[ad_1]

Thành phố Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) yêu cầu các cơ quan liên quan phối hợp xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Luật Đất đai và pháp luật về kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản…

Ảnh minh hoạ Ảnh minh hoạ

UBND thành phố Uông Bí vừa ban hành kế hoạch số 158 về tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động bất động sản trên địa bàn thành phố.

Trong đó, UBND thành phố giao Chi Cục Thuế khu vực Uông Bí – Quảng Yên tuyên truyền, vận động thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt đối với các giao dịch về bất động sản; tạo sự đồng thuận, chuyển biến tích cực của người nộp thuế, người dân trong việc chấp hành và thực hiện nghĩa vụ thế; Hướng dẫn, đôn đốc người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ khai thuế, nộp thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn;

Đồng thời tổng hợp danh sách gửi phòng Tư pháp để báo cáo Sở Tư pháp về các tổ chức hành nghề công chứng, văn phòng công chứng đã thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng giao dịch bất động sản có giá thấp hơn giá giao dịch, chuyển nhượng bất động sản phổ biến trên thị trường;

Hằng năm, xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra phát hiện các hành vi trốn thuế; yêu cầu người nộp thuế cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý thuế theo quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Yêu cầu người nộp thuế xuất hoá đơn, kê khai thuế đối với việc thu tiền theo tiến độ dự án; Thực hiện đối chiếu với hồ sơ khai thuế để kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của các thông tin người nộp thuế cung cấp, xác định các trường hợp khai thiếu doanh thu, khai sai giá bán hoặc giá bán thấp hơn giá giao dịch chuyển nhượng bất động sản phổ biến trên thị trường do Sở Tài chính cung cấp. Trên cơ sở đó, xác định các trường hợp có rủi ro về thuế để yêu cầu người nộp thuế giải trình, bổ sung thông tin theo quy định. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm trong lĩnh vực thuế, củng cố hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Cục thuế tỉnh chuyển co quan công an điều tra, xử lý.

UBND Uông Bí cũng giao Công an thành phố triển khai các biện pháp nắm tình hình, phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản có dấu hiệu trốn thuế; Rà soát, phát hiện các vấn đề bất cập, sơ hở để tham mưu cho công án tỉnh báo cáo UBND tỉnh bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật hiện hành liên quan đến quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn để chống thất thu thuế;

 Thực hiện xác minh, điều tra các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật do cơ quan thuế hoặc cơ quan khác chuyển đến để xử lý theo quy định của pháp luật.

Phòng TNMT và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố có nhiệm vụ cập nhật kịp thời giá đất của các tuyến đường chưa có giá đất, nhất là các khu dân cư, các đô thị, các dự án phát triển nhà ở mới đầu tư hạ tầng hoàn thành các tuyến đường trong các khu, cụm công nghiệp báo cáo UBND thành phố tham mưu cho UBND tỉnh cập nhật, bổ sung vào Bảng giá đất để có căn cứ quản lý thu các loại thuế, phí khi phát sinh chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất. Ngoài ra, cần kiểm tra, phối hợp xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Luật Đất đai và pháp luật về kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản…

Theo UBND thành phố Uông Bí, mục đích  của kế hoạch số 158 nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản. Qua đó, góp phần tăng thu ngân sách; Tạo môi trường lành mạnh, bình đẳng trong hoạt động kinh doanh bất động sản; Góp phần giải quyết những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, kinh doanh bất động sản, xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh trái phép, thu hồi đất đối với các tổ chức, cá nhân không triển khai dự án, không thực hiện nghĩa vụ tài chính: Thực hiện chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh bất động sản, đảm bảo đúng quy định của pháp luật thuế và đạt hiệu quả cao…

Nguồn: https://vneconomy.vn/thanh-pho-uong-bi-tang-cuong-chong-that-thu-thue-trong-chuyen-nhuong-bat-dong-san.htm

[ad_2]