Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh, kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 của tỉnh trên 3.761,4 tỷ đồng; đến ngày 12/9, tỉnh Trà Vinh đã giải ngân được trên 1.755,6 tỷ đồng, đạt 46,7%.

Trà Vinh thúc tiến độ các dự án có mức giải ngân thấp hơn mức bình quân

 Trà Vinh thúc tiến độ các dự án có mức giải ngân thấp hơn mức bình quân. (Ảnh minh họa: TTXVN).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Nguyễn Trung Hoàng vừa chỉ đạo các các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân nguồn vốn đầu tư công được giao; nhất là 13 chủ đầu tư có mức giải ngân thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh. 

Cụ thể 13 chủ đầu tư có mức giải ngân thấp gồm Sở Giao thông Vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trường Đại học Trà Vinh, Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng  các công trình giao thông tỉnh, UBND huyện Châu Thành, UBND huyện Trà Cú, UBND huyện Duyên Hải và UBND huyện Cầu Ngang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Nguyễn Trung Hoàng cũng yêu cầu các chủ đầu tư có nguồn vốn lớn, vốn ODA, vốn kéo dài năm 2021 sang năm 2022 chưa giải ngân, khẩn trương đôn đốc nhà thầu thi công tập trung nguồn lực, nhân lực đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt các dự án chuyển tiếp; khi khối lượng đủ điều kiện nghiệm thu khẩn trương lập hồ sơ gửi Kho bạc Nhà nước thanh toán ngay, không để dồn khối lượng cuối năm mới nghiệm thu thanh toán.

Đối với 29 dự án khởi công mới năm 2022, có 18 dự án đã ký hợp đồng triển khai thi công, các chủ đầu tư chủ động đôn đốc nhà thầu tập trung nguồn lực, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công  song song với giải phóng mặt bằng, khi khối lượng đủ điều kiện nghiệm thu lập hồ sơ gửi Kho bạc Nhà nước thanh toán ngay.

Bên cạnh đó, các dự án đang lựa chọn nhà thầu thi công hoặc đã được cấp thẩm quyền phê duyệt lựa chọn nhà thầu thi công, các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công; sau đó ký kết hợp đồng, bàn giao mặt bằng ngay cho nhà thầu thi công trong tháng 10/2022 và thực hiện giải ngân nguồn vốn được giao theo quy định.

Trường hợp các dự án dự kiến cuối năm 2022 không giải ngân hết vốn, các dự án có khối lượng đủ điều kiện nghiệm thu nhưng hết vốn thanh toán cho nhà thầu, các chủ đầu tư khẩn trương rà soát nhu cầu sử dụng vốn thực tế gửi ngay Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung.

Với 3 dự án đang ở giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, các chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu tư vấn khẩn trương hoàn thành hồ sơ thiết kế, chậm nhất đến hết tháng 10/2022 trình cấp có thẩm quyền thẩm định và thực hiện phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, để làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công, tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công và tháng 11/2022 ký hợp đồng, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công dự án.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh, kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 của tỉnh trên 3.761,4 tỷ đồng; đến ngày 12/9, tỉnh Trà Vinh đã giải ngân được trên 1.755,6 tỷ đồng, đạt 46,7%; cao hơn cùng kì năm trước gần 10%. Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm:

Nguồn: https://vietnammoi.vn/tra-vinh-thuc-tien-do-cac-du-an-co-muc-giai-ngan-thap-hon-muc-binh-quan-2022924202058388.htm