[ad_1]

Theo bản điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP Bắc Giang đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, địa phương sẽ tăng diện tích một số lô đất công cộng đô thị để thu hút đầu tư khách sạn cao tầng, điều chỉnh lô đất hỗn hợp sang đất đơn vị ở để tăng hiệu quả sử dụng đất.

UBND tỉnh Bắc Giang vừa phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP Bắc Giang đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, phạm vi lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch tại Khu số 11, 12 thuộc Phân khu số 2. Phía bắc giáp khu số 8, khu đô thị phía nam TP Bắc Giang. Phía nam giáp khu đô thị số 15 và khu cơ quan của tỉnh. Phía đông giáp khu dân cư hiện trạng xã Hương Gián, huyện Yên Dũng. Phía tây giáp khu dân cư hiện trạng xã Tân Tiến, TP Bắc Giang.

Cụ thể, điều chỉnh và bố trí sắp xếp lại cơ cấu sử dụng đất trong ranh giới khu vực 10,99 ha (trong đó 6,7 ha quy hoạch đất đơn vị ở; 2,14 ha quy hoạch đất trường học; 0,44 ha quy hoạch đất cây xanh và đường giao thông) theo hướng di chuyển lô đất quy hoạch trường học sang vị trí bên cạnh khu vực điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đất công cộng đô thị và đất hỗn hợp.

Cơ cấu sử dụng đất của khu vực sau điều chỉnh như sau: 6,84 ha quy hoạch đất đơn vị ở; 1,66 ha quy hoạch đất công cộng đô thị; 1,8 ha quy hoạch đất hỗn hợp và đường giao thông.

 Một góc TP Bắc Giang. (Ảnh: Báo Bắc Giang).

Vị trí 2, điều chỉnh và bố trí sắp xếp lại cơ cấu sử dụng đất trong ranh giới khu vực 4,74 ha (trong đó 1,39 ha quy hoạch đất đơn vị ở; 1,75 ha quy hoạch đất công cộng đô thị; 1,26 ha quy hoạch đất hỗn hợp và đường giao thông) theo hướng tăng diện tích lô đất công cộng đô thị để thu hút đầu tư khách sạn cao tầng, điều chỉnh lô đất hỗn hợp sang đất đơn vị ở để tăng hiệu quả sử dụng đất.

Cơ cấu sử dụng đất của khu vực sau điều chỉnh như sau: 2,82 ha quy hoạch đất đơn vị ở, 1,67 ha quy hoạch đất công cộng đô thị và đường giao thông.

Điều chỉnh quy hoạch giao thông, hạ tầng kỹ thuật cho phù hợp theo phương án quy hoạch sử dụng đất, giao thông sau điều chỉnh.

Việc điều chỉnh không làm thay đổi lớn đến tính chất, chức năng của khu vực, phù hợp định hướng quy hoạch tỉnh, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Ý tưởng quy hoạch cũng đã khắc phục hạn chế về quy hoạch giao thông, tính toán nhu cầu hạ tầng kỹ thuật đáp ứng theo chức năng, tính chất mới tại khu vực.

[ad_2]

Nguồn: https://vietnammoi.vn/tp-bac-giang-tang-dien-tich-lo-dat-cong-cong-do-thi-de-thu-hut-dau-tu-khach-san-cao-tang-2022826223321453.htm