàng Mai đặt kế hoạch tổng doanh thu năm 2022 đạt hơn 1.811 tỷ đồng, giảm 1,5% so với năm 2021, song lợi nhuận trước thuế lại đạt hơn 15 tỷ đồng, gấp 5,6 lần so với năm trước.

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai (mã chứng khoán HOM – sàn HNX) mới đây đã công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên. Trong năm 2022, Vicem Hoàng Mai đặt kế hoạch tổng doanh thu đạt hơn 1.811 tỷ đồng, giảm 1,5% so với năm 2021, song lợi nhuận trước thuế lại đạt hơn 15 tỷ đồng, gấp 5,6 lần so với năm trước.

Đồng thời, công ty dự kiến tổng sản lượng sản xuất năm 2022 đạt hơn 3,138 triệu tấn. Theo đó, sản lượng sản xuất và tiêu thụ xi măng đạt 1,730 triệu tấn.

Đối với clinker, Vicem Hoàng Mai dự kiến sản xuất hơn 1,4 triệu tấn và sản lượng tiêu thụ đạt 230.000 tấn.

Vicem Hoàng Mai dự kiến lợi nhuận 2022 tăng gấp 5,6 lần

Xi măng Vicem Hoàng Mai dự kiến lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt hơn 15 tỷ đồng

Cũng trong năm nay, Xi măng Vicem Hoàng Mai dự kiến triển khai thực hiện dự án Xi măng Hoàng Mai 2 đồng thời lên phương án cụ thể để chuyển nhượng Nhà máy KCBT-VLXD không nung Đông Hồi về công ty để thực hiện dự án Xi măng Hoàng Mai 2.

Trong thời gian tới, công ty sẽ thay thế từ 30 – 40% thạch cao tự nhiên đang sử dụng bằng thạch cao nhân tạo hoặc thạch cao khan có giá mua cạnh tranh để tăng hiệu quả kinh doanh. Bên cạnh đó sẽ tiếp tục tận dụng, tăng tỷ lệ pha tro, xỉ trong sản xuất xi măng ở mức tối đa cho phép.

Được biết, trong năm 2021, Vicem Hoàng Mai ghi nhận doanh thu đạt 1.839 tỷ đồng, tăng 8,9% so với năm 2020; lợi nhuận trước thuế tăng 179,1% lên hơn 2,7 tỷ đồng. Tổng sản lượng xi măng và Clinker tiêu thụ trong năm 2021 đạt 2,076 triệu tấn, tăng 8,8% so với năm trước.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/vicem-hoang-mai-du-kien-loi-nhuan-2022-tang-gap-56-lan-108262.html

[ad_2]