[ad_1]

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao UBND TP. Hồ Chí Minh thành lập ngay Tổ công tác nghiên cứu, chuẩn bị phương án đầu tư tuyến đường Vành đai 3, Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh. Đồng thời, giải trình rõ lý do suất đầu tư 1 km đường của dự án cao…

Một đoạn Mỹ Phước - Tân Vạn qua Bình Dương thuộc tuyến đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh đã hoàn thành. Một đoạn Mỹ Phước – Tân Vạn qua Bình Dương thuộc tuyến đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh đã hoàn thành.

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 21 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về dự án đường Vành đai 3 và Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ Chính phủ mới, Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo nghiên cứu phương án triển khai đầu tư các tuyến đường vành đai TP. Hồ Chí Minh.

Tuyến đường Vành đai 3 và Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và có vai trò rất quan trọng trong việc tạo ra không gian phát triển mới. 

Dự kiến đầu tư công dự án vành đai 3 TP.  Hồ Chí Minh.Dự kiến đầu tư công dự án vành đai 3 TP.  Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, do các dự án đi qua các đô thị, có tổng mức đầu tư lớn, chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư rất cao, nên việc đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP gặp nhiều khó khăn và khó khả thi, nhất là đường Vành đai 3.

 

“UBND TP. Hồ Chí Minh khẩn trương chỉ đạo sớm hoàn thiện dự thảo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án vào đầu tháng 02/2022, sao cho bảo đảm tiến độ, chất lượng trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 5 năm 2022”, Thông báo số 21 nêu rõ.

Trên cơ sở báo cáo của UBND TP. Hồ Chí Minh và ý kiến của các bộ, ngành và các địa phương, Thủ tướng thống nhất đầu tư công đối với đường Vành đai 3 để đẩy nhanh tiến độ, trong đó, sử dụng kết hợp vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.

Đối với Vành đai 4, tiếp tục nghiên cứu đánh giá đề xuất tính khả thi đầu tư theo phương thức PPP theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1263 ngày 29/9/2021.

Thủ tướng giao UBND TP. Hồ Chí Minh là cơ quan chuẩn bị đầu tư dự án Vành đai 3, tổ chức hội thảo, xin ý kiến các cơ quan liên quan, các đối tượng tác động…, báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư.

Để sớm thống nhất phương án đầu tư các dự án, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh thành lập ngay Tổ công tác nghiên cứu, chuẩn bị phương án đầu tư tuyến đường Vành đai 3, Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh.

Cụ thể, thành phần Tổ công tác gồm có Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh là Tổ trưởng Tổ công tác.

Dự kiến lãnh đạo của các Bộ, ngành: đồng chí Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng chí Lê Đình Thọ, Thứ trường Bộ Giao thông vận tải; đồng chí Tạ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Tư pháp; đồng chí Bùi Hồng Minh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; đồng chí Lê Minh Ngân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đồng chí Nguyễn Cao Lục, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Dự kiến Chủ tịch UBND các tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu và các cơ quan liên quan.

Theo đó, Tổ công tác triển khai 3 nhiệm vụ chính, phấn đấu báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 05/02/2022.

Một là, xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết bảo đảm tiến độ trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 5 năm 2022.

Hai là, rà soát kỹ lưỡng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư bảo đảm tiết kiệm, hợp lý, hiệu quả, khả thi, tuân thủ quy định pháp luật tránh lãng phí, tham nhũng, tiêu cực.

Rà soát kỹ các loại đơn giá và phân tích, giải trình rõ lý do tại sao suất đầu tư 01 km đường của dự án cao. Rà soát kỹ lưỡng hướng tuyến, quy mô đầu tư, trong đó, nghiên cứu giảm số lượng nút giao cho phù hợp với tính chất cao tốc đô thị, để không lãng phí và hiệu quả.

Ba là, nghiên cứu, đề xuất tỷ lệ vốn hợp lý, khả thi, hiệu quả giữa trung ương, địa phương và các cơ chế, chính sách cần thiết, khả thi để triển khai dự án nhanh nhất có thể.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Lê Văn Thành thay mặt Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo Tổ công tác và công tác triển khai các dự án đường Vành đai 3, Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh bảo đảm tính khả thi, tiến độ, chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả.

 

Hai dự án đường vành đai TP. Hồ Chí Minh được phê duyệt cách đây hơn 10 năm nhưng đến nay, đường Vành đai 3 mới chỉ xây dựng được 16,3 km, trong khi đường Vành đai 4 chỉ mới hoàn thành xây dựng được 11 km.

Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh dài hơn 91km. Giai đoạn 1, Vành đai 3 được nghiên cứu đầu tư dài gần 80 km, do không tính đoạn Tân Vạn – Bình Chuẩn qua Bình Dương đã làm 6 làn xe, có tổng mức đầu tư khoảng 83.290 tỷ đồng. Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng 46.970,5 tỷ đồng. Chi phí xây dựng đường cao tốc khoảng 32.000 tỷ đồng.

Theo tính toán, suất đầu tư đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh khoảng 1.000 tỷ đồng/km, bao gồm giải phóng mặt bằng cho giai đoạn hoàn thiện, xây dựng đường cao tốc, đường song hành…

Đường Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh có chiều dài khoảng 200km, quy mô 6 – 8 làn xe. Quy hoạch đặt ra tiến trình đầu tư đường vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh trước năm 2030.

#box1643101899189{background-color:#aec6b0}

[ad_2]