Thông báo thay đổi đối tượng mua nhà ở xã hội đợt 2 tại Dự án Tổ hợp văn phòng, dịch vụ thương mại và nhà ở xã hội tại số 30 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội

THÔNG BÁO

THAY ĐỔI ĐỐI TƯỢNG MUA NHÀ Ở XÃ HỘI

Tại Tổ hợp văn phòng, dịch vụ thương mại và nhà ở xã hội tại số 30 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Sở Xây dựng nhận được văn bản số 2209.9/CV-KHĐT ngày 22/09/2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Dịch vụ Bắc Hà về việc thay đổi đối tượng mua nhà ở xã hội đợt 2 tại Dự án Tổ hợp văn phòng, dịch vụ thương mại và nhà ở xã hội tại số 30 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội. Để công bố công khai trên Website của Sở Xây dựng.

Thực hiện kiểm tra đối tượng đăng ký mua nhà tại Dự án nhà ở xã hội nhằm loại trừ việc người thuê, mua nhà ở xã hội được hỗ trợ nhiều lần theo quy định tại điểm đ khoản 1 điều 20, Nghị định 100/2015/NĐ-CP; phòng Phát triển đô thị – Sở Xây dựng đã kiểm tra danh sách 07 khách hàng Thay đổi đối tượng mua nhà ở xã hội đợt 2 tại Dự án Tổ hợp văn phòng, dịch vụ thương mại và nhà ở xã hội tại số 30 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội theo báo cáo của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Dịch vụ Bắc Hà tại Văn bản số 2209.9/CV-KHĐT ngày 22/09/2020 và không bị trùng.

(Danh sách tại phụ lục file đính kèm)

Một số nhà ở xã hội chúng đang được triển khai tại thành phố Hà Nội:
Nhà ở xã hội Rice City Long Biên

Nhà ở xã hội Rice City Thạch Bàn

Nhà ở xã hội Rice City Thăng Long

Liên hệ Hotline Trực Tiếp: 0976 567 755